زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

برای یک شفاخانه در غور، وسايل تا ١٨ برابر به قيمت بلند خريدارى شده است

19 Oct 2020 - 09:33
19 Oct 2020 - 09:33

کابل (پژواک، ۲۸ میزان ۹۹): اسناد نشان می دهد که برای یک شفاخانه در ولایت غور، یک عدد ترموز به ۱۹۰۰۰ افغانی خریده شده، در قیمت یک چوکی انتظار نسبت به نرخ بازار ۱۸برابر تفاوت بوده و ۴۳ قلم جنس، ۱۱ میلیون افغانی بلندتر خریداری گردیده است.

بر اساس سند، این مواد در ماه میزان سال گذشته خریداری شده است؛ اما مسئول این شفاخانه می گوید که تاهنوز این وسايل به شفاخانه انتقال داده نشده است.

آژانس خبری پژواک، کاپى پيشنهاد ریاست صحت عامه غور عنوانى وزارت صحت را که بتاریخ اول ماه میزان سال ۱۳۹۸ صورت گرفته، به دست آورده است.

در این پيشنهاد آمده است که قرارداد خريدارى تجهیزات دفتری شفاخانۀ ۳۰ بسترۀ ولسوالی شهرک ولایت غور، به ارزش ۱۹ میلیون و ۹۱۶هزار و ۹۵ افغانی با شرکت لوژستیکی و غذایی «اسپایر آریا»، امضا شده است.

در پيشنهاد آمده است، که شرکت به اساس هدایت قبلی مقام وزارت صحت عامه، ۵۰ نوع وسايل را پس از طی مراحل تدارکاتی اکمال کرده و پس از تشریح هیات موظف، این مواد به جمع معتمد مربوطه قید شده است.

در این پيشنهاد از مقام وزارت صحت عامه خواسته شده است که به مستوفیت ولایت غور در خصوص تخصیص این پول هدایت بدهد.

این پيشنهاد از سوی داکتر جمعه گل یعقوبی رئیس صحت عامۀ ولایت غور امضاء شده و معاون مالی وزارت صحت عامه، نگاشته است که در این مورد اجراآت اصولی گردد.

آژانس خبرى پژواک ، کاپی جدول خریداری این وسايل را نیز به دست آورده که از جمع این ۵۰ قلم تجهيزات، نرخ هاى ۴۳ قلم آن در بازار اخذ است؛ اما قيمت هفت قلم باقيمانده به دليلى گرفته نشده است که در نرخ برخی از آنها تفاوت ديده نمى شود و مشخصات شماری دیگر آنها مشخص نیست.

نرخ تجهيزات فوق که در جدول ذکر شده است با نرخ های بلندتر در بازار مقایسه شده؛ اما با آنهم تفاوت بیشتر دارد.

این ۴۳ قلم تجهيزات از یک الی ۱۸ برابر بيشتر از نرخ بازار، خریداری شده است.

سند و قیمت های گرفته شده در بازار نشان میدهد که يکعدد چوکی انتظار ۱۸ برابر، یک ماشین قطع نباتات ۱۴ برابر، یک عدد یخچال دیسپلیسر آب ۱۱ برابر، یک پايه کوچ چرمی هفت نفری با میز چای خورى، یک سيت ظروف چای خورى و یک دوشک اسفنجی هرکدام ۹ برابر، یک میز تحریر ۱.40 سانتى متر و يک عدد چپرکت خواب یک نفری هرکدام ۸ برابر ، يک عدد میز کنار چپرکت، يک عدد دبۀ ضد آتش و يک عدد الماری چوبی هرکدام  ۷ برابر از نرخ بازار بلند خریداری شده است.

همچنان يک پايه چوکی چرخه کی نکلی، یک عدد الماری فلزی، يک پايه کوتبند، یک پايه چوکی چرمی و یک تختۀ سفید هرکدام شش برابر، یک عدد ترموز پنج لیتره، یک پایه میز تحریر ۱.60 سانتى متر، یک پایه تلویزیون سونی ۳۲ انچ چینایی، يک عدد جاروب برقی و یک عدد الماری ۸۰ در ۲۰۰ سانتی متر هرکدام پنج برابر، یک عدد گرین بورد، حق الزحمه نصب ایرکندیشن و يک پايه میز شش متره کنفرانس هرکدام چهار برابر بلند تر از نرخ بازار خریداری شده است.

به همين گونه، یک عدد پرنترسه کارۀ(پرنت، اسکن وپرنت)۱۳۰ ایچ پی، یک پايه بخاری برقی و گازی ترکی با دبۀ ۱۰ کیلویی و يک تخته پردۀ پروجکتور مولتی میدیا هرکدام سه برابر ، ۱۳ قلم مواد دیگر دو برابر و یک پايه یخچال پاکستانی، حدود یک برابر بلندتر از نرخ بازار خریداری شده است.

جدول مقايسوى نرخها

چند برابر تفاوت؟

خریداری به  افغانی

تعداد

جنس خریداری شده

 

شماره

تفاوت خرید و نرخ بازار به افغانی

مجموعه نزخ بازار به افغانی

نرخ  فی واحد در باراز به افغانی

قیمت مجموعی به افغانی

خرید فی واحد به افغانی

18

8700

9500

500

174800

9200

19

چوکی انتظار

1

14

268600

21000

21000

289600

289600

1

ماشین علف قطع کن

2

11

77000

80000

8000

850000

85000

10

واتر دیسپلیسر یخچال دار معه بوکل آب

3

9

195500

196000

24500

1760000

220000

8

کوچ چرمی ۷ نفره با میز چای

4

9

34000

18000

4500

154000

38500

4

سیت ظروف چای خوری

5

9

6000

3200

800

27200

6800

4

دوشک اسفنجی یک نفره

6

8

33500

67500

4500

570000

38000

15

میز تحریر یک عشاریه چهل سانتی متر

7

8

23142

13600

3400

106168

26542

4

تخت خواب یک نفره

8

7

25000

224000

4000

1624000

29000

56

میز پهلوی چپرکت

9

7

10120

51000

1700

354600

11820

30

بالون ضد حریق

10

7

24800

105000

4200

725000

29000

25

الماری فایل چوبی

11

6

15200

50400

2800

324000

18000

18

چوکی چرخی نکلی 

12

6

16850

50400

3150

320000

20000

16

الماری ادویه فلزی

13

6

4500

22500

900

135000

5400

25

کودبند 

14

6

10800

48400

2200

286000

13000

22

چوکی چرمی ثابت

15

6

7300

48000

1600

267000

8900

30

وایت بورد 

16

5

15400

14400

3600

76000

19000

4

ترموز چای گرم کن ۵ لیتره

17

5

36000

72000

9000

360000

45000

8

میز تحریر یک عشاریه شصت سانتی متر

18

5

36600

55200

9200

274800

45800

6

تلویزیون ۳۲ اینچ سونی چنایی

19

5

15000

60000

4000

285000

19000

15

جاروب برقی 

20

5

20500

88000

5500

416000

26000

16

الماری لباس ۲۰۰/۸۰

21

4

5200

48000

1600

204000

6800

30

گرین بورد

22

4

4500

22500

1500

90000

6000

15

امورا ایجاب و نصب AC ایرکندیشن

23

4

130000

90000

45000

350000

175000

2

میز کنفرانس شش متره

24

3

27800

67200

11200

234000

39000

6

پرینتر سه کاره ۱۳۰ ایچ پي

25

3

21000

127500

8500

442500

29500

15

بخاری برقی و گازی ترکی معه بالون ۱۰ کیلویی 

26

3

5300

5400

2700

16000

8000

2

پرده پروجکتور ملتی میدیا

27

3

1900

60000

1000

174000

2900

60

پایه سیروم کودبنددار

28

3

6600

52800

4400

132000

11000

12

چوکی سه نفره فلزی

29

2

46650

485250

32350

1185000

79000

15

ایرکندیشن ۱۸۰۰۰ گری

30

2

88400

123200

61600

300000

150000

2

ماشین فوتو کاپي کلان CANON 2204

31

2

500

1400

350

3400

850

4

بالشت یک نفره وطنی دبل

32

2

4600

13600

3400

32000

8000

4

منقل گاز سه خانه یی 

33

2

15500

69000

11500

162000

27000

6

یو پی ایس ۱۲۰۰ وات

34

2

1900

31500

2100

60000

4000

15

گروپ چارجی

35

2

2950

73500

2450

162000

5400

30

باطله دانی کلان 

36

2

137569

236000

118000

511138

255569

2

موترسایکل زرنج 

37

2

950

25500

850

54000

1800

30

ساعت دیواری کلان 

38

2

42000

86000

43000

170000

85000

2

کمپوتر لپ تاپ کواری ۵

39

2

1200

23400

1300

45000

2500

18

سه ساکته

40

2

450

12500

500

23750

950

25

چوکی پلاستیکی

41

2

2000

300000

3000

500000

5000

100

پرده چنایی به سایز و رنگ مختلف

42

1

21800

352000

44000

526400

65800

8

یخچال دو دروازه یی متوسط پاکستانی

43

 

14756356

قیمت مجموعی خریدار حکومت

3604350

فیمت مجموعی نرخ بازار

11152006

تفاوت مجموعی خرید و نرخ بازار

                    

 

 

 

 

پژواک نرخ های تجهيزات فوق الذکررا ازفروشگاه فرنيچر وحیدالله،  فروشگاه کمپيوتر دیگ کام ، شرکت تجارتى عبدالقهارعظیمي، فروشگاه قرطاسيه فروشى نشنل ، فروشگاه زرنج امین الله و شرکت انار درگى لمتيد به دست آورده است.

با سپرى شدن یک سال تاکنون نيز این تجهيزات به شفاخانه نرسیده است.

همایون فضل مسئول شفاخانۀ ولسوالی شهرک در ولایت غور، به آژانس خبری پژواک گفت که تجهيزات خریداری شده برای شفاخانه تاکنون (۲۳ میزان) به دسترس این شفاخانه قرارداده نشده است.

وی افزود: ((مسئولان صحی در ولایت غورگفته اند که وسایل خریداری شده با بهتر شدن وضعیت امنیتى به شفاخانه انتقال خواهد شد.))

خریداری مواد غیر ضروری

همایون فضل می گوید که درجمع وسايل خریداری شده برای این شفاخانه، یک پايه ماشین قطع نباتات و يکعراده موترسایکل زرنج نیز شامل میباشند که برای شفاخانه ضروری پنداشته نمى شود.

مسئول شفاخانۀ ۳۰ بسترۀ ولسوالی شهرک، درپاسخ به سوال خبرنگارآژانس خبری پژواک، مبنى براينکه براى این شفاخانه کدام وسايل را پيشنهاد کرده بوديد؟ گفته است: ((شفاخانه برای تجهيزات بیشتر ضرورت دارد، میز عملیات، وسايل عملیات خانه، اکسیجن، چپرکت ها، دوشک و کمپل را پيشنهاد کرده بودیم، فکر می کنم تمام مواد خریداری شده است.))

خبرنگارپژواک، بتاريخ ۲۳میزان سال روان با جمعه گل یعقوبی رئیس صحت عامه ولايت غور تماس گرفت و موضوع خریداری تجهيزات به نرخ بلند را با وی شریک کرد. وی گفته است که یک روز بعد (۲۴ میزان) معلومات میدهد؛ اما در ۲۶ میزان از موجوديت خود درکابل به پژواک خبرداد ه و وعده سپرده است که هر زمانى به ولايت غور برسد، در مورد معلومات میدهد.

درعين حال نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، به پژواک گفته است که این موضوع تحت بررسی وزارت قراردارد و پس از دریافت نتیجه، درمورد با رسانه ها معلومات شریک خواهد کرد.

با وجود تلاش هاى مکرر، تماس با شرکت «اسپایر آریا» که این تجهيزات را خریداری کرده است برقرار نشد. این شرکت ثبت وزارت تجارت و صنایع مى باشد و شمارۀ جواز آن (D-32179) است.

یارمحمد رئیس  و نظرمحمد معاون این شرکت مى باشند. این شرکت قبل از این نیز به اساس یک قرارداد، برای وزارت صحت عامه یک عدد جنراتور را خریداری کرده است.

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

 

بازدیدها: 2

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر