زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

“شرکت هاى هوايى بايد به مقررات ترافيک ميدان هوايى کابل احترام بگذارند”

9 Dec 2019 - 18:20
9 Dec 2019 - 18:20

کابل (پژواک، ١٨ قوس ٩٨): اداره هوانوردى ملکى، از شرکت هوايى PIA و تمام شرکتهاى هوايى خواست تا به مقررات و رهنمودهاى کنترول ترافيک هوايى احترام گذاشته و موضوعات تخنيکى و مصئونيتى را جنبه سياسى ندهند.

در خبرنامه اى که از سوى اين اداره به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که مطابق به سند ٤٤٤٤ و ضميمه هاى شماره ٢ و ١١ کنوانسيون شيکاگو و طرزالعمل هاى کنترول ترافيکى هوايى کشور به منظور حفظ جريان مصئون و سريع ترافيک هوايى، به همه شرکت هاى هوايى داخلى و خارجى که در ميدان هوايى بين المللى حامد کرزى فعاليت مى نمايند، هدايت داده شده است تا با متابعت از مقررات و طرزالعمل هاى خدمات ترافيک هوايى افغانستان و با توجه به حجم ترافيک هوايى در ميدان متذکره، تمام پروازهاى شان را از رنوى فعال (Runway in Use) که از سوى کنترول تاور ميدان هوايى حامد کرزى اعلان مى شود، انجام دهند و از در خواست براى پرواز و نشست خلاف جهت به استثناى موارد خاص و اضطرارى، جداً خوددارى نمايند.

منبع افزوده است که هدايت نامه اداره هوانوردى در اين مورد، به تمام شرکت هاى هوايى داخلى و خارجى ابلاغ گرديده است. اداره هوانورى ملکى، مصئونيت پروازها را اولويت اساسى خود دانسته و از تمام شرکت هاى هوايى مى خواهد تا در زمينه همکارى همه جانبه نموده و به سهم خود اجراآت نمايند.

منبع نوشته است که به رغم اعلان اين موضوع از سوى بخش کنترول ترافيک هوايى کابل به تمام شرکت هاى هوايى، امروز پرواز شماره PIA250 شرکت هوایى پاکستانى PIA در میدان هوايى حامد کرزى، درخواست پرواز از جهت مخالف رنوى فعال را نموده بود که با توجه به وضعيت ترافيک هوايى در ميدان هوايى کابل و هدايت هاى صادر شدۀ قبلى، از شرکت خواسته شد تا از رنوى فعال (رنوى ٢٩) مانند ساير شرکت هاى هوايى استفاده نمايد؛ اما با اصرار شرکت، تنها براى امروز اجازه برخواست از جهت مخالف رنوى فعال و مورد استفاده داده شد.

اما اين اداره گفته است که از شرکت هوايى PIA و تمام شرکتهاى هوايى خواسته مى شود تا به مقررات و رهنمودهاى کنترول ترافيک هوايى احترام گذاشته و موضوعات تخنيکى و مصئونيتى را جنبه سياسى ندهند؛ در غير آن برخورد جدى قانونى صورت خواهد گرفت.

بازدیدها: 0

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر