زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

“ده ها آپارتمان شهرک پوليس از سوى برخى منسوبين وزارت داخله غصب شده است”

8 Feb 2018 - 14:36
8 Feb 2018 - 14:36

کابل (پژواک،۱۹دلو۹۶): باشنده گان شهرک پولیس کابل ضمن شکايت از عدم اجراى قباله هاى آپارتمان هاى شهرک در سى سال مدعى اند، کسانى مانع اجراى قباله ها مى شوند که برخى آپارتمان هاى شهرک راغصب کرده اند.

دگرجنرال متقاعد سید عبدالواحد صبوری وکیل گذر اين شهرک، امروز در تجمع اعتراضى باشنده هاى شهرک گفت که حکومت وقت حدود سی سال قبل ۴۰۸ آپارتمان در یازده بلاک را به ورثه قربانيان پوليس و مستحقین وزارت داخله توزیع کرد.

صبورى که ریيس شورای سرتاسری معلولین و ورثه شهدای افغانستان نيز مى باشد، گفت که اين شهرک تا حال ٣٢ بار براى اجراى قباله هاى آپارتمان ها بررسى شده، اما قباله ها اجرا نشده است.

او بدون گرفتن نام کسى ادعا کرد که ده ها آپارتمان اين شهرک از سوى برخى منسوبين برحال و متقاعد وزارت امور داخله غصب شده است.

به گفته او هر زمانی که وزارت داخله تصمیم اجراى قباله ها را مى گيرد و يا آنها درخواست اخذ قباله را مى دهند، «غاصبان» مانع مى شوند، زيرا قباله ها به مالکان اصلى آپارتمان ها بايد داده شود و غاصبان با اين اقدام آپارتمان هاى غصب شده را از دست مى دهند.

او که به نماينده گى از ديگران صحبت مى کرد، خواستار اجراى قباله هاى اين آپارتمان ها شد.

عبدالحمید یک تن از باشنده گان این شهرک که خود را وارث یک شهید می داند به پژواک گفت که شماری از افسران برحال و باز نشسته پولیس ملی حدود ۱۱۰ اپارتمان اين شهرک را غصب کرده و مانع اجرای قباله ها می شوند.

حبیبه ۴۵ ساله که خود را همسر «شهید» معرفی می کرد و در شهرک يادشده به او نيز آپارتمان داده شده است، نيز خواستار اجراى قباله اين آپارتمان شد و گفت که هیچ گاه حاضر نیست که آپارتمان خود را به کسی دیگرى بدهد.

دگر جنرال فضل الکریم سادات رییس څارنوالی وزارت داخله که در این نشست به نماینده گی از آن وزارت شرکت کرده بود، نيز گفت، آنانى مانع اجراى قباله ها اين شهرک مى شوند که شمارى آپارتمان هاى شهرک را غصب کرده اند.

او در خطاب به باشنده گان شهرک گفت:«کسانی که منافع شان در خطر است مانع می شوند، یک هیئت را تشکیل بدهید مشترکا پیش وزیر صاحب می رویم تا مشکل شما حل شود.»

یک منبع در وزارت داخله که نمی خواهد از او نام برده شود، می گوید که این موضوع رسما از سوی وزیر پیشین امور داخله به کابینه ارایه شده و کابینه سال گذشته یک کمیسیون مختلط را موظف ساخت تا شهرک را بررسی و در نشست بعدى کابينه گزارش را ارايه کند.

اما او مى افزايد که تا کنون هیئت موظف نتایج بررسی را به کابینه ارايه نکرده است.

اين منبع نيز تایید می کند که شماری از آپارتمان های این شهرک از سوى منسوبين برحال و بازنشسته پوليس غصب شده است. 

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر