زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

امروز نسبت به شنبۀ گذشته قيمت آرد افزايش يافته است

30 Nov 2019 - 14:11
30 Nov 2019 - 14:11

 

کابل (پژواک، ٩ قوس ٩٨): در شهرکابل، امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قيمت آرد و ارزش دالر و کلدار در برابر پول افغانى افزايش يافته؛ اما قيمت ساير مواد اوليۀ ضرورى بدون تغيير باقى مانده است.

محمد صميم يک تن از عمده فروشان بازارمندوى شهرکابل، به آژانس خبرى پژواک گفت که  امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قيمت فروش عمدۀ ٤٩ کيلوگرام آرد قزاقى، از ١٦٥٠ به ١٦٧٠ افغانى افزايش يافته است.

تجار مواد خوراکى مى گويند که بلند رفتن تکس بالاى واردات آرد از سوى وزارت ماليه، افزايش قيمت آرد در قزاقستان و متوقف شدن صادرات آرد از پاکستان به افغانستان، از عوامل افزايش قيمت آن در بازارهاى افغانستان مى باشد.

اما قيمت ساير مواد اوليۀ خوراکى بدون تغيير باقى مانده است.

به گفتۀ محمد صميم؛ امروز نسبت به شنبۀ گذشته، قيمت فروش عمدۀ ٤٩ کيلوگرام بوره پاکستانى ١٩٢٠افغانى، ٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى ٢٢٠٠ افغانى، و ١٦ لیتر روغن خورشيد از ١١٣٠ افغانى، يک کيلوگرام چاى سبز اندونيزيايى ٣٠٠ افغانى و يک کيلوگرام چاى سياه افريقايى ٣٢٠ افغانى مى باشد.

 فروش پرچون بعضى مواد با قیمت فروش عمدۀ آن، در برخى موارد تفاوت اندک؛ اما در برخی موارد تفاوت زياد دارد.

احمد مصطفى يک تن از خوراکه فروشان سرک ١٣ تايمنى شهر کابل گفت که امروز، قيمت فروش پرچون پنجاه کيلوگرام آرد قزاقى ١٧٥٠ افغانى، ٤٩ کيلوگرام بوره پاکستانى٢٠٠٠ افغانى، ٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى٢٥٠٠ افغانى، ١٦ لیتر روغن خورشيد ١٢٠٠ افغانى، يک کيلوگرام چاى سبز اندونيزيايى ٣٢٠ افغانى و يک کيلو گرام چاى سياه افريقايى ٣٦٠ افغانى مى باشد.

در قيمت مواد سوخت نيز تغييرى نيامده است.

به گفتۀ عبدالهادى يک تن از کارکنان تانک تيل وزيرآباد شهر کابل، امروز چون هفت روز قبل،  قيمت يک ليتر پترول ٥١ افغانى و قيمت يک ليتر ديزل ٤٨ افغانى مى باشد.

همچنان به گفتۀ محمد اکرام يک تن از گازفروشان درسرک چهارم تايمنى شهر کابل، امروز چون شنبۀ گذشته، يک کيلو گازمايع را ٥٠ افغانى مى فروشد.

 قيمت طلا تغيير نکرده است.

حاجى فواد احمد صالح زاده، يک تن از زرگران جاده تيمورشاهى شهر کابل گفت که امروز چون شنبۀ گذشته، يک گرام طلاى عربى عيار٧٥٠ را  ٣٠٥٠ افغانى و يک گرام طلاى روسى عيار٥٨٥ را ٢٤٥٠ افغانى مى فروشد.

در اين هفته، ارزش دالر و کلدار در برابر پول افغانى اندکى افزايش يافته است.

به اساس معلومات حاجى ميرحسين صداقت مالک صرافى صداقت سراى شهزادۀ شهر کابل، امروز ارزش خريد يک دالر امريکايى ٧٨.٧٥ افغانى و هزار کلدار پاکستانى ٤٩٩ افغانى مى باشد.   

به تاريخ ٢ قوس، ارزش خريد يک دالر امريکايى ٧٨.١٠ افغانى بود و هزار کلدار پاکستانى٤٩٣ افغانى تبادله می شد.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر