زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

باغ های بیشتر کینو و مالته در هلمند احداث خواهد شد

21 Nov 2018 - 14:43
21 Nov 2018 - 14:43

لشکرگاه (پژواک، ۳۰عقرب ۹۷): مسئولین ریاست زراعت و مالداری هلمند می گویند که بعد از تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که دراین ولایت، درختان مالته و کینوهم حاصل خوب می دهد؛ بناءً سال آینده هزاران اصله نهال به کشاورزان توزیع خواهد شد.

زلمی الکو رییس زراعت هلمند، به تاریخ ۳۰ عقرب، به آژانس خبری پژواک گفت تجارب ثابت نموده که دراین ولایت، کینو و مالته نیز حاصلات خوب می دهد.

نامبرده افزود که در فارم تحقیقاتی منطقه بولان شهر لشکرگاه، هزاران نهال کینو و مالته غرس شده که در بهارسال آینده به دهاقین توزیع خواهد شد.

موصوف افزود: "کینو و مالته، بدیل خوب برای کوکنارشده می تواند، به آب و کودکیمیاوی بیشتر نیاز ندارد و حاصلات آن نیز چشمگیر است."

همچنان وی گفت ضمن باغ های خرما، برای زیرۀ سیاه نیز پلان ها ترتیب شده که به اساس آن، هر سال دهاقین از این مدرک، ده میلیون دالرعاید به دست خواهند آورد.

نجیب الله یکتن از دهاقین ولسوالی نادعلی در مورد، به پژواک گفت که در باغش درختان کینو و مالته را پیوند کرده و حاصل خوب از آن به دست آورده است.

 موصوف گفت: "چند سال پیش پدرم از زرع کوکنار ممانعت کرد. در باغ و زمین خود درختان مالته و کینو را تجربه کردم. درختان دیگر در اثر جنگ خشک شده؛ اما صرف یک درخت تازه مانده و حاصل خوب داده بود."

به قول موصوف، درختان کینو و مالته برای حاصلدهی خوب، به زحمت بیشتر نیاز دارد و نامبرده قصد دارد تا سال آینده باغ کلان را احداث کند.

همچنان سمیع الدین یکتن از باغداران دیگر هلمند، به پژواک گفت که در منزلش نهال های سیب و املوک را پیوند نموده، که خلاف توقع در دو سال حاصل قابل ملاحظه داده است.

 وی افزود: "درختان سیب را برای حاصل دادن در فصل گرما پیوند کردم و زمانیکه از پاکستان و ایران به کشور سیب وارد می شود، در همان وقت، حاصلات سیب را به دست می آورم."

موصوف دراین عرصه، خواستار توجه حکومت شد.

قابل ذکراست که پیش ازاین در هلمند، درختان خرما و پسته نیز آزمایش شده بود که حاصلات خوب می دهد.

login or register a new account.

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر