زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

ریاست سره میاشت جوزجان از کمک به هزاران خانواده خبر میدهد

توسط تمکين
16 Oct 2019 - 14:19
توسط تمکين
16 Oct 2019 - 14:19

شبرغان (پژواک، ٢٤ميزان ٩٨): ریاست سره میاشت ولايت جوزجان مى گويد که از آغاز سال روان تا کنون، برای ٣٢٠٠ خانواده مساعدت های خوراکی و غیرخوراکی توزیع کرده و ٤٨ طفل مصاب به سوراخ قلب به کابل اعزام شده اند؛ تا سهولت های تداوی آنها در خارج از کشور فراهم شود.

این مطلب را داکتر احمدخان ” غنی ” رئیس سره میاشت ولایت جوزجان، ضمن صحبتی به آژانس خبرى پژواک بیان کرده گفت: “از ماه حمل تا کنون ٤٨ هزارمریض ذریعه کلینیک های سیارو ثابت در گوشه و اکناف این ولایت تداوی گرديده  وادویه رایگان براى شان داده شده است.”

موصوف خاطرنشان ساخت که هشت تن ازباشنده گان شهرشبرغان که سوختگی پیشرفته داشتند و امکان تداوی آنها درداخل کشورممکن نبود، به خارج ازکشوراعزام شده اند.

افزون برآن او اضافه کرد که چهارهزارتن از باشنده گان این ولايت، درادوارمختلف واکسین شده اند و به همین شکل گروپى از جوانان رضا کار اين اداره، برای آنعده خانواده هايی که نسبت مشکلات اقتصادی نمیتوانند اولاد های شان را شامل کورس های آموزشی نمایند، آموزش رایگان داده اند.

به گفته رئیس سره میاشت جوزجان، چهارصد تن از جوانان دختر و پسر دراین اداره مصروف پیشبرد امورخیریه به شکل رضاکاراند که همه بدون دریافت مزد برای مردم نیازمند جامعه فعالیت رضاکارانه دارند.

موصوف در ادامه خاطرنشان ساخت: “ما برای زمستان پیش رو نیز تدابیری را اتخاذ نموده ایم که در صورت بروز واقعه طبیعی, برای یکصد خانواده، مواد خوراکی و غیرخوراکی رادر ذخیره گاه  خود گُدام کرده ایم.”

کرشمه دختری که به شکل رضا کاردراین اداره کارمیکند  به پژواک گفت: “همیشه آرزو داشتم تا برای افرادی کارکنم که نیازمند کمک اند و در مضیقه قراردارند.”

عصمت الله ” قریشی ” جوانى که طور رضاکارعده یی از شاگردان مکاتب را درکورس آموزش انگلیسی و کمپیوتر ریاست سره میاست آموزش میدهد گفت: “بخاطرانسانیت و ترویج فرهنگ عالی انسانی، رضا کارشده ام.”

وی علاوه کرد با انجام این کار احساس آرامش میکنم؛ چون اینجا افرادی مراجعه میکنند که از هرلحاظ درمضیقه قراردارند و ازاینکه درخدمت اینگونه افرادم میبالم.

این درحالیست که همه ساله دراین روز، از هفته مخصوص سره میاشت، طی مراسمی در سطح کشور تجلیل به عمل می آید .

 امروز نیز عده یی از جوانان با اجرای نمایشات تیاتری, ورزشی, خوانش شعر و ترانه از هفته مخصوص سره میاشت در شهرشبرغان بزرگداشت به عمل آوردند.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر