Language

Don't you have an account with Pajhwok Afghan News?

Click here to subscribe.

عثمانى: مبارزه با افراط گرايی مهم­ترين اولويت ما است

3 May 2016 - 17:07
3 May 2016 - 17:07

کابل (پژواک، ١٤ ثور٩٥): مسوولان در وزارت ارشاد، حج و اوقاف، مبارزه با افراط گرايی را مهمترين اولويت خود خوانده می­پذيرند که صدای ترويج افراط گرايی از برخی تريبيون ها در داخل کشور بلند مى شود؛ اما نيروهاى امنيتى در صدد شناسايى آنهايند.

فيض محمد عثمانی وزير ارشاد، حج و اوقاف که امروز در نشست خبرى صحبت مى کردگفت باوجوديکه علماى کشور، در راستای ترويج اعتدال و مبارزه با افراط گرايی تلاش مى ورزند؛ اما با آنهم دربعضى موارد صدای ترويج افراط گرايی از برخی تريبيون­ها بلند مى شود.

وى با بيان اينکه نيروهای امنيتی در صدد شناسايی اين چهره ها اند افزود:"زمانی که سخن از ترور و انتحار به ميان می­آيد، با صراحت اعلام می­دارم که اکثريت کسانی که انتحار می­کنند و مردم را به خاک وخون مى کشانند افغان نيستند."

عثمانى علاوه کردکه حکومت افغانستان، متعهد به دفاع از منافع ملى بوده و از هرنقطه که امنيت کشور ومردم با تهديد مواجه شود، بى درنگ عکس العمل نشان مى دهد و با هيچکس و گروهى مدارا نمى کند.

اين درحالى است که به تازه گى، يک استاد پوهنځى شرعيات پوهنتون کابل، به اتهام ترويج افراط گرايى ازسوى رياست عمومى امنيت ملى بازداشت گرديده است.

وزير ارشاد، حج و اوقاف در رابطه به نقش وزارت ارشاد، حج و اوقاف جهت مبارزه با افراط گرايی افزود که مهم­ترين اولويت اين وزارت، تبليغ و ترويج اعتدال اسلامی است؛ زيرا اسلام دين اعتدال است و قرآنکريم نيز مردم را هدايت به پيروی از حد وسطی نموده است.

وى گفت: "از يک طرف افراط سبب آسيب می ­شود و از طرف ديگر تفريط؛ چيزی که در جامعه کمتر به آن پرداخته می­ شود. افراط هميشه بر سر زبان­ها است؛ اما تفريط هم يکی از مشکلات است که گاهی سبب افراط می­شود."

وى افزود که به منظور جلوگيری از افراط گرايی، طی چندماه گذشته گفتمان ­های ملی را برگزار نموده است.

وزير ارشاد، حج و اوقاف علاوه کرد که بخش ارشاد، مهم­ترين بخش کاری اين وزارت می­باشد که از سوی ملاامامان و خطبای مساجد در سرتاسر کشور پيش برده می ­شود و مردم با مراجعه به حدود ١٥٠ هزار مسجد در کشور، ميتوانند ازطريق منابر، از پيام هاى اسلامى مستفيد گردند.

موصوف با سپاسگزاری از علما و ائمه مساجد که در راستای مبارزه با افراط گرايی با اين وزارت همکار اند، خاطرنشان کردکه مواد لازم در اين بخش، در اختيار آنان قرار داده شده است تا مردم را در روشنى احکام دين قرار دهند.

login or register a new account.

Related Topics

GET IN TOUCH

SUGGEST A STORY

Pajhwok is interested in your story suggestions. Please tell us your thoughts by clicking here.

PAJHWOK MOBILE APP

Download our mobile application to get the latest updates on your mobile phone. Read more