زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

خبرنگاران: چالش ها در برابر ما زياد است

18 Mar 2018 - 17:06
18 Mar 2018 - 17:06

کابل(پژواک،٢٧حوت ٩٦): شمارى از خبرنگاران و فعالان رسانه يى در کشور مى گويند که چالش ها در برابر شان زياد است و حکومت در امر رسيدگی به اين چالش ها، در حد شعار و ايجاد قوانين، کار کرده و برای عملی کردن آن، هيچ اقدامی نکرده است.

٢٧ حوت، مصادف است به روز خبرنگار؛ از اين روز از چندسال بدينسو در کشور تجليل مى شود؛ اما خبرنگاران دراين روز از چالش ها در برابر شان نگرانى مى کنند.

پروانه بهار خبرنگار يکى از تلويزيون هاى خصوصى در کابل گفت که چالش های سر راه خبرنگاران بسيار زياد است، ناامنى، عدم دسترسى به اطلاعات و حاضرنشدن به موقع مسئولين براى پاسخگوىى، از عمده ترين اين مشکلات مى باشد.

وى افزود که خواست هر خبرنگار، فراهم نمودن زمينه براى دسترسی به اطلاعات، مصوونيت امنيتى و شغلى مى باشد.

اما اين خبرنگار گفت: “علاقمندی به مسلک خبرنگارى دارم و ميخواييم از حوادث و اتفاقات کشور وجهان مردم خوده آگاه بسازم؛ با تمام چالش ها بايد مقابل شد و هيچگاه از مبارزه بخاطر موفقيت دست نمى کشم.”

احمد پتيال يکتن ديگر از خبرنگاران گفت: “چالش ها زياد است ولى بطور کل، احترام نداشتن به خبرنگاران از سوی مقامات بلند پايه دولتی و افراد نظامی، نداشتن امنيت جانی، نداشتن معاشات مناسب، از مهم ترين چالش ها است.”

پتیال نيز از حکومت خواست تا در زمينه تامين امنيت خبرنگاران، تاديه معاشات خبرنگاران از جانب رسانه ها و تحقق قانون حق دسترسی به اطلاعات، اقدامی روی دست گيرد.

عبدالقهار جواد از استادان پوهنتون کابل گفت که  نداشتن مصوونيت وظيفوی، يک مشکل جدى در برابر خبرنگاران است؛ چنانچه هر زمانی که صاحبان رسانه ها بخواهند می توانند خبرنگاران خود را اخراج کنند و تحميل شدن سليقه های فردی مديران خبر، ايديتران و صاحبان رسانه ها دربرخى موارد، سبب خودسانسورى خبرنگاران مى شود.

صابر فهيم يکى از مسئولان دفتر نی(حمايت کننده رسانه های آزاد افغانستان) گفت که حکومت در امر رسيدگی به حقوق خبرنگاران در حد شعار، تشکيل و ايجاد قوانين کار کرده و برای عملی کردن آن، هيچ اقدامی روی دست گرفته نشده است.

وى افزود که در زمان رياست جمهوری حامدکرزی، با وجود نداشتن قوانين حق دسترسی به اطلاعات، اين حق از جانب حکومت برای خبرنگاران داده می شد؛ اما امروز با وجود اين قوانين، خبرنگاران به مشکلات حاد عدم دسترسی به اطلاعات و آزادی بيان مواجه هستند.

سيد آقا حسين فاضل سانچارکی معين نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، پذيرفت که  خبرنگاران  بعضا با مشکل عدم دسترسى به اطلاعات مواجه اند؛ زيرا ادارات ذيربط حق دسترسی به اطلاعات در چارچوب وزارتخانه ها وجود ندارد.

موصوف افزودکه قانون حق دسترسی به اطلاعات، در هفته گذشته بازنگری شد و پس از بررسی ها طرح تعديل آن تاييد گرديد.

به گفته وی، دسترسى خبرنگاران به معلومات درحال بهتر شدن است و زمينه فعاليت های رسانه يی و خبرنگاری، نسبت به سال های پيش بهبود پيدا کرده و کوشش می شود تا موانع راه خبرنگاری برداشته  شود.

بازدیدها: 0

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر