زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

حکومت در راستای جلوگیری از قاچاق انسانى اقدام نکرده است

26 Apr 2018 - 16:34
26 Apr 2018 - 16:34

مزارشریف (پژواک،۶ثور ۹۶): باشندگان ولایت بلخ می گویند که مبارزه جاری علیه قاچاق انسانی، باید از قالب شعاری بیرون آمده و جامه عمل بپوشد.

موسسه موسوم به انکشاف و کمک های عاجل، به تاریخ ۶ ثور در مزارشریف مرکز این ولایت در مورد قاچاق انسانی، سیمینار یک روزۀ آگاهی عامه را برگزار کرده بود.

در سیمينار متذکره افزون بر مسئولین دولتی، ده ها باشندۀ این ولایت نیز اشتراک ورزیده بودند.

آنها با تایید واقعات قاچاق انسانی، از حکومت افغان و نهادهای بین المللی امدادرسان خواستند تا در مبارزه علیه قاچاق انسان به جدیت عمل نمایند.

سید محمد جعفر مصباح رییس عدلیه بلخ گفت که در سراسر افغانستان، قاچاق انسانی به اشکال مختلف صورت می گیرد.

موصوف افزود که قاچاق انسانی به منظور، استفادۀ جنسی، به دست آوردن پول، استخدام اطفال درجنگها و برای اهداف دیگر انجام می شود.

به گفته موصوف، حکومت افغانستان در مبارزه با قاچاق انسانی متعهد است.

اشتراک کنندگان این سیمینار، مبارزه علیه قاچاق انسانی را نیز درحد شعار عنوان کردند.

محمد رفیق یکتن از اشتراک کنندگان سیمینار، به آژانس خبری پژواک گفت که تاکنون حکومت در مقابل قاچاق انسانی، اقدام قاطع نکرده است.

موصوف علاوه کرد که موجودیت فساد در ارگان های قضایی، سبب شده تا جلو واقعات قاچاق انسانی گرفته نشود.

نامبرده توصیه کرد که دولت، باید درعوض شعارها درعمل علیه قاچاق انسانی مبارزه نماید و عاملین آن را به پنجه قانون تسلیم دهد.

عبدالرحمن شگیوال ناظم این سیمینار، به پژواک گفت که برای آگاهی عامه در مورد قاچاق انسانی، باید همچو سیمینارها دایرشود.

نامبرده افزود که افغان ها هنوزهم با اشکال مختلف قاچاق انسان آشنا نیستند و درمورد، معلومات دقیق ندارند.

به گفته موصوف، آنها تلاش می ورزند که ازطریق راه اندازی همچو سیمینارها درمناطق مختلف افغانستان، پیرامون  قاچاق انسانى به مردم آگاهی دهد. 

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر