زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

دختران فوتبالیست در جوزجان خواستار حمايت شدند

1 Nov 2020 - 16:53
1 Nov 2020 - 16:53

شبرغان (پژواک، ١١عقرب ٩٩): برخى دختران ورزشکار در رشتۀ فوتبال در ولايت جوزجان، از آمريت فدراسيون فوتبال اين ولايت شاکى اند که از آنها حمايت نمى کند و براى شان زمينۀ تمرينات و اشتراک در مسابقات را مساعد نساخته است.

 ذولیا صمیمی که خود را مسئول کمیتۀ فوتبال دختران در جوزجان معرفی میکند و به نمايندگى از دختران فوتبال کار صحبت مى کرد، به پژواک گفت: «ما امروز به اشتراک عده یی از بانوان فوتبالر، در استدیوم ورزشی مارشال الحاج عبدالرشید دوستم، فیستوالی را به راه انداختیم که دراین فیستیوال، مسئولین آمریت المپیک و فدراسیون فوتبال را دعوت کردیم؛ اما آنها اشتراک نداشتند.»

وی  افزود که به دليل عدم حمايت­ آمريت فدراسيون فوتبال از دختران، فوتبالران دختر، روز به روز تعداد آنان کاهش یافته است.

موصوف گفت: «مسئله اشتراک به جایش، مسئولین امور در زمینه با ما همکاری ندارند و ما را حمایت نمیکنند، براى ما زمينۀ تمرينات را فراهم نمى سازند.»

او در ادامه گفت: «آنکه ما درسال ١٣٩٤ به کمیت پنجاه تن از بانوان فوتبالر، کمیتۀ بانوان ورزشکار را ایجاد نمودیم، نسبت کم مهری مسئولین، ورزشکاران یکی پی دیگر از پیشبرد امور ورزشی دست کشیدند و امروز، صرف بیست تن در ترکیب این کمیته باقی مانده است.»

اما محمد صدیق فایض آمرالمپیک ولایت جوزجان، به پژواک گفت که برای این ورزشکاران به شمول دختران فوتباليست، تمام سهولت های لازمه جهت پیشبرد امور ورزشی فراهم میباشد.

موصوف در ادامه افزود: «اینکه آنها امروز مسابقات شانرا دراستدیوم ورزشی آمریت المپیک برگزارمى کنند، دال برادعای ما است. این بانوان با فدراسیون فوتبال شکررنجی دارند و ما درجریان هفتۀ گذشته ضمن نشستی آنرا حل نمودیم، ولی نمیدانم که اکنون آنها روی چه دلیلی بازهم از ما شاکی اند.

فایض افزود که درفیستیوال امروز، نمایندۀ اين آمریت شرکت داشت و آنان در برابر هیچ ورزشکاری تبعیض و بدبینی ندارند.

در این حال، محمد امان فیضی مسئول فدراسیون فوتبال ولایت جوزجان گفت اين دختران که امروز فیستیوال ورزشی را در محدودۀ آمریت المپیک برگزار نمودند، هیچگونه رسمیتی در ترکیب فدراسیون فوتبال ندارند.

او اضافه کرد که اگراین بانوان مى خواهند که شامل فدراسیون فوتبال شوند، هیچ نوع ممانعتی برای آنها وجود ندارد.

به قول فیضی، تمام امکانات برای پیشبرد امور ورزشی آنها به داخل فدراسیون موجود است. این ورزشکاران، هروقتى که خواسته باشند، میتوانند با شمولیت در فدراسیون ازآن مستفید شوند.

او درخاتمه گفت: «بانوانى که فیستیوال را دراستدیوم ورزشی آمریت المپیک برگزارنموده بودند، مرا درجريان نگذاشته اند؛ تا منحیث مسئول این بخش، درآن شرکت مینمودم.»

login or register a new account.

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل