زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

بيش از ٦٥٠ خانواده از مزاياى ١٧ پروژه در فارياب مستفيد شدند

توسط کوهى
13 Oct 2019 - 10:47
توسط کوهى
13 Oct 2019 - 10:47

ميمنه/زرنج (پژواک، ٢١ ميزان ٩٨): از مزاياى ١٧ پروژۀ آبرسانى و آبيارى در فارياب که امروز به بهره بردارى سپرده شد، بيش از٦٥٠ خانواده مستفيد شدند و در نيمروز با تحکيم سواحل درياى خاشرود و درياى هلمند، بیش از هزار جریب زمین زراعتی از خطر سیل برده گی محفوظ گرديد.

به گفتۀ مسئولان محلى درفارياب، کار ١٧ پروژۀ آبرسانى و آبيارى برنامۀ ملى ميثاق شهروندى در ولايت غور که به هزينۀ بيش از ١٩ ميليون افغانى اخيراً تکميل شده بود، امروز به بهره بردارى سپرده شد.

انجنیر فریدون فضل مسئول ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احيا و انکشاف دهات در غور، به آژانس خبرى پژواک گفت که این پروژه ها  شامل اعمار شبکه­های آبرسانی، حفاری چاه آب صحی آشامیدنی، ذخیره های آبیاری، اعمار و احیای کانال زراعتی  مى باشند.

به گفته وی، هزینه مجموعی اين پروژه ها به بيش از ١٩.١ ميليون افغانى از بودجۀ برنامه ملی میثاق شهروندی در قریه جات مختلف ولسوالى لعل و سرجنگل از طریق شوراهای انکشافی تطبیق گردیده است.

به گفته او با تکمیل کار این پروژه ها مشکلات روستائیان از ناحیه آب صحی آشامیدنی، و آب زراعتی تاحدودی مرفوع شده و ١٦٥٦ خانواده از مزایای این پروژه ها مستفیدشده اند.

 حاجی صفری معاون شورای انکشافی ولسوالی لعل و سرجنگل، ضمن قدردانی از کار و فعالیت ریاست احیا وانکشاف دهات غور گفت: «تطبیق این پروژه های عام المنفعه در قرا و قصبات مفید  و با ارزش است؛ ما وعدۀ هرنوع همکاری درتمام عرصه هارا می دهیم.»

طبق يک خبرديگر، کار تحکیم سواحل دریای خاشرود و دریای هلمند به طول بیش از ۲ ‌کیلومتر با هزینۀ بالغ از ۴۳ میلیون افغانی امروزآغاز شد. 

انجنیر محمد نادر سرپرست ریاست تنظیم آب نیمروز، به پژواک تحکیم کاری دریای هلمند وخاشرود درمناطق سبزگزی مرکز شهرزرنج، منطقه قلعه فتح ولسوالی چهار برجک و قریه ابراهیم آباد لمردز ولسوالی کنگ شروع گردید.

وی افزود که در‌مجموع ۲۱۳۹ متر سواحل دریای های خاشرود و هلمند، در مناطق یاد شده، به مبلغ ۴۳ ميلیون و پنجصد هزار افغانی، از بودجه وزارت انرژی و آب استحکام خواهد شد.

به گفته او، مدت کاری پروژه حدود ۸ تا ۹ ماه خواهد طول کشید که با اتمام این پروژه، بیش از هزار جریب زمین زراعتی، از خطر سیل برده گی محفوظ میشود.

محمد نبی براهوی معاون مقام ولایت نیمروز، در این نشست گفت که این پروژه، باید مطابق پلان و با یک سیستم منظم جهت دسترسی به اهداف معینه و جلوگیری از بروز خطرات از قبل راه اندازی شود.

عبدالرحیم بلوچ رئیس شورای انکشافی ولسوالی چخانسور، به پژواک گفت: “همه ساله کشت زارها و‌ منازل مسکونی مردم دراين مناطق که اکنون تحت‌کار گرفته شده، زیر آب قرار ميگرفت و خسارات هنگفت به مردم بجا می گذاشت.”

وى اظهار اميدوارى کرد که با تحکيم سواحل در ولسوالی چخانسور، مردم مناطق یاد شده از خطر سیل برده‌گی نجات پیدا کنند.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر