زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

کارمندان تنقيص شدۀ وزارت معادن و پتروليم خيمۀ تحصن بر پا کردند

14 Dec 2020 - 16:18
14 Dec 2020 - 16:18

کابل (پژواک، ٢٤ قوس ۹۹): ده ها کارمند وزارت معادن و پتروليم، در اعتراض به تنقيص شان دست به اعتراض زده در مقابل این وزارت خیمۀ تحصن بر پا کرده و خواهان شامل بست شدن شان در سال ۱۴۰۰ شدند.

سخی احمد و يک تن از کارمندان تنقيص شدۀ اين وزارت، به آژانس خبرى پژواک گفت: «رهبری وزارت، عقب در های بسته و بدون در جریان گذاشتن رؤسا و آمرین، تشکیل غیر قانونی را ساخته اند که ۱۲۰۹ تن کارمند را که در تشکیل عمومی ۲۶۶۶ تن بود، از بست های موجود وزارت تنقیص کرده اند.»

موصوف در ادامه افزود که  در این وزارت ۶۶۶ بست سفید وجود داشت که آن را تنقیص نکرده اند و  از ۲۰۱۹ کارمند موجود، ۱۲۰۹ کارمند را تنقیص کرده اند.

او افزود که ۹۰ در صد بست هايی را که در تشکیل  سال ۱۴۰۰ هجری شمسی ساخته اند، حدود ۱۴۵۴ بست میباشد که شامل بست­های پنج تا هشت را کاملا از تشکیل حذف کرده است و لایحه های وظایف اکثر بست های سه و چهار را تغيیر و به اعلان داده اند.

وی مقامات این وزارت را به فرصت کشی متهم کرد و گفت که آنان مى خواهند که کمیته تعیينات خویش را تشکیل بدهند.

قیس عصمتی کارمند دیگر این وزارت گفت کسانی که اینجا گردهم آمده اند همه مسلکی اند و بدون اینکه با اینها و رؤسای شان مشوره شود، در تنقیص برابر شده و توجه به مسلک و تجربه شان نشده است.

عصمتی افزود که اینها همه هم در داخل و هم در خارج از کشور، ارتقای ظرفیت دارند و هر کدام بیشتر از ده سال تجربه دارند.

وی گفت: «ما تنقیض ۱۳۹۹ را میخواهیم و اگر وزارت صدای ایشان را نشنود، به مراجعى چون شوراى ملى و ریاست جمهورى مراجعه خواهند کرد.»

اما عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم گفت که ۲۰۵ تن افراد غیر واجد شرایط در بست های تخنیکی این وزارت ایفای وظیفه مینمایند که با در نظرداشت ظرفیت شان، به منظور ایجاد موثریت در بخش های دیگر موظف میگردند.

وی افزود که ۵۱۲ تن از کارمندان آمریت تفحصات شمال، با در نظرداشت ساحه کاری آنان به اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان انتقال مى یابند.

موصوف خاطر نشان کرد که ۶۶۷ بست ديگر که از سال ها بدینسو خالی می باشد، برای این بست ها ضرورت نبوده و نمی باشد.

همچنان او اضافه کرد که  ۷۸ تن با تکمیل نمودن دوره خدمت، به تقاعد سوق داده میشوند.

Views: 34

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل