زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

فراهم سازی کتاب های مکتب برای دانش آموزان از طرف شرکت اتصالات

5 Jul 2020 - 16:31
5 Jul 2020 - 16:31

منحیث بخشی از مسئولیت های اجتماعی خویش و در حمایت از برنامۀ تعلیمات بدیل وزارت معارف کشور، شرکت اتصالات بستۀ جدیدی انترنت را برای دانش آموزان و معلمین جهت دسترسی و دانلود کتاب های مکتب، از سایت انترنتی اختصاصی که از طرف اتصالات ایجاد گردیده است، معرفی نمود. هدف از معرفی این بسته کاهش چالش های تعطیلی مکاتب به دلیل گسترش ویروس کرونا و کمک به دانش آموزان و معلمین برای ادامه دروس شان در هنگام که رفتن به مکتب ممکن نمی باشد، است.

از آغاز معرفی به تاریخ 28 جون 2020، این بسته، که شامل 1GB انترنت دربدل 5 افغانی ماهانه می باشد، مورد توجه کاربران قرارگرفته و از طرف مشتریان اتصالات در رسانه های اجتماعی منحیث نازلترین بستۀ انترنت در بازار شناخته شده است. گفتنی است که این بسته تنها برای دسترسی به سایت انترنتی  http://elearning.etisalat.af و به شرط اینکه مشتریان یک بستۀ دیگر انترنت را فعال داشته باشند، قابل استفاده می باشد.

متیوویلشیر، رئیس اجرایی اتصالات افغانستان گفت " ما قصد داریم با فراهم نمودن انترنت دربدل نازلترین قیمت ها، دوران قرنطین را برای دانش آموزان به یک فرصت آموزشی مبدل سازیم."

شرکت اتصالات متعهد به حمایت از افغان ها در عرصه های مختلف که باعث بهبود کیفیت زندگی و تسریع پیشرفت در کشور گردد، می باشد. به همین ملحوظ، برنامه های آموزشی همواره بخش عمدۀ فعالیت های حمایتی اتصالات را تشکیل داده است. رهبری اتصالات افغانستان باور دارند که تعلیم و تربیه با کیفیت کمک می کند استعداد های اطفال را شناسایی نموده و آنان را منحیث رهبران آیندۀ کشور شان آماده ساخت.

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل