زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

علما درشبرغان: وقت آن است تا از نیروهای امنیتی حمایت نماییم

15 Nov 2020 - 13:17
15 Nov 2020 - 13:17

شبرغان (پژواک، ٢٥عقرب ٩٩):  شمارى ازعلما وروحانیون شهرشبرغان طی نشستی عملکرد مخالفین دولت را مبنی را برراه اندازی حملات انتحاری، واقعات بم گذاری و قتل مردم بیگناه تقبیح کرده حمایت شانرا ازنیروهای امنیتی ابرازداشتند.

در نشستى به اين مناسبت مولوی لطف الله ” عزیزی ” والی ولایت جوزجان گفت، با آنکه دو ماه ازرهایی محبوسین طالبان توسط حکومت میگذرد اما این گروه هنوز هم در مذاکره صلح ، برای ختم جنگ طرح مطلوبی را ارایه نداشته اند.

والی تصریح کرد : ” امروزفرصت خوبی برای ختم بحران جنگ میسرشده است اما مخالفین دولت نمیخواهند تا به بحران چهل ساله جنگ نقطه پایان گذارند. “

وى افزود، باآنکه پنجهزارزندانی طالبان که همه دَم تیغ محکمه قرارداشتند توسط حکومت ازبند رها شدند ولی این گروه با تشدید آتش جنگ از صلح نام نمیبرند.

موصوف علاوه کرد ، اکنون فصل جدیدی درسیاست افغانستان گشوده شده است و این امر ازهمه افغانها میطلبد تا بیشتربا هم ارتباط داشته باشند و این ارتباطات را مستحکمترسازند .

وی از صنف علما خواست تا ازنیروهای امنیتی حمایت کنند و دراین راستا بین مردم بیشترفعالیت های شانرا تمرکزدهند.

نورالدین ” فیاض ” یکی ازروحانیون ضمن صحبتی گفت : ” امروزوضعیت به گونه یی است اگربمی درمقابل نیرو های امنیتی استعمال میگردد، این بم توسط مخالفین دولت دربرابرصنف روحانیون نیزمورد کاربرد قرارمیگیرد. “

او گفت : ” ما دیدیم که برخی ازعالمان دین درداخل مساجد حین تبلیغات مسایل دینی مورد حملات تروریستی قرارگرفته کشته شدند. “

فیاض تصریح کرد، جوانان کشورکه با ده ها مشکلات امورآموزشی را پشت سرگذشتانده بودند به خاک و خون کشیده شدند، این وحشت به هیچ وجه فراموش مردم نخواهد شد.

این عالم دین گفت: ” وقت آن است تا ازصنف نیرو های امنیتی حمایت نماییم و آنها را دراین بُرهه تاریخی تنها نگذاریم .”

مولوی حمید الله ” حقیار” یکی ازروحانیون دیگر میگوید : “وقتی انسانی آنقدرپست میشود که انسان دیگررا به قتل میرساند به این معنی است که او از ابلیس بدتراست . “

وی افزود، زمانیکه  انسانی از روی جهالت مرتکب جنایت و قتل انسان میگردد ابلیس نیز به حال او تعجب خواهد کرد.

حقیاردرادامۀ صحبت هايش گفت، درکنارچنین افراد، اشخاصی هم وجود دارند که ازکشتن و ریختن خون انسان ها جلوگیری میکنند و برای رفاه آدم ها و جامعه میاندیشند.

او گفت : “پس برماست که ازچنین افراد حمایت کنیم و آنها اگر درقالب منسوبین نیروهای امنیتی اند و یا سایرافراد جامعه اند باید مورد پشتیبانی قرارگیرند. “

درختم این نشست جنرال منیب الله ” امیری ” قوماندان لوای دوم قول اردوی ٢٠٩ شاهین ضمن صحبتی گفت : “حمایت شما صنف علما ازمنسوبین نیرو های امنیتی مایه مسرت ماست. “

وی افزود ، امروزبرخی ازجنایتکاران زیرنام اسلام و دین درخطوط مقدم طالبان دست به اعمالی میزنند که انسانیت و اخلاق انسانی را زیرسوال میبرند.

او دراخیریکباردیگرازروحانیون و عالمان دین بخاطرپشتیبانی شان ازنیرو های امنیتی سپاسگذاری کرد و ازآنها دعوت نمود تا درفرصت مناسب با سربازان و افسران لوای دوم قول اردوی ٢٠٩ شاهین دیدارنمایند.

بازدیدها: 6

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر