زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان برای برگزاری انتخابات ها در سال ۱۴۰۰ تکان دهنده و نگران کننده است

18 Jan 2021 - 14:00
18 Jan 2021 - 14:00

کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان در حالی تصمیم برگزاری چند انتخابات را در سال ۱۴۰۰میگیرند که شرایط برای برگزاری آن مساعد نبوده زیرا ما در وضعیت دشوار امنیتی قرار داشته و حتی شهروندان در پایتخت کشور و مراکز شهرها از امنیت نسبی برخوردار نیستند.

بودجه انتخابات که برگزاری انتخابات را ممکن میسازد وجود نداشته و هنوز معلوم نیست که از کدام منابع قرار است، تامین گردد، در ضمن با در نظر داشت اینکه آخرین انتخابات ما یک انتخابات ناکام و پر از تقلب بود، هیچ نوع اصلاحات ژرف و کلیدی عملی نگردیده است. از جانبی دیگر فضا برای مبارزات انتخاباتی ساختارهای سیاسی مساعد نبوده و مشارکت واقعی آنها را ناممکن میسازد. حضور زنان در انتخابات ها همواره با چالش های زیادی روبرو بوده و اکنون نیز شرایط برای مشارکت واقعی زنان در انتخابات های پیشرو ناممکن دیده میشود.

برای خواندن متن کامل دراینجا کلیک  کنید.

Views: 84

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل