زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

برای تشویق مردم به آموزش بر دیوارهای شهر لشکرگاه نقاشی صورت میگیرد

24 Nov 2018 - 14:43
24 Nov 2018 - 14:43

 

لشکرگاه (پژواک، ٣ قوس ۹۷): در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، به کمک مشترک ریاست معارف و موسسه یونیسف، برای تشویق مردم به آموزش، نقاشی بر دیوارها آغاز شده است.

داوودشاه صفاری رییس معارف ولایت هلمند، در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت که هدف نقاشی بر روی دیوارها این است که خانواده ها تشویق شوند و اطفال خود را به تعلیم بفرستند.

به گفتۀ موصوف، این تصاویر هنری، بر دیوارهای مکاتب و در حاشیه شاهراه ها نقاشی میشود که با دیدن آن، همه مردم به تعلیم تشویق شوند.

وی افزود: "تصاویر، اینگونه نقاشی میشود که اطفال با خوشحالی و خورسندی به مکتب میروند، قلم و کتابچه در دست شان است و این تصاویر، با کسانی مقایسه میشود که به مکاتب نمی روند و بی سواد می مانند."

بر اساس معلومات صفاری، وسایل و امکانات مالی به نقاشان این تصاویر، از سوی موسسۀ یونیسف تهیه میشود.

روما آموزگار مکتب «سه درې» شهر لشکرگاه، در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت که آنها خودشان بر دیوارهای مکتب نقاشی میکنند."

وی افزود: "ما رسامی را یاد داریم، از کتاب هنر آن را کاپی میکنیم و تصاویر زیبا و تشویق کننده را به همکاری یکدیگر رسامی میکنیم، تا آموزگاران دیگر تشویق شوند."

همچنان فوزیه علومی مدیر این لیسه به آژانس خبری پژواک گفت که به کمک آموزگاران خود، برای تشویق به آموزش، روی دیوارها در شهر نقاشی میکنند.

وی گفت: "این کار بسیار مفید است، ما میخواهیم که این فرهنگ را رواج دهیم و باید دوامدار نیز باشد."

همچنان یارمحمد یک باشندۀ هلمند گفت: "من از ولسوالی مارجه آمده ام، به این تصاویر نگاه میکنم؛ بسیار لذت دارد."

وی افزود که اطفال آنان در ولسوالی مارجه در یک خیمه تعلیم می بینند، باید برای شان مکتب اعمار شود؛ تا چنین تصاویر در آن نیز نقاشی شود.

login or register a new account.

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر