زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

Pajhwok Afghan News — Reflecting The Truth

برای فعال سازی خدمات دریافت خبرهای پژواک از طریق اس ام اس مطابق راهنمایی زیر عمل کنید.

شبکه مخابراتی بسته زبان فعال سازی غیر فعال سازی هزینه
سلام

روشن

ام تی ان

افغان بیسیم

روزانه پشتو 5 را به شماره 512 ارسال کنید. D5 را به شماره 512 ارسال کنید. 2 افغانی
دری 6 را به شماره 512 ارسال کنید. D6 را به شماره 512 ارسال کنید. 2 افغانی
انگلیسی 7 را به شماره 512 ارسال کنید. D7 را به شماره 512 ارسال کنید. 2 افغانی
هفته وار پشتو 8 را به شماره 512 ارسال کنید. D8 را به شماره 512 ارسال کنید. 10 افغانی
دری 9 را به شماره 512 ارسال کنید. D9 را به شماره 512 ارسال کنید. 10 افغانی
انگلیسی 10 را به شماره 512 ارسال کنید. D10 را به شماره 512 ارسال کنید. 10 افغانی
ماهانه پشتو 11 را به شماره 512 ارسال کنید. D11 را به شماره 512 ارسال کنید. 30 افغانی
دری 12 را به شماره 512 ارسال کنید. D12 را به شماره 512 ارسال کنید. 30 افغانی
انگلیسی 13 را به شماره 512 ارسال کنید. D13 را به شماره 512 ارسال کنید. 30 افغانی
اتصالات روزانه پشتو PPND را به شماره 555 ارسال کنید. PU PPND را به شماره 512 ارسال کنید. 5 افغانی
دری PDND را به شماره 555 ارسال کنید. PU PDND را به شماره 512 ارسال کنید. 5 افغانی
انگلیسی PEND را به شماره 555 ارسال کنید. PU PEND را به شماره 512 ارسال کنید. 5 افغانی
هفته وار پشتو PPNW را به شماره 555 ارسال کنید. PU PPNW را به شماره 512 ارسال کنید. 15 افغانی
دری PDNW را به شماره 555 ارسال کنید. PU PDNW را به شماره 512 ارسال کنید. 15 افغانی
انگلیسی PENW را به شماره 555 ارسال کنید. PU PENW را به شماره 512 ارسال کنید. 15 افغانی
ماهانه پشتو PPNM را به شماره 555 ارسال کنید. PU PPNM را به شماره 512 ارسال کنید. 30 افغانی
دری PDNM را به شماره 555 ارسال کنید. PU PDNM را به شماره 512 ارسال کنید. 30 افغانی
انگلیسی PENM را به شماره 555 ارسال کنید. PU PENM را به شماره 512 ارسال کنید. 30 افغانی

بازدیدها: 589

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر