زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

خبرنگار پژواک به خاطر تحريم جلسات ولسى جرگه تهديد شد

10 Sep 2012 - 14:18
10 Sep 2012 - 14:18

کابل (پژواک،٢٠ سنبله٩١): رئيس دارالانشاى ولسى جرگه، خبرنگار پژواک را به اين علت به معرفى کردن به څارنوالى تهديد کرد که به نماينده گى از خبرنگاران، فيصلۀ دوام تحريم جلسات جرگه را اعلام نمود.
بکتاش سياوش نماينده کابل در ولسى جرگه نيز به حمايت از خبرنگاران، ساعت ١٠ قبل از ظهر امروز، دست به اعتصاب غذايى زد.
قبل از رخصتى هاى تابستانى ولسى جرگه، براى خبرنگاران يک محل به نام گالرى تهيه گرديده بود، که از آنجا تالار ديده ميشد و به فلمبرداران اجازه داده ميشد تا براى گرفتن تصوير، به تالار داخل شوند.
اما بعد از رخصتى هاى تابستانى، براى خبرنگاران يک محل ديگر به نام ميديا پول دورتر از تالار تهيه گرديده و خبرنگاران، نشستهاى جرگه را از طريق تلويزيون، تحت پوشش قرار ميدهند.
بعد از تدارک ميديا پول، گاهگاه بعضى موضوعات جرگه سانسور ميگرديد و خبرنگاران نميتوانستند که معلومات کافى به دست بياورند.
خبرنگاران، در اين مورد چند بار به اعضاى ولسى جرگه و هيئت ادارى شکايت نمودند؛ اما مشکل حل نگرديد.
خبرنگاران رسانه هاى داخلى و خارجى و يکتعداد اعضاى ولسى جرگه، به تاريخ ١٥ سنبله در اعتراض به سانسور موضوعات مجالس جرگه، نشست اين جرگه را تحريم نمودند.
خبرنگاران، اين تصميم را بعد از آن اتخاذ کردند که مايک يک عضو اين جرگه، هنگام صحبت قطع گرديد و افراد تخنيکى درتلويزيون ميديا پول، نشر آنرا نيز قطع نمودند.
خبرنگاران در آن زمان گفته بودند که اگر ولسى جرگه، الى روز دوشنبه مشکل سانسور را حل نکند، آنها به تحريم خود ادامه خواهند داد.
خداى نظر نصرت رئيس دارالانشاى ولسى جرگه، امروز به خبرنگاران گفت که مشکلات خبرنگاران را حل خواهد کرد؛ اما خبرنگاران بايد سلسلۀ نشست هاى جرگه را از طريق ميديا پول، تحت پوشش قرار بدهند.
اما اباسين زهير خبرنگار آژانس پژواک، به نماينده گى از خبرنگاران ديگر، خواست تا به خبرنگاران مانند گذشته اجازه داده شود که جرگه را از طريق گالرى تحت پوشش قرار بدهند.
اما خداى نظر نصرت، به خبرنگار پژواک گفت که ميتواند وى را به اين علت به څارنوالى معرفى نمايد که خبرنگاران را به تحريم تحريک ميکند.
اما بکتاش به رئيس دارالانشاء گفت که خبرنگاران، حق خود را ميخواهند و وى حق تهديد آنها را ندارد.
بعداً رئيس دارالانشاء به بکتاش گفت: “تو حالې مره تهديد ميکنى، تو را هم به څارنوالى معرفى خواهيم کردم. “
بعداً بکتاش در حمايت از خبرنگاران، دست به اعتصاب غذايى زد و در مقابل ساختمان شوراى ملى خيمه برپا نمود.
سياوش گفته است تا زمانى به اعتصاب خود ادامه خواهد داد که سانسور به پايان برسد.
حميد صديقى خبرنگار تلويزيون نور، جمايل فريد خبرنگار تلويزيون آريانا و گيتى محسنى خبرنگار تلويزيون خورشيد نيز از خداى نظر نصرت انتقاد نموده گفتند که اباسين زهير، به نماينده گى از خبرنگاران سخن گفته است و هيچ کسى حق ندارد که وى را به معرفى کردن به څارنوالى تهديد نمايد.
آنها ميگويند که فيصلۀ دوام تحريم، نظر شخصى اباسين نه، بلکه فيصلۀ خبرنگاران است.
رمضان بشردوست نيز در تحريم با خبرنگاران يکجا شده و گفته است که الى پايان سانسور، در جلسات ولسى جرگه اشتراک نميکند.
نشستهاى ولسى جرگه، در حالى سانسور ميگردد که به اساس قانون اساسى، آزادى بيان از تجاوز مصؤون است و مجالس شوراى ملى علنى است؛ مگر اينکه رئيس مجلس و يا حداقل ده عضو شوراى ملى، سرى بودن آنرا پيشنهاد نمايد و جرگه نيز اين پيشنهاد را بپذيرد.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر