زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

٤٤ مکتب مسدود شده از سوى شهروندان ننگرهار دوباره فعال مى شوند

٤٤ مکتب مسدود شده از سوى شهروندان ننگرهار دوباره فعال مى شوند

author avatar
30 Apr 2012 - 19:49
٤٤ مکتب مسدود شده از سوى شهروندان ننگرهار دوباره فعال مى شوند
author avatar
30 Apr 2012 - 19:49

جلال اباد (پژواک، ١١ ثور ٩١): دهها متنفذ ولسوالى مومنددره و لعل پور ننگرهار با معاون والى تعهد سپرد که ٤٤ مکتب مسدود شده را دوباره مى گشايند.

مکاتب متذکره، ده روز قبل از اينرو، به رسم اعتراض از سوى سران قومى بسته شده بودند که دولت جلو غاصبين زمين را در اين ولسواليها، نه مى گيرد.

ملک اول داد، يکتن از متنفذان قومى مومند به آژانس خبرى پژواک گفت که هفت سال قبل، به تاسى از فرمان شماره هشتاد وسوم رئيس جمهور حامد کرزى، يک شهرک در منطقۀ دکۀ مومنددره بر شاهراى تورخم- جلال آباد، منظور شده بود.

موصوف افزود که شمار اقوام شينوار ولسواليهاى سپين غر و اچين، خودسرانه جلو اعمار اين شهرک را گرفتند و به عوض آن ساختمانهاى خود سر در آن اعمار گرديد.

اول داد گفت که دهها متنفذ قومى ولسواليهاى لعل پور و مومنددره، چندين بار راندن غاصبين زمين و اعمار شهرک قانونى را از ادارۀ ولايتى تقاضا نموده بود که به گفتۀ وى، هيچ جاى را نه گرفت.

نامبرده ادعا نمود که ولسوالان و قوماندانان امنيۀ منطقه، براى غصب زمين هاى دولتى زمينه را فرا هم مى کنند.

موصوف افزود: ((مخالف اعمار شهرک دولتى نيستند، اما غاصبين را نمى پذيريم.))

قرار گفتۀ اين متنفذ که به علت عدم توجه دولت دراين عرصه، ده روز قبل مکاتب هر دو ولسوالى را مسدود کردند.

ملک اول داد گفت که بعد از ظهر امروز در رياست قبايل، با هيئتى گفتگو را انجام داد که از سوى ادارۀ حکومت و ادارۀ ولايتى تعيين شده است.

اول داد گفت، دولت تعهد نمود که فردا ساختمانهاى خودسرانه را تخريب و کارهاى رسمى اعمار شهرک را آغاز خواهد نمود که در عوض قوم آنها تمام دروازهاى مکاتب را به روى متعلمين خواهند گشود.

محمد حنيف گرديوال معاون والى ننگرهار، به آژانس پژواک گفت که انجنيران رياست هاى شهرسازى، شاروالى و کادستر روز سه شنبه، نقشۀ شهرى دکه را تطبيق خواهد کرد.

موصوف افزود که بعد از تکميل نقشه، منازل خودسر اعمار شده را تخريب خواهد نمود.

معاون والى پذيرفت که مکاتب هر دو ولسوالى، سر از فردا فعال خواهند بود.

محمدآصف شينوارى مسوول مطبوعاتى رياست معارف ننگرهار به آژانس پژواک گفت که ده روز قبل، قوم مومند ٢٩  مکتب در ولسوالۍ مومنددره و ١٥ مکتب در ولسوالى لعل پور را مسدود کرده اند.

آصف شينوارى گفت که از ده روز بدينسو، به علت منازعه روى زمين، دروازه هاى مکاتب به روى ٣١هزار و ٣٠٠ صد و٧٤ متعلم در هر دو ولسوالى مسدود شده اند.

قابل ياددهانى است که ولسواليهاى لعل پور و مومنددره، نزديک سرحد تورخم واقع اند که در جنوب اين ولسواليها، سران قومى ولسواليهاى اچين و سپين غر، چندين بار بر ملکيت دشتها درگير شده و مکاتب را بسته نموده اند.

Views: 5

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر