زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

عوايد گمرک نيمروز حدود ٥٠ درصد افزايش يافته است

8 Jul 2016 - 10:11
8 Jul 2016 - 10:11

زرنج (پژواک،۱۸سرطان٩٥): مسوولان گمرک نيمروز مى گويند که عوايد گمرک اين ولايت، در٣  ماه  اول سال روان نزديک به سه میليارد افغانى رسيده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ٥٠ درصد افزايش را نشان ميدهد.

عبدالغنی ترابی معاون  گمرک نيمروز، به آژانس خبرى پژواک گفت که عوايد اين گمرک نسبت به سه ماه سال قبل، حدود يک ميليارد افغانی افزايش داشته است، که نصب يک سيستم جديد و تلاش کارمندان اين اداره در امرمبارزه با فساد ادارى و جلوگيرى از فرار عوايد، عوامل عمدۀ اين افزايش مى باشد.

وى افزودکه عوايد گمرک اين ولايت در٣  ماه سال روان،  به بيش از دو ميليارد و ٩٣٤ ميليون افغانى رسيده است؛ درحاليکه اين رقم درسه ماه اول سال گذشته، به يک ميليارد و ٩٣٦ ميليون افغانى مى رسيد، که حدود٥٠درصدافزايش را نشان ميدهد و تا آخرسال روان، عوايد بيشتر از اين افزايش خواهديافت.

حاجی ستار از تاجران مواد نفتى در ولايت نيمروز گفت که  مسير بندرعباس تا شهر زرنج، نسبت به بندرعباس تا اسلام قلعۀ هرات، حدود ٣٠٠کيلومتر کوتاه تر است به همين دليل، تاجران کوشش می نمايند که اموال خود را زودتر به مقصد برسانند.

به گفته وى، از اين رو تاجران مسير نيمروز را انتخاب می نمايند؛ چون راه آن کوتاه است.

اما وى از بلند بودن محصول مواد نفتى شکايت نموده گفت: “از چند سال به اينسو، بالای ما محصول بلند وضع مى شود. در هر تُن تيل ٦٠٠ دالر محصول  گرفته مى شود؛ درحاليکه محصول جهانى ١٥٠ دالر است، کار و بار مردم کم و مردم اکثراً غريب است؛ خواست ما از دولت اين است تا محصول را پايين بياورد.”

محمد عوض يکتن ديگر از تاجران، نبود ترازوی بلندتُناژ، زمين هموار و گدام هاى مشخص در محوطۀ گمرک زرنج را از جمله مشکلات اساسى عنوان نموده گفت پل ابريشم که مسير نيمروز _ايران را باهم وصل مى کند، ظرفيت تردد وسايط بيشتر را  ندارد.

وی افزود: “از ايران مى خواهيم که وعدۀ خود را در خصوص ساخت يک پل ديگر، عملى نمايد تا روزانه موترهاى بيشتر دراين مسير رفت و آمد کنند.”

معاون گمرک نيمروز،  درادامه گفت که به دليل توسعۀ ساحۀ گمرک، پيشنهاد وصل ١٠٠ جريب زمين در جوار گمرک  را به وزارت ماليه داده اند تا اين زمين خريدارى شده وساحۀ گمرک توسعه يابد.

وى همچنان گفت که  پيشنهاد احداث يک سردخانه نيز به حکومت ارايه گرديده است.

گمرک نيمروز، از جمله گمرکات بزرگ افغانستان محسوب ميشود که روزانه، حدود ۲۰۰ موتر ترانزيتی دراين گمرک بارگيری و تخليه می شود و قرار است در آيندۀ نزديک، اين گمرک به بندر چابهار و از آن طريق به کشور هندوستان نيز وصل شود.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر