زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

ولسوال چورۀ ارزگان به جبر از مردم باج مى گيرد

8 Nov 2015 - 19:07
8 Nov 2015 - 19:07

ترينکوت (پژواک، ١٧ عقرب ٩٤ ): برخى باشندگان ولسوالى چورۀ ولايت ارزگان مى گويند در جريان انتقال چوب از زمين هاى شان، ولسوال از آنها باجگيرى مى کند.

ساکنين متذکره مى گويند زمانيکه آنها از زمين هاى شان چوب را براى فروش به ترينکوت  مى آورند؛ توسط ولسوال به نام محصول از هر موتر ٥- ١٥ هزار کلدار پاکستانى اخذ مى گردد.

قرار گفتۀ باشندگان ولسوالى چوره، اگر آنها از دادن باج ابا ورزند، وسايط شان از سوى ولسوال توقف داده مى شود، به زور از نزدشان پول گرفته مى شود.

ولى محمد يکتن از باشندگان منطقۀ خوشخدير ولسوالى چوره، به آژانس خبرى پژواک گفت ولسوال از هر موتر پول مى گيرد، کسيکه پول ندهد، موترش تا زمانى متوقف مى گردد که به پول دادن تن دهد.

موصوف علاوه کرد: “من چوب باغ و زمين خود را بخاطرى مجبورى به بازار براى فروش مى برم؛ اما در مسير راه پوليس از نزدم چوب و افراد ولسوال پول مى گيرند.”

به نام ولى يکتن ديگر گفت که پوليس نيز در امتداد راه پول اخذ مى نمايد؛ اما افزون بر پوليس و ولسوال، آنها مکلف اند تا به شاروالى نيز محصول دهند.

تورجان يکتن از باشندگان ديگر ولسوالى متذکره گفت که ولسوال از هر موتر ٥ – ١٥ هزار کلدار پول اخذ مىکند؛ همچنان شاروالى به نام محصول از نزد شان سه هزار کلدارمى گيرد و پوليس در چوب حق گيرى مى کنند.

موصوف علاوه کرد : “اگر ندهيم ، پوليس موترهاى ما را متوقف مى سازد و سخنان حقارت آميز مى گويد.”

باشندگان متذکره و رانندگان وسايط ازمقامات خواستند تا جلو اين کار را بگيرند.

محمد نذير خروتى والى ارزگان ، اخاذې توسط ولسوال از نزد رانندگان وسايط را محکوم نمود و گفت که تاکنون از اين موضوع آگاهى نداشتم و بعد از اين مشکل را جدى پيگيرى مى نماييم.

نامبرده به آژانس خبرى پژواک گفت اگر ولسوال به واقعيت چنين کارى کرده باشد، برخورد قانونى با وى صورت خواهد گرفت.

قرار گفتۀ خروتى، ولسوال حق ندارد تا به نام محصول پول اخذ نمايد، اين مسووليت شاروالى است و آن هم يکبار گرفته شود.

والى گفت هرکسيکه از مردم پول غيرقانونى اخذ مى نمايد، آنها درمورد تحقيقات را انجام مى دهند و افراد متهم را به پنجۀ قانون مى سپارد .

به گفتۀ موصوف ، دروازۀ ولايت به روى همه باشندگان باز است و اهالى منطقه مى توانند که  در مورد موضوع يادشده، به گونۀ رسمى شکايت کنند.

مسوولين امنيتى ارزگان نيز در مورد اخذ پول از نزد وسايط چوب اظهار بى اطلاعى نموده و مى گويند که به پوليس اجازۀ اين کار را نمى دهند.

سمونوال رحيم الله خان امر امنيت قوماندانى امنيه به پژواک گفت در صورتيکه پوليس  درقضيۀ اخذ پول از نزد موترهاى چوب متهم شناخته شود، به پنجۀ قانون سپرده خواهد شد.

نامبرده از مردم خواست  تا پوسته ها و پوليسى را که از نزد آنها پول و يا چوب مى گيرند، مشخص نمايند.

بازدیدها: 0

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر