زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

بانک جهانى بيش از ٥٢ ميليون دالر به افغانستان کمک کرد

27 Nov 2019 - 15:06
27 Nov 2019 - 15:06

کابل (پژواک، ٦ قوس ٩٨): بانک جهانی، یک بستۀ کمک مالی جدید به ارزش ۵۲،۵ میلیون دالر امریکایی را به منظور حمایت از پروژه گاز افغانستان که هدف آن، فراهم کردن دوامدار گاز طبیعی برای دستگاه های تولید برق در مناطق شمال کشور می باشد، منظور کرد.

درخبرنامه دفتر بانک جهانى در افغانستان که امروز منتشر شده آمده است که اين کمک، از سوى بورد هيأت مدیرۀ گروپ بانک جهانى منظورشده است.

منبع مى افزايد که به طور مشخص پروژۀ گاز افغانستان، کمک های مالی و تخنیکی را به گونه مستقیم دربخش های احداث، بهره برداری و حفظ و مراقبت خط لوله گاز شبرغان- مزارشریف و تأسیس یک فابریکۀ تصفیه سلفر و سایر آلوده کننده های هوا از گاز طبیعی؛ و ایجاد یک چارچوب اداری و حقوقی پایدار و سیستم شفاف مدیریت قراردادها در مطابقت با معیارهای جهانی سکتور گاز فراهم مى سازد.

هنری کرالی رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است: “با سرمایه گذاری روی زیربناهای تولید گاز وایجاد تهداب قوی و پایدار حقوقی و اداری برای سکتور گاز، توقع میرود که این پروژه درآینده نزدیک در میزان تولید و افزایش دسترسی مردم به انرژی برق در افغانستان، که در حال حاضر بسیار کم است، بهبود قابل ملاحظه بوجود آمده و همچنان نقشی مطلوب را در کاهش فقر نیز ایفا کند.”

بانک جهانى افزوده است که این پروژه، بخشی از تعهدات درازمدت گروپ بانک جهانی به افغانستان و همچنان کشورهای در حال انکشاف میباشد؛ تا برای شهروندان شان انرژی مطمین، ارزان و پایدار فراهم نمایند. بانک جهانی، پیشینۀ طولانی در حمایت از توسعه و بهبود دسترسی به انرژی با استفاده از منابع داخلی و خارجی دارد و در عرصه های تولید انرژی برق، انتقال و توزیع، حمایت از سکتور خصوصی، فراهم سازی حمایت های تخنیکی و ارائه مشوره پالیسی کمک می نماید.

درادامۀ خبرنامه آمده است که حمایت از روند استحصال و تولید گاز از منابع داخلی و استفادۀ مطلوب آن در تولید انرژی برق، سبب افزایش دسترسی پایدار افغانها به شبکۀ انرژی برق در درازمدت میگردد.

 افزون برآن، افزایش تولید انرژی برق از منابع مختلف، سبب ایجاد تسهیلات بیشتر برای استفاده کنندگانی مانند صنعت کاران و تجار گردیده و آنها را قادر میسازد؛ تا دامنه کار و بار شان را توسعه داده و زمینه های بیشتر اشتغال زایی را برای افغان ها مساعد سازند.

 اين درحاليست که قرار است وزارت معادن و پطرولیم، مسئولیت رهبری این پروژه را در هماهنگی و همکاری نزدیک با سایر ادارات ذیربط دولتی، منجمله تصدی مواد نفتی و گاز مایع، و اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان به عهده گیرد.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر