زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

صلاح الدين ربانى از سمت خود کنار رفت

23 Oct 2019 - 17:02
23 Oct 2019 - 17:02

کابل (پژواک، اول عقرب ٩٨): صلاح الدين ربانى سرپرست وزارت خارجه کشور، ضمن نشر استعفانامه خود نوشته است که ادامۀ کار خویش را در چنین شرایطی در چارچوب این حکومت، به صلاح نمى داند.

ربانى، استعفانامۀ خويش را امروز بعد از ظهر، در صفحه رسمى فيسبوکش نشر کرده است.

موصوف در این نامه نوشته است: “در این مدت، فضای کاری در حکومت وحدت ملی، از همان آغازین روزهای این حکومت تا این روزهای پایانی، مطلوب نبود و  شاهد بودم که با ایجاد شبه ساختارهای موازی و به حاشیه کشاندن نهادهایی که در همه نظام های دنیا حیثیت ستون نظام ها را دارند، با ساختار دولت همچون یک انجوی شخصی برخورد سلیقه یی صورت می گرفت و کلیت دولت، آگاهانه و نا آگاهانه تخریب شد.”

ربانى افزوده است که در این مدت زیر شعار اصلاحات، چنان برخوردهای غرض آلودی صورت گرفته که در درازمدت، ترویج کننده و نهادینه ساز تبعیض و تعصب در جامعه است و بنیادهای وحدت و همدلی جامعه ما را به شدت آسیب رسانیده است.

او همچنان در این نامه نوشته است که حدود پنج سال، همۀ این وضعیت را تنها به خاطر تعهدی که در برابر مردم و جامعه خویش داشته، به منظور نگهداری کلیت نظام و جلوگیری از شکنندگی جامعه و کشور تحمل کرده و با قبول دشواری های زیادی به عنوان مسئول اجرایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی کشور، در راستای تأمین و پاسداری از منافع ملی در سطح نظام بین الملل، مسئولانه کار کرده است.

سرپرست وزارت امور خارجه در دامه این نامه نوشته است: “اکنون با آنکه دوره کاری حکومت وحدت ملی به پایان رسیده و در وضعیت شکننده کنونی، بیشتر از پیش به ایجاد فضای همدلی و همبستگی ضرورت است، تخریب نهادهای دولتی به شیوه های گوناگون از سوی آنهایی که خود ادعای دولت سازی دارند، غیر قابل اغماض و غیر قابل تحمل است.”

به گفته او؛ از همین رو ادامه کار خویش را در چنین شرایطی در چارچوب این حکومت، به صلاح ندانسته، استعفای خویش را نوشته است؛ تا از مجرای فعالیت های سیاسی، در خدمت مردم و کشور باشد.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر