زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

معترضان: پُست ولايت بغلان را آسايشگاه سالمندان نسازيد

کابل، پلخمرى (پژواک،١٧حوت٩٥): شمارى از فعالان مدنى و باشندگان ولايت بغلان، از تعيينى والى جديد براى اين ولايت انتقاد نموده، از رهبران حکومت وحدت ملى خواستند تا پست اين ولايت را آسايشگاه سالمندان نسازند.

به تازگى بر اساس پيشنهاد اداره مستقل ارگانهاى محلى و منظورى رياست جمهورى؛ عبدالحى نعمتى، به جاى عبدالستار بارز، منحيث والى بغلان تقرر حاصل نموده و اين تقررى، با واکنش تند باشندگان اين ولايت روبه رو گرديده است.

صدها تن از باشندگان و فعالان مدنى ولايت بغلان، امروز در کابل و بغلان درگردهمايى هاى اعتراضى گفتندکه والى جديدالتقرر اين ولايت، فرد سالخورده بوده و توانايى مديريت را ندارد؛ بايد يک والى کارا و توانمند براى اين ولايت تعيين گردد تا بتواند به مشکلات مردم رسيدگى کند.

عزيزالرحمن سخى زاده استاد پوهنتون و يکتن از باشندگان ولايت بغلان در کابل، گفت که  اين  ولايت از سالهاى گذشته مورد توجه رهبران حکومت نبوده و همواره واليانى به بغلان فرستاده شده که توانمندى مديريت را نداشته اند.

وى علاوه کرد: "والى جديدکه براى ولايت بغلان تعيين شده است، فرد مُسن و شخصى است که تجربه در بخش مديريت ندارد و با توجه به چالشهايى که اين ولايت با آن روبه رو است، بايد يک والى تعيين گردد که فرد جوان و  توانا باشد."

درگردهمايى که امروز در کابل برگزار شده بود، معترضان هشداردادند که اگر براى ولايت بغلان يک شخص جوان و با تجربه بعنوان والى تعيين نگردد، به اعتراضات شان ادامه داده و شاهراه بغلان- کابل را مسدود خواهندکرد.

ازسويى هم احمد نويد شکور زاده يکتن از فعالان جامعه مدنی بغلان  نيز گفت که در حال حاضر، ولايت بغلان در وضعيت حساس قرار دارد و در چنين وضعيت، نبايد والى قبلى برکنار مى شد؛ چون  او در طول  دورۀ کاری اش از تجرۀ خوب در اين ولایت برخورد دار شده بود.

اما وى افزود: "بايدبجاى والى جديد، يک فرد کارا و توانا تعيين گردد تا مرهم به دردهای ملت جنگ زده بغلان مى شد؛ اما متاسفانه والی جديد از تجارب خوب برخوردار نبوده و سن و سالش با اين پست مهم همخوانى ندارد؛ قسميکه ديده مى شود، اين شخص توان ولايت کردن را در اين ولايت ندارد، بايد  يک شخص توانمند برای بغلان معرفى گردد."

لعل محمد يکتن از باشنده های بغلان، در اعتراض به تقرری والی جديد گفت که والی قبلی، يک شخص با تجربه و کارفهم بود و حکومت زمانی که وی را تبديل کرد، بايد يک شخص بهتر از آن را معرفی مى کرد؛ اما شخصى را معرفی کرده که عمرش ايجاب نميکند که والى باشد.

بغلان يکی از ولايات درجه دوم در شمالشرق کشور موقعيت داشته و درحال حاضر، در چندين ولسوالى اين ولايت نيروهاى امنيتى با مخالفان مسلح در جنگ قرار دارند و ولسوالى دهنه غورى، از هشت ماه بدينسو در تصرف طالبان مى باشد.

login or register a new account.

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر