زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

اترا، طرزالعمل غیرقابل استفاده شدن مبایل های سرقت شده را تصویب کرد

5 Nov 2020 - 18:51
5 Nov 2020 - 18:51

کابل (پژواک، ١٥ عقرب ٩٩): بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا)، طرزالعمل عدم استفاده از مبایل های به سرقت رفته و مفقود شده(IMEI)  را تصويب نموده و برای ادارات حراست از قانون و شرکت های مخابراتی، اعلام گردید.

سعيد شينوارى سخنگوی اداره اترا، امروز ١٥ عقرب به آژانس خبرى پژواک گفت که  به اساس این طرزالعمل، هرگاه مبایل شخصی مفقود شود، می تواند به شرکت مخابراتی مربوطه، شماره رایگان ۹۹۹ اداره اترا و یا به ارگانهای حراست از قانون، قوماندانی های امنیه و غیره به تماس شده و کود جهانی (IMEI Number) مبایل خویش را به آنها بگوید.

موصوف افزود که در اولین اقدام طی ۴۸ ساعت، تيلیفون از کار مى افتد و پس از آن، با ارایه اسناد قانونی از جانب شکایت کننده، به ادارات مربوطه و حراست از قانون، بصورت همیشه مبایل، بلک لیست می شود که بعدا قابل هیچ نوع استفاده نيست.

شينوارى خاطرنشان ساخت، اداره اترا بر اساس طرزالعمل خنثی سازی مبایل های مفقود شده، از هموطنان می خواهد که پس از این، هنگام خرید مبایل، بل مخصوص خرید و IMEI کود آن را اخذ نمایند و در زمان مفقود شدن مبایل، تمام اسناد را با ادارات مربوطه شریک سازند.

وى گفت که اگر IMEI کود مبایل برای کسی معلوم نباشد، شبکه می تواند که از طریق سیمکارتى که در مبایل مى باشد، مبایل مفقود شده را الی ۴۸ ساعت خنثی نماید.

سخنگوى ادارۀ اترا افزود که در طرزالعمل به شبکه ها هدایت داده شده است که در صورت مفقود شدن مبایل و درج شکایت، به مبایل مسیج بفرستند که این مبایل دزدی شده؛ اگر تا ۴۸ ساعت به شخص مربوطه تسلیم داده نشود، مبایل را برای همیشه خنثی یا بلک لیست می توانند.

همچنان تا ز مانى که برای مبایل برگردانده شده، تاییدی ادارۀ اترا نباشد، مبایل از کار افتاده و در بلک لیست خواهد بود.

وى گفت که اداره اترا در همین رابطه نماینده های امنیت ملی، وزارت داخله، شورای امنیت، دفتر معاون نخست ریاست جمهوری و شبکه های مخابراتی را دعوت نموده و این طرزالعمل را برای شان اعلان نمود؛ تا اینکه همه در تطبیق آن آمادگی بگیرند، شبکه ها سیستم های خود را برای آن آماده سازند؛ تا به زودترین وقت، هموطنان مستفید شوند و با این کار، دزدی و مفقود شدن مبایل به صفر برسد.

login or register a new account.

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر