زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

مواد مربوط به بخش صحی سرپل، ۱۳۹.۵میلیون بلندتر از نرخ خریداری شده است

9 Jan 2021 - 15:52
9 Jan 2021 - 15:52

کابل (پژواک، ۲۰جدی ۹۹): تعداد ۳۱۷ قلم مواد برای بخش صحی ولایت سرپل، مبلغ ۱۳۹.۵ میلیون افغانی از نرخ بلندتر خریداری شده و در این مواد، یک “قیچی میتس” که در بازار تا ۵۶۰ افغانی نرخ دارد، به ۴۹ هزار افغانی خریداری گرديده است.

این مواد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به اساس ۱۲ قرادادهامختلف، از سوی شرکت های لوژستیکی “راه امید”،”تیزتک”، “ضیا خانه مدقق” و “وحید راحل”؛ به بخش های اداری، مسلکی و نسایی- ولادی شفاخانۀ ولایتی سرپل؛ سه کلینیک مرکز سرپل، کلینیک ولسوالی صیاد، کلینیک های مرکزی و محلی کوهستانات؛ و مواد طبی و دفتری برای شفاخانۀ ۳۰ بستر ولسوالی بلخاب خریداری شده است.

کاپی های خریداری اقلام یاد شده که به دسترس آژانس خبری پژواک افتاده و توسط نورالحق مراد جلیس رئیس صحت عامۀ پیشین سرپل و محمد ظاهر وحدت والی وقت امضا شده است، نشان می دهد که این اقلام، با قیمت بسیار بالاتر از نرخ بازار خریداری شده است.

از این مواد، ۲۴ قلم به بخش اداری شفاخانۀ سرپل، ۲۲ قلم به بخش مسلکی این شفاخانه، ۲۶ نوع به بخش ولادی، ۱۰۰ نوع به شفاخانۀ ۳۰ بستر ولسوالی بلخاب، ۱۰۰ نوع به کلینیک کچن ولسوالی کوهستانات و کلینیک شهری مرکز سرپل، ۷۴ نوع به ولسوالی کوهستانات، ولسوالی صیاد، ولسوالی ده میانه، کلینیک ادمسنگ مرکز و کلینیک لتی خریداری شده است.

پژواک از این ۳۴۶ قلم، نرخ بالا و پایین۳۱۷ قلم مواد را از بازار گرفته و محاسبۀ آن را به اساس قیمت متوسط  انجام داده است؛ اما قیمت های ۲۹ قلم باقیمانده را بخاطری نگرفته است که ویژگی هاى آن در جدول ها مشخص نیست.

برای مشاهده جدول کامل مقایسوی قیمت ها اینجا را کلیک کنید

نرخ های شامل جدول یادشدۀ بازار را؛ وحیدالله فرینچر فورشي، ډیګ کام کمپيوټر فورشی، شرکت تجارتی عبدالقهار عظیمي ، نېشنل قرطاسیه فورشی، اشرکت انار درګي لمتید، عثمان نوید فورشی، شرکت تجارتی پیمان برادران، نور فارما، وحدت میدکل ګروپ و ‌ذینان اباسین لمیټد در کابل به پژواک داده است.

چرا یک قرارداد به ۱۲ بخش تقسیم شده است؟

یک منبع وزارت صحت عامه، به آژانس خبری پژواک گفت که تمام مواد یادشده، باید به اساس یک قرارداد خریداری می شد؛ اما بخاطری بخش، بخش شده است تا به ادارۀ تدارکات ملی نرود.

به گفتۀ وی، این درحالیست که کمیسیون تدارکات ملی، به اساس فیصلهشماره ۳۳۸ مؤرخ ۱۵ سنبلۀ سال ۱۳۹۴، “آمر عطا” در داوطلبی آزاد مواد؛ تا بیست میلیون افغانی صلاحیت دارد. اما به اساس فقرۀ ششم بند سوم مادۀ ۱۵ قانون تدارکات، زمانی که یک قرارداد به بخش ها تقسیم می شود؛ موضوع باید با ادارۀ تدارکات ملی شریک شود.

از این ۱۲ قرارداد، پنج قرارداد آن هر یک به بیش از ۱۹ میلیون؛ دو قرارداد هر یک به بیش از ۱۸ میلیون؛ یک قرارداد به بیش از ۱۱ میلیون؛ و چهار قرارداد دیگر به بلندتر از ۱۰ میلیون افغانی داده شده است.

منبع یاد شده گفته است که دوسیۀ مواد خریدارشده به نرخ بلند در سرپل، زیر بررسی های تفتیش داخلی وزارت صحت عامه قرار دارد.

نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید که در رابطه به قرارداد های یاد شده، باید با مقامات ولایتی سرپل صحبت شود؛ زیرا که این قراردادها توسط مقام ولایت سرپل انجام شده است.

وی می افزايد که پول های قراردادها را وزارت به مستوفیت ولایت ارسال می کند و به حکم مقام ولایت به مصرف می رسد. وی کاپی یک مکتوب در این مورد را نیز به پژواک داد.

اما نورالحق اسحق زی رئیس صحت عامۀ سرپل می گوید: “من امسال به حیث رئیس صحت عامۀ سرپل گماشته شده ام، و در خریداری این مواد هیچ نقش ندارم.”

نورالحق مراد جلیس رئیس پیشین صحت عامۀ سرپل گفت که وی در مورد نرخ های خریداری شده، به خاطری چيزى نمی داند که در آن زمان، این قراردادها از کمیتۀ تدارکات و ارزیابی ولایت تیر شده بود و به همین خاطر، از سوی وى و والی به امضا رسیده است.

وی افزود: “من نمی دانم، این کار کمیتۀ تدارکات است، من نه در مورد نرخ آن چيزى می دانم و نه هم نرخگیری کرده ام… آن اقلام زیاد است، من چگونه می دانم که نرخ های آن چطور است؛ زمانی که از کمیته تیر شد، من هم در همان زمان امضا کردم.”

ظاهر وحدت والی سابق سرپل که این سندها را امضا کرده است، می گوید: “خریداری ها که می شود؛ در همان زمان سندهای آن تکمیل و طی مراحل می شود… در هر ولایتی که خریداری ها انجام می شود، معمولاً یک هئیت می باشد و کمیتۀ تدارکات نیز موجود است، پس آنها خریداری ها را انجام می دهند و اسناد شان را طی مراحل می کنند؛ به نظر من همينطور یک چیزی صورت گرفته است.”

از وی پرسیدیم که مواد یاد شده، به نرخ بسیار بلند خریداری شده است؛ طور مثال “قیچی میتس” که در بازار تا ۵۶۰ افغانی نرخ دارد، به ۴۹ هزار افغانی خریداری شده است! چرا وى متوجه این نرخ های بلند نشده است؟

وی در جواب گفت: “در حالیکه من نام (قیچی میتس) را نمی دانم، پس چگونه بدانم که ارزش آن چقدر است.”

وحدت آفزود که لایحه وظایف وزیر و والی، این را ایجاب نمی کند که خودشان به بازار بروند، یک چیز را خریداری و یا نرخگیرى کنند.

عبدالقادر آشنا والی فعلی سرپل، برای جواب دادن در این رابطه بتاریخ ۲۷ ماه گذشته (قوس)، سه روز فرصت خواست؛ اما تاکنون (۲۰ جدی) هم پاسخ نداده است.

پژواک تلاش کرد که با مسئولان شرکت های لوژستیکي «راه امید»،  «تیزتک»، “ضیا خان مدقق” و “وحید راحل” صحبت کند؛ اما ارتباط با آنها برقرار نشد.

شاپور حسینزوی رئیس کمیسی

ون تفتیش ولسی جرگه، در رابطه به قراردادهای یادشده، بدون جزئیات گفت که این قراردادها غیرقانونی است، قراردادیان در این پروژه ها وسایل و مواد را تکمیل نکرده اند؛ اما پول آنها داده شده است.

وی افزود که برخی مقامات این وزارت، نه تنها در قراردادهای سرپل، بلکه در سایر ولایات نیز درگیر فساد هستند.

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

Visits: 316

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل