زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

“در مصرف بودجه، تخطی و سوء استفاده از منابع مالی صورت گرفته است”

20 Nov 2019 - 16:02
20 Nov 2019 - 16:02

کابل (پژواک، ۲۹عقرب ۹۸): ولسی جرگه، هفته آینده مقام های وزارت مالیه و اداره عالی تفتیش را فرا می خواند تا در  مورد «تخطی و تخلف در مصرف میلیاردها افغانی بودجه سال ۱۳۹۷» وضاحت دهند.

محمدعظیم محسنی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، که در نشست امروز این جرگه در مورد حساب قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ به اعضای این جرگه معلومات ارایه می کرد، گفت که به اساس یافته های این کمیسیون، در مصرف بودجه تخطی و سوء استفاده از منابع مالی صورت گرفته است.

به گفته موصوف، کمیسیون مالی و بودجه این جرگه، طی سه هفته مسئولان ۶۲ واحد بودجوی را استجواب کرده و همه موارد را با آنها شریک ساخته است.

صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه که در مورد حساب قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ معلومات می داد، گفت که به اساس بررسی های آنها، اصولنامه بودجه نقض شده و کسانی که دست به چنین کاری زده اند، باید مورد بازپرس قرار گیرند.

او افزود که به اساس پلان، باید حکومت افغانستان در سال مالی ۱۳۹۷، ۲۰۹ میلیارد افغانی عواید را جمع آوری می کرد؛ اما تا ختم سال مالی ۱۸۹ میلیارد را جمع آوری کرد؛ زیرا از ۹ شرکت وارد کننده نفت ۳۰ میلیون دالر حق العبور نگرفته بود.

وی گفت این کار سبب شد که حکومت، معاش های برخی کارمندان و هزینه برخی پروژه ها را پرداخت نکند.

به گفتۀ او حکومت، صلاحیت تعدیل پول از کود به کود دیگر را ندارد؛ اما خلاف اصولنامه بودجه ۱.۲۷ میلیارد افغانی بیشتر از حد تعیین شده، در اختیار نهادهای امنیتی به عنوان پول اوپراتیفی قرار داده، که این کار تخطی شمرده می شود.

عثمانی گفت که به اساس اصولنامه بودجه؛ وزارت مالیه، باید در ختم سال مالی پول هايی را که برای معتمدین به عنوان پیشکی میدهد، جمع آوری کند؛ اما به اساس یافته های کمیسیون، با آن که سال مالی ختم شده بود، هنوز هم ۶.۹ میلیارد افغانی نزد معتمدین باقی مانده بود.

وی افزود: «اگر این مقدار پول در اختیار وزارت مالیه می بود، حالا معاش هیچ معلولی به تاخیر نمی افتاد و کار هیچ پروژه ای متوقف نمی شد.» او نگفت که کار کدام پروژه ها متوقف شده است.

او گفت که درحالی بعد از تصویب و توشیح بودجه، ۲۱۸۸ بست در ۱۳ واحد بودجودی خلاف اصولنامه و مصوبه ولسی جرگه ایجاد شده است که هیچ اداره نمی تواند بعد از توشیح بودجه از سوی رئیس جمهور، تشکیل را بیشتر سازد.  

وی همچنان گفت که به اساس حساب قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ حکومت افغانستان برای اجرای معاش کمیسیون حل منازعات، در حالی ۱۲۵ میلیون افغانی پرداخت کرده است که این کمیسیون، در تشکیل دولت و سند بودجه وجود ندارد.

عثمانی افزود که وجوه ۱۸۹ پروژه به واحد های دیگر و شماری از پروژه های منظور شده یک واحد اداری به واحد اداری دیگر، به گونه غیرقانونی و خلاف اصولنامه بودجه انتقال داده شده است.

 وی می گوید: «رئیس جمهور به اساس قانون حق دارد تا از کود ۹۱ و ۹۲ پول مصرف کند؛ اما رئیس جمهور و یا وزارت مالیه حق ندارد که پول های یک کود را به کود دیگر تعدیل کند، حکومت ۲.۴ میلیارد افغانی اضافه از سقف تعیين شده در دو کود مصرف کرده است.»

او افزود که ولسی جرگه، در کودهای ۹۱ و ۹۲ حدود  ۱.۳ میلیارد افغانی در نظر گرفته بود؛ اما از این دو کود ۳.۷ میلیارد افغانی به مصرف رسیده است.

  عثمانی خاطر نشان ساخت که بیش از ۱.۱۱ میلیارد افغانی، از بودجه انکشافی تنقیص شده است.

او گفت که در حساب قطعیه سال مالی ۱۳۹۷، کاستی های تخنیکی و کم کاری ادارات نیز وجود دارد و این حساب نیاز به بررسی بیشتر را دارد.

بنا بر معلومات کمیسیون یاد شده، واحد های بودجودی در سال گذشته مالی، ۹۳ درصد بودجه را به مصرف رسانده اند.

در سال ۱۳۹۷ مالی ۲۸۰ میلیارد افغانى بودجه عادی و ۱۳۵ میلیارد افغانى بودجه انکشافی، در نظر گرفته شده بود.

در پی ارایه این معلومات، برخی اعضای این جرگه خواستار بررسی جدی شدند و امیرخان یار نایب اول این جرگه گفت که قرار است هفته آینده، مقام های وزارت های مالیه و اداره عالی تفتیش فراخوانده  شوند تا در مورد وضاحت دهند.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر