زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

” پس از این هیچ مورد از شکايات خبرنگاران بدون پیگيری نخواهد ماند”

12 Aug 2020 - 14:46
12 Aug 2020 - 14:46

کابل(پژواک، ٢٢ اسد ٩٩): به اساس يک تفاهم نامه ؛ منبعد خبرنگاران آدرسی مشخصی برای درج شکایات از بابت عدم دسترسی به اطلاعات خواهند داشت و هیچ  شکايتى آنها بدون پیگری نخواهد ماند.

اين تفاهم نامه امروز ميان مسوولان کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران افغان وکمیسیون حق دسترسی به اطلاعات امضا شد.

در خبرنامه اى کميته مصئونیت خبرنگاران که بدسترس آژانس خبرى پژواک قرارگرفته، آمده است که این تفاهمنامه را صدیق الله توحیدی مسوول بخش دادخواهی کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان و عین الدین بهادری رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات  امضا نمودند.

به نقل از خبرنامه ، هدف ازامضاى اين تفاهم نامه ،درج شکایت های خبرنگاران و رسانه ها در پیوند به عدم دسترسی به اطلاعات و رسیده گی به آنها  خوانده شده است.

منبع  در ادامه می نویسد: « اخیراٌ کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان به منظور رسیده گی هرچه زودتر و بهتر به شکایت های خبرنگاران در مورد عدم دسترسی به اطلاعات ویب سایتی را ایجاد نموده است، تا خبرنگارانی که با چنین مشکلات روبرو میشوند به آسانی و اسرع وقت شکایت های شان را با کمیته درج نموده و کمیته آن را با نهادهای مسوول منجمله کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات شریک سازد.»

در خبرنامه به نقل از صدیق الله توحیدی مسوول بخش دادخواهی کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان آمده است:« هدف این کار سهولت برای خبرنگاران و موجودیت آدرس مشخص برای درج شکایت های آنان در باره مشکلات ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات مى باشد. »

عین الدین بهادری رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات، هدف و اهمیت این تفاهمنامه را هماهنگی هرچه بیشتر و خوبتر برای احقاق حق دسترسی به اطلاعات دانست.

وى افزود که پس از این خبرنگاران آدرسی مشخصی برای درج شکایت های شان از بابت عدم دسترسی به اطلاعات خواهد داشت و هیچ موردی بدون پیگيری نخواهد ماند.

به گفته اى او این اقدام باعث می شود تا مشکلات دسترسی به اطلاعات خبرنگاران بصورت نظامند بررسی گردد. 

بازدیدها: 0

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر