زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

کاندیدان زن در هلمند: مشکلات کلتوری و امنیتی در برابر کمپاین ما موجود است

23 Sep 2018 - 17:49
23 Sep 2018 - 17:49

لشکرگاه (پژواک، اول میزان ۹۷): کاندیدان زن برای انتخابات آینده ولسی جرگه، از ولایت هلمند می گویند که به سبب مشکلات کلتوری و امنیتی، نمی توانند تصاویرشان را مانند مردان، در جاده ها نصب نمایند و یا در رسانه های اجتماعی نشر کنند.

برای ولایت هلمند در ولسی جرگه؛ به شمول دو زن، هشت کرسی اختصاص داده شده است؛ برای این کرسى ها درکنار۹ زن ۹۲ تن خود را کاندید کرده اند.

جمیله نیازی کاندید برای انتخابات آینده ولسی جرگه ازهلمند، به آژانس خبری پژواک گفت که دراین ولایت به سبب مشکلات کلتوری و امنیتی نمی توانند، مانند مردان کارزار انتخاباتی راه اندازی کنند و به ولسوالی ها سفر نمایند.

موصوف افزود: “مانند مردان  امکانات مالی خوب دراختیار نداریم، به ولسوالی ها سفرکرده نمی توانیم، تا با مردم صحبت کنیم و کمپاین انتخاباتی خود را پیش ببریم.”

به قول نیازی، آنها ازطریق شبکه های اجتماعی چون فیسبوک، تویتر، انستاگرام و راه های دیگر خوب کمپاین  کرده نمی توانند.

وی گفت: “در شهر یا جاده ها اگرتصاویر خود را نصب کنیم و یا هم عکس های خود را در فیسبوک، تویتر و انستاگرام پخش کنیم، مردم درمورد بدگويی می کنند، که این مشکل کلتوری است و ضمناً خطرامنیتی نیز متوجه ما می شود.”

همچنان نجیبه فایزهلمندی یکتن از کاندیدان دیگر نیز اظهارات مشابه داشت و گفت که درپی مشکلات امنیتی و کلتوری، بسا اوقات زنان به ولسی جرگه راه نمی یابند.

موصوف علاوه کرد: “درعرصه نصب بینرها و کمپاین ازطریق فیسبوک مشکلات زیاد وجود دارد؛ اما افزون بر آن، به اساس عنعنات محلی، مردم به زن تحصیل کرده کمپاین نمی کنند، ولی  به یک شخص غیرمسلکی و بی علم کمپاین شدید می کنند؛ زیرا که پول و امکانات دیگر دراختیار دارد.”

نامبرده گفت که درجریان کمپاین نظر به مردان، زنان با مشکلات زیاد امنیتی مواجه اند؛ زیرا مردان خود اسلحه دارند و ارگان های حکومتی نیز به آنها توجه بیشتر معطوف می کنند.

  حسنی احساس، یکتن ازفعالان مدنی درلشکرگاه پیرامون موضوع متذکره، به پژواک گفت که ازاین ولایت ۹ زن برای انتخابات پیش رو در ولسی جرگه کاندید استند؛ اما مشکلات متعدد در برابر آنها قرار دارد.

موصوف گفت: “از یک طرف ساحه امنیتی شان محدود است، کاندیدان زن نسبت به مرد نمی توانند درجلسات اشتراک ورزند و برنامه های شان را ارائه کنند، از جانب دیگر حامیان کاندیدان زن نمی توانند تصاویر کاندیدان مورد نظر شان را به سبب مشکلات سنتی در رسانه های فیسبوک، تویتر و رسانه های دیگر اجتماعی پخش کنند.”

به قول احساس، نیازاست تا کمیسیون انتخابات، دراین عرصه برنامه های آگاهی عامه را راه اندازی نماید؛ تا مردم در برابر زنان مشکل ایجاد نکنند.

همچنان خدای نور خانزاد عضو جامعه مدنی درهلمند، به پژواک گفت که درجامعه برخی افراد افراطی به همه چیز از دید منفی می نگرند؛ اما برخی کاندیدان عکس ها، پیام ها و شعارهاى شان را طوری ترتیب و تهیه می کنند که با جامعه هیچ سر سازگاری ندارد.

نامبرده اصرار ورزید که زنان باید از راه های مناسب و درست، کارزار انتخاباتی را پیش ببرند تا با مشکلات کلتوری و  امنيتى مواجه نشوند.

همچنان ایوب خان یکتن از متنفذین قومی لشکرگاه، به پژواک گفت بدون شک زنان شاید درجریان کمپاین با مشکلات کلتوری و امنیتی مواجه باشند؛ اما نیاز است تا زنان مطابق عنعنات محلی کمپاین انتخاباتی شان را راه اندازی کنند و حکومت باید امنیت آنها را تامین نماید.

عبدالحمید هلمندی یکتن از عالمان دینی، درمورد موضوع متذکره به پژواک گفت که ازدیدگاه اسلام کاندیداتوری زنان هیچ مشکل ندارد.

وی علاوه کرد: “طوریکه اسلام برای زنان اشتغال درتجارت را جواز داده، همچنان دراتخاذ تصامیم بزرگ نیز برای شان اجازه داده شده است؛ اما همه این موارد باید در پرتو اصول اسلامی صورت گیرد.”

هلمندی گفت که اگرکاندیدان زن، همه این موضوعات را بربنیاد اصول و مقررات اسلامی انجام دهند، با هیچ نوع مشکل مواجه نخواهند شد.

نامبرده این را نیز گفت که نامزدان زن، باید از پخش تصاویرى که با اصول اسلامی درتضاد است، خود داری کنند.

سیداحمد شاه صاحب زاده رییس کمیسیون انتخابات هلمند، درمورد به پژواک گفت که به اساس قانون، در برابر کمپاین کدام محدودیت وجود ندارد؛ اما درمورد جامعه همه می دانند که چگونه عمل کنند.

موصوف علاوه کرد که برنامه ها دربخش آگاهی عامه ترتیب شده؛ اما مردم خود باید از مشکلات کلتوری جلوگیری کنند و بخش امنیتی آن، به ارگان های امنیتی بستگی دارد.

دوم څارن عبدالسلام افغان سخنگوی قوماندانی امنیه هلمند درمورد، به پژواک گفت که ارگان های امنیتی درقبال کاندیدان زن توجه ويژه مبذول می دارد.

موصوف افزود: “زنان از یک طرف با مشکلات کلتوری مواجه اند، ازجانب دیگر نمی توانند مانند مردان تدابیرامنیتی شان را بگیرند؛  زیرا ما به آنها بیشتر توجه می کنیم.”

افغان اطمینان سپرد که درجریان مبارزات انتخاباتی کاندیدان زن، ارگان های ذیربط در تامین امنیت آنها تدابیرشدید اتخاذ خواهند کرد.

قابل ذکراست که افزون برهلمند، کاندیدان زن در ولایت های دیگر نیز با مشکلات مشابه مواجه اند و خواهان حل آن هستند.

بازدیدها: 0

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر