زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

۱۵ تن دربدخشان به ویروس “اچ آى وى” مصاب می باشند

5 Dec 2019 - 12:46
5 Dec 2019 - 12:46

فیض آباد(پژواک،۱۴ قوس ۹۸):مسئولین صحی دربدخشان ضمن نگرانی از افزایش معتادین مواد مخدر در این ولایت می گویند، ازجملۀ ۱۵ معتادی مصاب به  ويروس “اچ اى وى” ،پنج تن آنها که به بيمارى ايدز مبتلا شده بودند، تلف شده اند .

اچ آی وی ویروسى است که می تواند منجر به ایجاد بیماری ایدز شود.

داکتر محمد یونس سازش مسئول دفتر کنترول ویروس اچ آى وى دربدخشان  به آژانس خبرى پژواک گفت که ازجمله ۱۵فرد مبتلا به ویروس HIV ،چهار تن از تداوی فرار وبه جای نامعلوم رفته اند، شش تن تحت تداوی قرار دارند وبه اساس معلومات دستداشته،  پنج تن آنها به بيمارى ايدزمبتلا گرديده که درچند روزگذشته وفات نموده اند .

وی افزود:«یکی ازعوامل انتقال ويروس HIV، معتادین زرقی مواد مخدرهستندکه از طریق سرنج ،اين ويروس را به دیگران انتقال میدهند.»

وى افزود، هرچند طی سالجاری ۴۵۹۸۲ سرنج برای معتادین زرقی توزیع شده است وبعد ازاستفاده به تعداد ۴۴۲۰۵ سرنج دوباره ازنزد آنها جمع آوری گرديده  تا بصورت تکرار استفاده نگردد اما با آنهم ١٥ تن ازافراد معتاد دراين ولايت مصاب به ويروس  اچ آى وى شده اند.

منبع درعين حال گفت که طى سالروان خون ۵۷۸۰ نفر که به اين مرکز مراجعه کرده اند،تست گرديده اما خوشبختانه هیچ واقعه ای مثبت HIV کشف نشده است.

زهره سید مسول دفترتداوی معتادین (ودان) درولسوالی بهارک گفت که از آغاز سال ۲۰۱۹ تاحال ۵۵۴۰ فرد معتاد را راجع به اضرار مواد مخدرآگاهی داده اند.

او می گوید:«درطی سالجاری ۷۹۰ تن معتاد نزد ما غرض تداوی مراجعه نمودند که برای مدت ۴۵ روز تحت تداوی قرار گرفتند که ازین جمله ۴۳ تن درجريان تداوى دوباره فرارنمودند که شامل ۱۰ مرد ۱۵ زن ۱۲ طفل و۶ نوجوان بوده اند و۵۲۰ تن  ديگرشامل ۱۳۷ مرد، ۱۱۹ زن، ۱۵۷ طفل و ۱۱۳ نوجوان که بصورت کامل تداوی شان تکمیل گرديده است فعلا تحت تعقیب ونظارت ماقرار دارند.»

افزون برآن وى افزود که  متاسفانه طى سالروان  ۲۲ مرد، ۱۵ زن، ۲۰ طفل و۸ نوجوان تازه به اعتیاد رو آورده اند.

موصوف دلیل برگشت دوباره معتادین به موادمخدررا موجودیت خورده فروشان مواد مخدر دربین جامعه بیان کرده گفت که  نبود امنیت کامل عامل دیگری است که مانع تداوی معتادین درولسوالی های دور دست میگردد.

 سید جمعه خان از قریه سمینجاب ولسوالی یفتل پایان که دوپسرش معتاد به مواد مخدرمى باشد به پژواک گفت : ((به دلیل دسترسی سهل معتادین به مواد مخدر با آن که دوبار دو پسرش را تداوی کرده، اما آنها بار دیگر به مواد مخدر رو آورده اند.))

برمبناى معلومات مسوولان صحى،اچ آی وی ویروس است که منجر به تضعیف سیستم ایمنی بدن ميشود ومی تواند منجر به ایجاد ایدز شود.

بيمارى ايدز  که یک بیماری پیچیده است زمانی ایجاد می شود که اچ آی وی به سیستم ایمنی بدن آسیب جدی وارد می کند.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر