زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

با تاکید بر کاهش خشونت، میزان تلفات بی مانند کاهش یافته است

2 Feb 2020 - 15:46
2 Feb 2020 - 15:46

کابل (پژواک، ۱۳ دلو ٩۸): در برج جنوری سال جارى که هیچ حملۀ انتحاری رخ نداده است، ۷۰۰ تن کشته و زخمی شده اند. این ارقام، نسبت به ماه دسمبر ۳۶ درصد؛ اما نسبت به برج جنوری سال گذشته ۶۱ درصد کاهش یافته است.

یافته های آژانس خبری پژواک نشان میدهد که در جریان ماه “جنوری” سال جاری میلادی، ۹۵ حمله صورت گرفته است؛ اما در ماه دسمبر ۱۲۴ حمله و در ماه جنوری سال گذشته ۱۳۱ حملۀ مختلف صورت گرفته بود.

گزارشات نشرشدۀ آژانس خبری پژواک که بر اساس اظهارات منابع مختلف تهیه شده است، نشان میدهد که در حملات ماه   “جنوری” سال جارى، ۴۲۲ تن کشته و ۲۸۶ تن دیگر زخم برداشته اند، طی ماه “دسمبر” گذشته، ۶۹۵ تن کشته و ۴۰۷ تن دیگر زخم برداشته بود؛ اما در جریان ماه جنوری سال ۲۰۱۹ تعداد ۹۸۶ تن کشته و ۸۳۹ تن دیگر مجروح گردیده بودند.

حملات در جنورى گذشته

از جملۀ این حملات ماه جنوری سال جارى، ۲۸ حمله از سوی مخالفان مسلح، ۳۵ حمله از سوی نیروهای امنیتی، ۵ حمله از سوی نیروهای خارجی و ۲۶ حمله از سوی افراد مسلح ناشناس و یک حمله راکتی از سوی پاکستان به ولایت کنر صورت گرفته است.

همچنان معلومات به دست آمده نشان میدهد که در جریان ماه گذشته، از هر هفت تن، چهار تن در درگیری های رویاروی و متباقی در انفجارها، قتل های هدفی و سقوط سه هلیکوپتر و یک طیاره کشته و زخمی گردیده اند.

در جریان ماه گذشته؛ حملات بیشتر (۲۲) حمله در ولایت فاریاب، هفت_هفت حمله در کندهار و کندز، شش_شش حمله در ولایات هلمند و ننگرهار، پنج_پنج حمله در ولایات بلخ، جورجان و هرات، چهار_ چهار حمله در بغلان و غزنی، سه _سه حمله در کابل، خوست، ارزگان و زابل، دو_ دو حمله در فراه و تخار و یک_یک حمله در کاپیسا، کنر، لوگر، نیمروز، پکتیا، سمنگان، سرپل و میدان وردک رخ داده است.

آژانس خبری پژواک در ماه جنوری از ولایات بدخشان، بادغیس، بامیان، دایکندی، غور، لغمان، نورستان، پکتيکا، پنجشیر و پروان، گزارش های حملات را به دست نیاورده است.

همچنان طی ماه گذشته، گزارش وقوع حملۀ انتحاری از سوی مخالفان مسلح نیز به دست نیامده است، که در ماه دسمبر سه و در ماه جنوری سال گذشته، چهار حملۀ انتحاری صورت گرفته بود.

این در حالیست که بیش از یک سال میشود که بین طالبان و امریکا در قطر مذاکرات صلح جریان دارد، اخیراً گزارشاتى نشر شد که جانبین، روى کاهش خشونت بحث میکنند؛ اما تاهنوز نتایج نهایی این مذاکرات اعلام نشده است.

تاثیر مذاکرات صلح بالای جنگ

آگاهان امور در حالى مذاکرات صلح را علت کاهش جنگ میخوانند که زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص امریکا، با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، در کابل ملاقات کرده و گفته است که در مذاکرات صلح با طالبان، پشرفت چشمگیر صورت نگرفته است.

اما عبدالوهاب وردک دگر جنرال متقاعد و آگاه امور نظامی میگوید که مذاکرات صلح بین طالبان و امریکا، به مرحلۀ حساس رسیده و تاکید بالای کاهش خشونت در این مذاکرات، علت مهم کاهش حملات ماه گذشته است.

اما غلام جیلانی ځواک آگاه امور سیاسی میگوید که یک عامل کاهش خشونت، وضعیت موسمی است؛ بخاطری که معولاً در زمستان حمله کاهش می یابد.

اما وی می افزاید که عامل عمدۀ کاهش حملات در ماه گذشته و اين اواخر، مذاکرات بین طالبن و امریکا و تاکید بالای کاهش خشونت در این مذاکرات است.

ځواک ميگويد: “واقعاً در این اواخر ما شاهد وقوع حملات بزرگ در شهرها نبودیم، حملات کوچک صورت میگیرد؛ اما حملاتى که سبب تلفات سنگین میشود رخ نداده است؛ پس به نظر میرسد که جانبین درگیر جنگ، در خشونت کاهش آورده اند؛ یعنی حملات تقلیل یافته است.”

تلفات

گزارش های پژواک نشان میدهد که در ۹۵ حملۀ برج گذشته، ۴۲۲ تن کشته و ۲۸۶ تن دیگر زخمی شده اند. در حاليکه در ماه دسمبر، ۶۹۵ تن کشته و ۴۰۷ تن دیگر زخم برداشته بودند.

درمیان کشته شده گان و مجروحین؛ مخالفین مسلح، نیروهای دولتی و افراد ملکی شامل اند؛ اما پژواک آمار دقیق آن را بدین جهت نشر نمی کند که منابع مختلف، در مورد اظهارات ضد و نقیض داشته و تفکیک همۀ آنها ممکن نیست.

 

var divElement = document.getElementById(‘viz1580556395615’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(‘object’)[0]; vizElement.style.minWidth=’420px’;vizElement.style.maxWidth=’650px’;vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.minHeight=’587px’;vizElement.style.maxHeight=’887px’;vizElement.style.height=(divElement.offsetWidth*0.75)+’px’; var scriptElement = document.createElement(‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);

 

در تاریخ ۱۰ و ۲۴ ماه جنوری گذشته، گزارش ناشی از وقوع حملات را نداشتیم؛ اما تلفات بیشتر در تاریخ اول این ماه در اثر هفت حمله در ولایات تخار، بلخ و فاریاب وارد شده است.

در این حملات، ۵۴ تن کشته شده و ۳۴ تن دیگر زخم برداشته اند.

این درحالیست که در چهار روز ماه جنوری سال گذشته، ۶۵۴ تن کشته و زخمی شده بودند و خونین ترین روز این چهار روز، ۱۴جنوری بود که در آن ۲۶۳ تن کشته و زخمی شده اند.

ده ولایات خونین تر نسبت به ولایت دیگر

تحلیلگران میگویند که نظر به نوعیت و تاکتیک جنگ، میزان تلفات و جراحات، گاه در یک منطقه و گاه در منطقۀ دیگر افزایش می یابد.

به قول آنها، حملات و جنگ های جبهه یی که در مناطق مزدحم صورت میگیرد، تلفات و جراحات در آن نیز زیاد میباشد.

جنگ ۱۹ ساله

از ۱۹ سال بدینسو، طالبان و برخی مخالفان مسلح دیگر، در مقابل دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان می جنگند.

آژانس خبری پژواک، از سه سال بدینسو ارقام تلفات جنگ بر اساس گزارشات به دست آمده را تهیه میکند.

بر اساس گزارشات سالانۀ آژانس خبری پژواک، طی سال ۲۰۱۷ حدود ۲۵ هزار، در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۷ هزار و در ۲۰۱۹ حدود ۲۲ هزار تن کشته و زخمی شده اند.

اين ارقام نشان میدهد که در هر ماه جنوری سه سال گذشته، به طور متوسط حدود ۱۷۰۰ تن کشته و زخمی شده اند؛ اما این ارقام در ماه جنوری گذشته، ۵۹ درصد تقلیل یافته است.

اما میزان تلفات در ماه جنوری امسال، نسبت به این ماه سال گذشته ۶۱ در صد کاهش یافته است.

عبدالوهاب وردک جنرال متقاعد، در خصوص کاهش میزان تلفات ماه گذشته میگوید زمانى که حملات تقلیل می يابد، تلفات نیز کم می باشد.

وی می افزايد: “ما شاهد هستیم که طی ماه کذشته، در کشور حمله اى صورت نگرفته است که خدا ناخواسته در اثر آن، صدها تن کشته و زخمی شده باشند؛ به امید اینکه در جریان ماه آینده، شاهد هیچ حمله و تلفات نباشیم.”

“خداوند مهربان صلح را نصیب ما کند.”

این، دعا و فریاد قلب سوختۀ بی بی گل است که ۵۰ سال سن دارد و باشندۀ قریۀ بلندی مرکز فراه می باشد.

بی بی گل که دو سال قبل برادرش در اثر حملۀ هوایی در قریۀ بلندی کشته شده است، گفت که برادرش طالب مسلح و در زمين زراعتی نیز مشغول کار بود.

نامبرده افزود که از برادرش، یک زن و چهار طفل مانده است و در حال حاضر، با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.

بی بی گل، از جوانب ذیدخل در جنگ خواست که صلح کنند و مثل برادران، یکدیگر را در آغوش بگیرند؛ تا اطفال دیگر مثل اطفال برادرش یتیم نشوند.

بازدیدها: 0

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر