زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

تحقيق: درحکومت فعلى فساد ادارى و تبعيض قومى در سيستم استخدام ادارات وجود دارد

22 Nov 2020 - 13:52
22 Nov 2020 - 13:52

کابل(پژواک، ۲ قوس ۹۹): يک تحقيق تازه نشان مي دهد که در حکومت فعلى، فساد ادارى و تبعيض قومى در سيستم استخدام خيلى زياد مى باشد، بيکارى عامل اصلى جنگ در کشور خوانده شده و گفته شده که جنگ طالبان علیه حکومت افغانستان، شرعاً جواز ندارد.

مجتمع جامعه مدنى افغانستان (مجما)، تحقيقى را به هدف دريافت نظريات مردم از عملکرد دولت وتعهدات دولت پس ازکنفرانس جينوا درسال ٢٠١٨، انجام داده است.

عزیز رفیعی رئیس اين مجتمع، يافته هاى اين تحقيق را که شامل  نگرانی ها، خواسته های مردم و دستاوردهای حکومت پس ازکنفرانس جينوا درسال ٢٠١٨ مى باشد، امروز با رسانه ها شريک کرد .

موصوف افزود که سوال اصلی تحقیق، اینکه “دیدگاه مردم پیرامون عملکرد دولت و تعهدات دولت پس از کنفرانس جنیوای ۲۰۱۸ چه بوده است”؟ صورت گرفته است.

او گفت که این تحقیق در مدت سه ماه، از طریق گوگل فورم و پرسشنامه ها در ۳۱ ولایت کشور انجام شده و نظریات ۱۷۵۰ تن اعم از زن و مرد در این تحقیق گنجانیده شده است.

در این تحقیق، در مورد چندین موضوع نظرخواهی شده است.

فساد اداری/ موجوديت تبعيض

یافته های تحقیق نشان می دهد که بیش از ۹۸ درصد از جمع ۱۷۵۰ تن، گفته اند که در ادارات دولتی افغانستان فساد اداری وجود دارد.

در دامۀ تحقیق آمده است که از هر ده تن، هفت تن گفته اند که تجربه فساد اداری را در ادارات دولتی افغانستان دارند و بیش از ۷۰ درصد اشتراک کننده ها گفته اند که فساد اداری در حکومت فعلی افغانستان، به پیمانۀ بسیار زیاد وجود دارد.

همچنان یافته های این تحقیق نشان می دهد که نزدیک به ۹۲ درصد اشتراک کنندگان، به اين باور اند که در سیستم استخدام کشورتبعیض وجود دارد و نزدیک به ۹۵ درصد شرکت کننده ها گفته اند که در سیستم استخدام کشور تبعیض قومی نيزوجود دارد.

دربخشى ازاين گزارش آمده که بیش از ۳۰ درصد اشتراک کننده ها اظهارنگرانى نموده اند که مقام های حکومتی، بسیار کم در برابر مردم پاسخگو استند و ۹۰ درصد پاسخ دهندگان ازعدم شفافيت در روند انتخابات در افغانستان ياد کرده اند.

امنیت و صلح

اشتراک کنندگان اين تحقيق درپاسخ به اين سوال که “وضعیت امنیتی درساحه اى که شما زندگى مى کنيد چگونه است؟ ” ۳۵ درصد اشتراک کنندگان گفته اند که وضعيت امنيتى خوب است؛ اما نزدیک به ۴۲ درصد دیگر، وضعیت امنیتی را بد توصيف کرده اند .

به همين گونه، نزدیک به ۷۰ درصد مشترکین این تحقیق، عوامل جنگ را در منطقه اى که زندگی می ‌کنند، بیکاری دانسته، همچنان ۵۴ درصد فساد اداری  و۵۵ درصد دیگر عوامل جنگ را در مناطق  شان ضعف حاکمیت قانون می دانند.

درادامه تحقيق خاطرنشان شده که بیش از ۸۶ درصد شاملین این تحقیق، نقش طالبان را  در ادامۀ جنگ در منطقۀ شان  اساسى خوانده ،  نزدیک به ۸۴ درصد به این باوراند که جنگ طالبان برای کسب قدرت می باشد و۹۴ درصد شرکت کنندگان  گفته اند که جنگ طالبان علیه حکومت افغانستان، جواز شرعی ندارد.

دربخش ديگر اين تحقيق، با اشاره به وضعيت امنيتى کشور گفته شده است که نزدیک به ۹۸ درصد شرکت کنندگان، خواهان قطع جنگ در افغانستان هستند و بیش از ۷۸ درصد افراد شامل تحقیق می گویند که حکومت فعلی، توانایی تامين امنیت کشور را ندارد.

در ادامۀ گزارش امده است که ۸۰ درصد مشترکین تحقیق، درپاسخ به اين سوال که ” آیا شما خواهان مذاکرۀ حکومت با طالبان استيد؟ ” پاسخ مثبت داده اند و ۷۸ درصد به دليل قطع جنگ خواستار مذاکرۀ حکومت با طالبان شده اند .

برگشت طالبان

بیش از نصف اشتراک کنندگان  اين تحقيق، خواهان برگشت طالبان به نظام در افغانستان نمى باشند. و ۹۳ درصد شاملین این تحقیق، خواهان حکومت طالبان مانند گذشته در افغانستان نبوده  و ۸۷ درصد گفته اند که  خواهان توقف جنگ در  ادامه مذاکرات صلح  بین حکومت و طالبان مى باشند .

اقتصاد، موثریت کمک و حقوق بشر

دربخشى ازاين گزارش آمده است که بیش از ۳۲ درصد افراد شامل این تحقیق گفته اند که کمک‌های جامعۀ بین المللی در افغانستان موثر نبوده و بیش از ۳۱ درصد ديگر، به اين باوراند که روند توزیع کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، نیز شفاف نمی باشد.

به همين گونه  بیش از ۳۶ درصد سروی کنندگان، دولت افغانستان را به ناتوانى متهم کرده که نتوانسته از کمک‌های بین‌المللی استفادۀ موثر کند.

درپايان اين گزارش آمده است که بیش از ۴۳ درصد سروی کنندگان، به این نظر هستند که مردم افغانستان از حقوق سیاسی و مدنی خویش برخوردار نیستند و بیشترین مردم از حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محروم اند.

بازدیدها: 54

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر