زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

امسال حاصلات تربوز و خربوزه در هلمند ۲۰ فیصد افزایش یافته است

29 Jul 2019 - 11:50
29 Jul 2019 - 11:50

 

لشکرگاه (پژواک، ۷اسد ۹۸): کشاورزان هلمند می گويند که به سبب بارندگی ها در زمستان گذشته و بهار سال جارى، حاصلات تربور و خربوزۀ آنها افزایش یافته، ولی بازار فروش ندارد.

مسئولین ریاست زراعت این ولایت می گویند که در پنج هزارهکتار زمین هلمند، تربوز و خربوزه زرع شده که تاکنون ۵۲ هزارتن تربوز و ۶۹ هزار تن خربوزه از آن حاصلات جمع آوری شده است.

به قول آنان، حاصلات امسال، نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

گل احمد یکتن از دهاقین هلمند، به آژانس خبری پژواک گفت که زمستان سال پار، این ولایت شاهد بارندگی های زیاد بود که برحاصلات زراعتی آنها تاثیر مثبت گذاشته است.

موصوف علاوه کرد که به سبب بارندگی های متذکره، حاصلات زیاد و کیفیت آن نیز بهبود یافته است.

به گفت وی، نسبت به سال های گذشته، امسال حاصلات شان افزایش یافته؛ اما از این که بازار فروش ندارد و سردخانه ها موجود نیست، به نرخ خود فروخته نمی شود.

محمدگل تاجر تربوز و خربوزه گفت که اگر مارکیت فروش و سردخانه ها موجود باشد، به ولایت های دیگر و خارج از کشور نیز صادرکرده می توانست.

به قول موصوف، ضمن نبود بازارمناسب، پوليس و زورمندان موجود درامتداد راه، از ایشان پول می گیرند که منتج به کمرنگ شدن کار آنها شده است.

انجنیر زلمی الکو رئیس زراعت هلمند، از حاصلات امسال تربوز و خربوزه خرسند است و می گوید که در پنج هزارهکتار زمین این ولایت، فالیزها کشت شده است.

موصوف علاوه کرد که امسال درحاصلات تربوز ۱۷ درصد و در حاصلات خربوزه ۲۱ درصد افزایش به عمل آمده است.

نامبرده پيرامون بازارفروش و سردخانه ها به پژواک گفت که به سطح منطقه، یک مارکیت را ایجاد نموده، ولی تلاش می ورزد که به همکاری اداره مرکزی، مارکیت و سردخانه های اساسی را ایجاد و دراختیارکشاورزان قرار دهند.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر