زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

برای پروژه برق گرشک ۳٥ میلیون دالر صرف یک تحویلخانه اعمار شده است

8 Oct 2018 - 20:18
8 Oct 2018 - 20:18

لشکرگاه (پژواک، ۱۶ میزان ۹۷): قرارداد اعمار سیستم برق ولسوالی گرشک هلمند که به ارزش ۷۱ میلیون دالر امریکایی با یک شرکت هندی عقد شده بود، شرکت متذکره کار آن را ناتمام گذاشته و فرار کرده است.

حدود شش سال پیش، کار اعمار سیستم برق ولسوالی گرشک با کمپنی هندی موسوم به ای پی ایل به قیمت ۷۱ میلیون دالر امریکایی امضا شد.

عبدالوکیل آمر بريشنا این ولایت، به تاریخ ۱۶ میزان، به آژانس خبری پژواک گفت که در مدت ذکرشده، کمپنی نامبرده ذریعه نصف پول آن، ساحه یک توربین سابقه را پاک کرده و یک تحویلخانه را اعمار نموده است.

نامبرده می گوید که ۷۵ سال پیش، این مکان برای سه توربین اعمار شده بود که دو آن فعال شد و سه میگاوات برق را تولید می کرد، اما اکنون ضعیف شده اند.

قرارمعلومات وى، شش سال قبل میان وزارت آب و برق و بانک جهانی یک قرارداد امضا شد که به اساس آن دراین جا باید سه توربین جدید فعال شوند.

موصوف علاوه کرد: ((قرارداد فعال کردن توربین های یادشده، با کمپنی هندی امضا شد که کمپنی هندی دراین مدت، کار آن را اندک به پیش برد که شش ماه قبل مسؤولین و کارمندان آن رفته و دوباره حاضر نشده اند.))

وکیل علاوه می کند که در مدت ذکرشده، مسؤولین کمپنی هندی از برخی دکاکین سودا را به قرض برداشت کرده و پول کارمندان را نیز با خود برده اند.

نامبرده گفت که دراین آواخر، قرارداد سیستم برق گرشک، به ارزش ۳۱ میلیون دالر امریکایی با یک کمپنی ترکی امضا شده که کار آن تاکنون آغاز نشده است.

همچنان عبدالرووف مالک فابریکه تولید یخ در ولسوالی گرشک، به پژواک گفت: ((از چند سال بدینسو در زمانی که جوش کار ما بود، برای ما می گفت که کار بر توربین ها ادامه دارد، جریان برق را قطع کرد و در نهایت مطلع شدیم که هیچ کار صورت نگرفته است.))

همچنان امین الله یکتن از دکانداران در بازار گرشک، به پژواک گفت که مسؤولین کمپنی هندی ذکرشده اجناس زیاد را از دکان وی به قرض برده اند.

وی می گوید: ((مواد خوراکی و غیرخوراکی را از دکان ام برده، از بابت آن مقروض استند، چند ماه می شود که نیستند، گم شده، حکومت هم صدای ما را در این عرصه نمی شنود.))

نصرالله قانع رییس برشنا هلمند در رابطه به این معضله به پژواک گفت که کمپنی هندی فرار کرده، اما کارهای ناتمام آن را کمپنی ترکی به پیش خواهد برد.

login or register a new account.

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر