زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

قيمت گازمايع در شهرکابل نسبت به ٧ روز قبل٣٠ درصد افزايش يافته است

23 Nov 2019 - 12:24
23 Nov 2019 - 12:24

کابل(پژواک،٢ قوس ٩٨): در شهر کابل، امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قيمت گاز مايع ٣٠ درصد افزايش يافته؛ اما قيمت آرد، روغن  و طلا کاهش پيدا کرده است.

محمد اکرام يک تن از گازفروشان درسرک چهارم تايمنى شهر کابل، به آژانس خبرى پژواک گفت که امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قيمت يک کيلو گازمايع، از ٥٠  به ٦٥ افغانى افزايش يافته است.

وى درمورد علت افزايش قيمت گاز به پژواک گفت به دليل  اينکه قيمت گاز مايع در کشورهاى صادرکننده، قزاقستان و ازبکستان افزايش يافته، در بازارهاى شهر کابل نيز بلند رفته است.

اما در قيمت تيل تغييرى نيامده است.

عبدالهادى يک تن از کارکنان تانک تيل وزيرآباد شهر کابل،  گفت که امروز چون هفت روز قبل،  يک ليتر پترول را ٥١ افغانى و  يک ليتر ديزل را  ٤٨ افغانى  مى فروشد.

در بين مواد خوراکى قيمت، آرد و روغن کمى کاهش يافته است. 

محمد صميم يک تن از عمده فروشان بازارمندوى شهرکابل، گفت که  امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قيمت فروش عمدۀ ٤٩ کيلوگرام آرد قزاقى از ١٦٥٠ به ١٦٣٠ افغانى و ١٦ لیتر روغن خورشيد از ١١٥٠ به ١١٣٠افغانى، کاهش پيدا کرده است.

موصوف افزود که به دنبال کاهش تقاضا براى مواد يادشده، کمى قيمت آن کاهش يافته است.

اما قيمت ساير مواد اوليه خوراکى، بدون تغيير باقى مانده است.

به گفتۀ محمد صميم امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قيمت فروش عمدۀ ٤٩ کيلوگرام بوره پاکستانى، ١٩٢٠افغانى، ٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى ٢٢٠٠ افغانى، يک کيلوگرام چاى سبز اندونيزيايى ٣٠٠ افغانى، و يک کيلوگرام چاى سياه افريقايى ٣٢٠ افغانى مى باشد.

 فروش پرچون بعضى مواد با قیمت فروش عمدۀ آن، در برخى موارد تفاوت اندک؛ اما در برخی موارد تفاوت زياد دارد.

احمد مصطفى يک تن از خوراکه فروشان سرک ١٣ تايمنى شهر کابل گفت که امروز، قيمت فروش پرچون پنجاه کيلوگرام آرد قزاقى ١٧٥٠ افغانى، ٤٩ کيلوگرام بوره پاکستانى٢٠٠٠ افغانى، ٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى ٢٥٠٠ افغانى، ١٦ لیتر روغن خورشيد ١٢٠٠ افغانى، يک کيلوگرام چاى سبز اندونيزيايى ٣٢٠ افغانى و يک کيلو گرام چاى سياه افريقايى ٣٦٠ افغانى مى باشد.

 قيمت طلا  نيز کاهش يافته است.   

حاجى فواد احمد صالح زاده، يک تن از زرگران جاده تيمورشاهى شهر کابل گفت که امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قيمت يک گرام طلاى عربى عيار٧٥٠، از ٣١٠٠ به ٣٠٥٠ افغانى، و يک گرام طلاى روسى عيار٥٨٥، از ٢٥٠٠ به ٢٤٥٠ افغانى کاهش يافته است.

موصوف افزود که کاهش قيمت طلا در بازارهاى شهر کابل، ارتباط به کاهش قيمت آن در بازارهاى جهانى دارد.

در اين هفته، ارزش دالر و کلدار در برابر پول افغانى بلند رفته است.

به اساس معلومات حاجى ميرحسين صداقت مالک صرافى صداقت سراى شهزادۀ شهر کابل، امروز ارزش خريد يک دالر امريکايى ٧٨،٣٥  افغانى و هزار کلدار پاکستانى ٥٠١ افغانى مى باشد.   

به تاريخ ٢٥ عقرب، ارزش خريد يک دالر امريکايى ٧٨.١٥ افغانى بود و هزار کلدار پاکستانى٤٩٣ افغانى تبادله می شد.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر