زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

علاقمندی زنان و دختران به ورزش در غور افزايش يافته است

3 Apr 2018 - 07:54
3 Apr 2018 - 07:54

فيروزکوه (پژواک،١٤حمل ٩٧): شمارى از دختران و زنان ورزشکار در ولايت غور، از آنچه که بى توجهى حکومت براى رشد ورزش در اين ولايت مى خوانند انتقاد نموده مى گويند که علاوه بر ديگر عرصه ها، در بخش ورزش نيز در غور هيچ کارى صورت نگرفته است.

نيلوفر و شيما دو تن از دختران فوتبالیست در ولايت غور، به آژانس خبرى پژواک گفتند که زنان و دختران علاقۀ زياد به رشته هاى مختلف ورزشى دارند؛ اما نبود امکانات و مکان هاى ورزشى در ولايت غور سبب مى شود که آنها نتوانند در رشته هاى دلخواه شان همانند مردان در تمرينات و مسابقات شرکت نمايند.

اين ورزشکاران، از حکومت مى خواهند که برای زنان و دختران در ولايت غور، مکان های مخصوص ايجاد گردد؛ تا آنان بتوانند مهارت هاى ورزشى شانرا بيشتر تقويت بخشند.

نيلوفر که عضو تيم فوتبال دختران درخشان است گفت: “ما دختر ها علاقمندی زياد به رشته های ورزشی بخصوص فوتبال داريم؛ اما ماجای نداريم، لباس نداريم، ميدان سبزنداريم، يک جمنازيوم است؛ روزانه يک ساعت به ما وقت ميدهند، دگه بچه ها تمرين مى کنند.”

همچنان شيما به پژواک گفت که در ولايت غور، براى پسران ورزشکار مکان هاى ورزشى خصوصى و دولتى وجود دارد؛ اما به دختران و زنان هيچ جاى مشخص نيست و از حکومت تقاضا مى گردد تا درقسمت رشد ورزش زنان و دختران نيز توجه نمايد.

غور ازجمله ولاياتى است که سخت ترين خشونت ها عليه زنان از اين ولايت، به رسانه ها انعکاس پيدا مى نمايد و در گذشته خانواده ها در قسمت ورزش نمودن دختران شان حساسيت نشان مى دادند؛ اما اکنون شمار زيادى از خانواده ها براى دختران و زنان، اجازه مى دهندتا ورزش نمايند.

در همين حال، مسئولان اداره ورزش غور می گويند که درحال حاضر بيش از٤٠ ورزشکار دختر، تنها در  پنج  تيم واليبال و فوتبال تمرينات خود را به پيش می برند.

آنان نيز مى گويند که علاقمندى زنان و دختران، از يکسال بدينسو در حال افزايش است.

سروناز اميری مسوول کميته بانوان ورزشکار در ولايت غور، به پژواک گفت که دختران و زنان در غور در همه بخش ها و رشته های ورزشی علاقه مندی زياد دارند، و آنان مى خواهند همانند مردان در ميدان های مبارزاتی شان باساير بانوان ولايت های همجوار برزمند.

اين مسئول ورزش درغور نيز بر مشکلات دختران و زنان ورزشکار آن ولايت در بخش های نداشتن امکانات و مکان های ورزشی، مهر تائيد مى گذارد.

موصوف به آژانس خبری پژواک گفت: “زنان نسبت به چند سال گذشته از يکسال به ای طرف، زياد علاقه مند ورزش شده اند، خصوصا بخش های فوتبال؛ اما نبود امکانات و نبود جای مناسب سبب ميشه که آنها دلسرد شوند و نتوانند به درستی به تمرينات شان ادامه بدهند، به اين باورم اگر امکانات باشد، زن ها هم مى توانند  مثل پسران، به مسابقات شرکت کنند و دستاوردهاى چشمگيرداشته باشند.”

به گفتۀ مسئول دختران و زنان ورزشکارغور، با آغاز سال نو درآن ولايت آنان سعی دارند تعداد زياد زنان و دختران را به رشته هاى ورزشى جذب کنند.

نبود امکانات ورزشی، بی توجهی مسئولان مرکزی به ورزشکاران غور و نبود سالون ورزشی مخصوص بانوان، از عمده ترين مشکلات فرا راه  زنان و دختران ورزشکار در غور خوانده شده است.

با اين حال، امير محمد غوری آمر ورزش ولايت غور گفت که با هماهنگی رياست امور زنان اين ولايت، پيشنهاداتى را به مرکز کشور برای برطرف ساختن مشکلات زنان و دختران ورزشکار در بخش فراهم آوری امکانات ورزشی و ساخت مکان های مخصوص بانوان، داشته اند.

درولايت غور که درغرب افغانستان موقعيت دارد، با وجود حاکميت فضای سنتی، با گذشت هر روز حضور زنان و دختران در ورزش  پررنگ مى شود.

براساس معلومات اداره ورزشى اين ولايت، درحال حاضر بيش از يکصد ورزشکار دختر و زن، در رشته هاى مختلف ورزشى دراين اداره ثبت مى باشند.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر