زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

تمدید و یا لغو جواز اصناف به تصفیۀ مالیات مشروط شد

3 Feb 2018 - 12:43
3 Feb 2018 - 12:43

کابل (پژواک، ١٤ دلو ٩٦): شاروالی کابل و وزارت مالیه، تفاهمنامه یی امضا کردند که بر اساس آن، پس از این تمدید و لغو جواز واحدهای صنفی از سوی شاروالی، به تصفیۀ مالیات آنها مشروط می باشد.

این تفاهمنامه، امروز میان عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی و نجیب الله وردک معین عواید و گمرکات وزارت مالیه امضاء شد.

حبیب زی گفت پیش از این، به دلیل نبود هماهنگی میان شاروالی و وزارت مالیه، برخی خودسری ها صورت می گرفت و  حتی در برخی موارد، سبب می شد اصناف از پرداخت مالیات فرار کنند.

سرپرست شاروالی افزود: «هرچند مطابق  قوانين مالياتى، تمام ادارات جواز دهنده به شمول شاروالى ها مکلف اند تا در زمینۀ تمديد و يا لغو جوازهاى پس از دريافت تصديق نامه تصفيۀ ماليات که توسط ادارات مالياتى صادر مى گردد، اجراآت نمايند؛ اما اين رابطه پيش از اين، ميان شاروالى کابل و وزارت ماليه وجود نداشته است.»

به گفتۀ وی، پس از این هر واحد صنفی که خواسته باشد، جواز کاری اش را تمدید و یا لغو کند، باید قبل از آن مالیات خود را پرداخته باشد.

سرپرست شاروالی کابل، خاطر نشان کرد که با امضای این تفاهمنامه، هماهنگی بیشتری برای جمع آوری مالیات ایجاد می شود و باعث خواهد شد سطح اطاعت پذيرى اصناف از قوانین، افزایش یابد و قوانین به شکل یکسان بر همه تطبیق گردد و باعث افزایش عواید دولت شود.

عبدالله حبیب زی خاطرنشان کرد که درحال حاضر، ١٣٦ هزار واحد صنفی در شاروالی کابل ثبت است.

نجيب الله وردک، معين عوايد و گمرکات وزارت ماليه گفت که احتمال دارد رقم ارایه شده از سوی شاروالی در مورد شمار واحدهای صنفی، دقیق نباشد و تعداد آنها بیشتر باشد.

با وصف این، وردک گفت که تفاهم نامه امضاء شدهو کمک می کند تا هماهنگى و همکارى بیشتری ميان شاروالی و وزارت مالیه ایجاد شود و از فرار مالیات جلوگیری کند.

معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، خاطر نشان کرد که در سال مالى گذشته، بيش از ٣،٤ ميليارد افغانى مالیات، از اصناف و شرکت هاى کوچک به دست آمده؛ اما نیاز است در این راستا با جدیت بیشتری اقدام شود تا عواید به طور کامل جمع آوری گردد.

بازدیدها: 3

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر