زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

در هلمند ۲۷۴مکتب فاقد ساختمان است

22 Jun 2019 - 11:47
22 Jun 2019 - 11:47

 

لشکرگاه (پژواک، اول سرطان ۹۸): در مرکز و ولسوالی های هلمند، از جمع بیش از چهارصد مکتب، ۲۷۴ باب آن فاقد ساختمان می باشد و ۷۶ باب دیگر آن، به روی دانش آموزان مسدود شده است.

فرید احمد یکتن از شاگردان مکتب خواجه بابا در ولسوالی ناوۀ هلمند، دراین مورد به تاریخ اول سرطان، به آژانس خبری پژواک گفت که ازچند سال بدینسو، در خیمه ها دروس را فرا می گیرند.

موصوف افزود: “مکتب ما فاقد ساختمان است، درگرمای تابستان درخیمه ها درس می خوانیم، هیچکس درس را آموخته نمی تواند.”

همچنان سیدشاه باشنده لشکرگاه مرکز این ولایت، به آژانس پژواک گفت با وجودیکه بسا مکاتب درمرکز ساختمان ندارد، کتاب ها نیز در موقع معین به شاگردان توزیع نمی شود.

نامبرده گفت که درمناطق مختلف هلمند، شمار زیادى مکاتب، یا یکسره تخریب شده و یا به بازسازی نیاز دارد.

همچنان حبیب الله باشنده ولسوالی گرشک نیز به پژواک گفت که دراین ولسوالی، شمار زیادی مکاتب ساختمان ندارد.

موصوف افزود: “ما حیران استیم که به نام معارف این مقدار پول درکجا مصرف می شود، برخى مکاتب تاکنون هیچ ساختمان ندارد و ساختمان های برخی مکتب های دیگر، یا درجنگ ها تخریب شده و یا به سبب کیفیت پایین ازبین رفته است.”

شماری از باشندگان دیگر این ولایت، نیز اظهارات مشابه داشتند و دراین عرصه خواستار توجه جدی حکومت شدند.

ازجانب دیگر، محمدشاه صفاری رییس معارف هلمند نیز به پژواک گفت که دراین ولایت، ازجمع ۴۲۱ مکتب ۲۷۴ باب آن ساختمان ندارد.

 موصوف افزود: “در مورد با وزارت گفتگو نموده ام، امسال برای ۹۹ مکتب بودجه منظورشده است.”

صفاری گفت که قراراست نظر به پلان، امسال کار بازسازی برخی مکاتب آغازشود.

رئیس معارف هلمند این را نیز گفت که به سبب جنگ های پی هم دراین ولایت، ۷۶ مکتب مسدود شده است.

موصوف افزود: “در پی مسدود شدن مکاتب متذکره، هزاران دانش آموز از فراگیری دروس بی بهره شده، با وصفیکه سال پارتلاش ورزیدیم و ۹۶ مکتب را دوباره گشودیم.”

قابل ذکراست که درهلمند، به شمول ۴۹ هزار دانش آموز اناث، دو صد هزار متعلم مصروف فراگیری دروس اند.

بازدیدها: 1

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر