زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

واقعه تازۀ فلج در هلمند ثبت شده است

1 Nov 2018 - 15:28
1 Nov 2018 - 15:28

لشکرگاه (پژواک، ۱۰ عقرب ۹۷): مسئولین صحت عامه هلمند می گویند که در ولسوالی نوزاد این ولایت، یک واقعه تازۀ فلج ثبت شده است.

حکمت الله همت آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه هلمند، به تاریخ ۱۰ عقرب، به آژانس خبری پژواک گفت که این واقعه تازۀ پولیو، در منطقه غورغوری ولسوالی نوزاد ثبت شده است.

موصوف افزود: "دراین منطقه، یک دختر موسوم به فرشته، به بیماری فلج مصاب شده است."

قرار معلومات نامبرده، طی یک ماه گذشته؛ این دومین واقعه فلج است که در ولسوالی نوزاد ثبت می شود؛ پیش ازاین، یک واقعۀ دیگر در ولسوالی نادعلی هلمند ثبت شده بود.

به قول همت، از هفت ماه گذشته بدینسو، طالبان در مناطق تحت تسلط شان بر تطبیق واکسین پولیو قیود وضع کرده، که سبب افزایش واقعات فلج شده است.

نامبرده گفت که دراین ولایت، به حدود ۷۵۰ هزار طفل باید واکسین پولیو تطبیق شود؛ اما در پى مشکلات امنیتی، صرف به ۲۵۰ هزار طفل واکسین تطبیق می شود.

 درعین حال، طالبان مسلح اذعان کرده اند که واکسین باید به عوض منازل درمساجد تطبیق شود؛ اما مسئولین وزارت صحت عامه می گویند که قرار پالیسی وزارت، واکسین باید منزل به منزل تطبیق شود تا کسى از واکسین محروم نشود.

به اساس معلومات مسئولین وزارت صحت عامه، امسال به سطح کشور تاکنون ۱۹ واقعه فلج اطفال ثبت شده است.

login or register a new account.

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر