زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

تجار و رانندگان حکومت و مسوولان محلی را مقصرآتش سوزی در گمرک هرات می دانند

تجار و رانندگان حکومت و مسوولان محلی را مقصرآتش سوزی در گمرک هرات می دانند

author avatar
14 Feb 2021 - 21:12
تجار و رانندگان حکومت و مسوولان محلی را مقصرآتش سوزی در گمرک هرات می دانند
author avatar
14 Feb 2021 - 21:12

اسلام قلعه(پژواک، ۲۶ دلو، ۹۹) : شماری از تاجران و مالکان موترهای تجارتی که موترهای شان در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات کاملاً سوخته است، دولت را مقصر اصلی آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه میدانند.

این آتش سوزی که روز گذشته در گمرک اسلام قلعه صورت گرفته بود، در نتیجه آن صدها موتر حریق شده و حدود ۲۰ تن مجروح شده است.

این رانندگان، فساد گسترده درگمرک اسلام قلعه و عدم طی مراحل به موقع اموال موترهای شان را از عوامل اساسی این آتش سوزی میدانند.

آنان می گویند، دراثراین آتش سوزی صدها موتراموال تجارتی شامل مواد غذایی، میوه جات، اموال گران قیمت تاجران، مواد ساختمانی و مواد نفت و گازسوخته است.

این رانندگان یکی از عوامل آتش سوزی را سوراخ شدن یک تانکر مواد نفتی دانسته گفته اندکه پیش از وقوع آتش سوزی یک تانکرمواد نفتی از انتظار بیش از حد در گمرک، سوراخ شده بود ومسوولان گمرک و پولیس نتوانست جلو گشت وگذار موترسایکل ها در داخل گمرک را بگیرد و سرانجام باعث این آتش سوزی شد که درنتیجه آن بالاتر ازهزار موترکالاهای تجارتی و مواد نفتی کاملاٌ از بین رفته است.

حبیب الله یک تن از تاجران در هرات که ۱۷ تانکرمواد نفتی و ۷ موتر تیلری اموال تجارتی اش در اثر این آتش سوزی سوخته است، دولت به ویژه مسوولان امنیتی گمرک را به بی کفایتی متهم ساخت ودولت را عامل اساسی این آتش سوزی میداند.

او همچنان بیان داشت که برخی اموال اش که هنوز از اثر آتش سوزی از بین نرفته بود، از سوی مردم محل بدون توجه نیروهای امنیتی به غارت رفته است.

وی به پژواک بیان داشت:” عامل اصلی این آتش سوزی دولت است، قومندان و مسوولان بی کفایت گمرک، موترهای من و اموال من که نسوخته بود، از سوی باشندگان محل به سرقت رفته است.”

محمد نسیم یک تن از رانندگان که موترش را در این آتش سوزی از دست داده است به پژواک گفت:” دولت مقصر این آتش سوزی است، خداوند این دولت را لعنت کند همراهی این سیستم کاری اش، ما به هزار بدبختی یک موتر خریدیم و موترخود را هم از دست دادیم.”

وی بیان داشت که بیشتر از هزار موتر دراثر این آتش سوزی از بین رفته است. اسماعیل یک تن دیگر از رانندگان که موترش را در این آتش سوزی از دست داده است به پژواک گفت که از ۱۷ روز به این سو موترش در گمرک به دلیل اینکه به مسوولان و سربازان این گمرک ۵ هزار رشوه نپرداخته بود، دیروز طعمۀ آتش شد.

او بیان داشت، با وقوع آتش سوزی میخواست موترخود را نجات دهد اما سربازان گمرک اجازۀ حرکت به موترش را نداده است. وی افزود:” ۱۷روز میشود که موترما ایستاده است بار بار گفتم که بارنامۀ ما را بدهید که ما موتر خود را بیرون کنیم اما گفتند که باید پول بدهید، مسیرهای داخل گمرک که موترها حرکت می کند، هر کدام یک قیمت دارد، یک مسیر دو هزار، یک مسیر۳ هزار ومسیر دیگر هم 5 هزار قیمت دارد.”

نوراحمد یک تن دیگر رانندگان که دو موترش را در اثرآتش سوزی از دست داده است نیزهیات های اعزامی حکومت جهت بررسی مشکلات و فساد در گمرک را به رشوه ستانی متهم می سازد و گفت:” خدا شاهد است که همه مشکلات از دست خود دولت است، همین هیات همه فاسد هستند، هر دفعۀ که این ها به گمرک می آیند، 5 لک دالر میگیرند.”

این درحالیست که پس ازمهار تقریبی آتش سوزی در گمرک اسلام قلعۀ هرات، صبح امروزهیاتی ازریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه، اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری و مسوولان محلی هرات برای بررسی میزان خسارات به گمرک اسلام قلعه رفتند.

یونس قاضی زاده رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، آتش سوزی درگمرک اسلام قلعه را قاجعۀ بزرگ دربرابر تاجران و سرمایه گذاران در این ولایت دانست و گفت بررسی‌های کنونی نشان میدهد که فاجعۀ آتش سوزی، بیشتراز آن چیزی است که دیروزبیان کرده است.

به گفتۀ وی، در اثر این آتش سوزی افزون بر تانکرهای مواد نفتی، صدها موتراموال تجارتی به شمول مواد خوراکی، مواد ساختمانی، میوه جات و کالاهای گران‌بهای تاجران سوخته است.

وی با انتقاد ازبی توجهی حکومت نسبت به نبود زیرساخت ها درگمرک اسلام قلعه می گویدکه بربنیاد ارزیابی های ابتدایی،بر اثر این آتش سوزی، به ارزش بیش از۱۰۰ میلیون دالر برای تاجران ومالکان موترها خساره وارد شده است.

محمد لطیف قناویزیان معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات نیز هشدار میدهدکه اگر گمرک اسلام قلعه به شهر انتقال نیابد، پس ازاین هیچ تاجری حاضر نیست که درگمر اسلام قلعه اموال تجارتی شان را محصول کنند.

نوراحمد حیدری معاون والی هرات نبود زیرساخت ها و تاسیسات در گمرک اسلام قلعه، اعتصاب صرافان و عدم پرداخت به موقع محصول گمرکی ازسوی تاجران را از عوامل وقوع این رویداد بزرگ میداند.

آمنه احمدی رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه که برای بررسی آتش سوزی درگمرک اسلام قلعه به هرات آمده است می گویدکه بررسی ها از میزان خسارات و علت آتش سوزی جریان دارد. وی ازبررسی همه جانبۀ این رویداد بزرگ برای مردم اطمینان میدهد و ازمتضرران این آتش سوزی میخواهد که اگر اسناد مبنی برکوتاهی در اجرای طی مراحل اموال تجارتی و یا درخواست رشوه از سوی کارمندان اداره گمرک و یا نورم استندر به دست دارند، به هیات ارایه کنند، به گونۀ جدی بررسی و عاملان آن به څارنوالی معرفی خواهند شد.

او تاکید می کندکه پس ازبررسی هیات و سنجش میزان خسارات، به متضرران جبران خساره خواهد شد. علی حسینی قومندان اطفاییه تایبات ایران که برای مهار آتش سوزی به گمرک اسلام قلعه آمده اند، این رویداد را بی پیشنه میداند و می گویدکه ازساعت ۶ شام دیروز ۲۰ موتر اطفاییه با ۶۰ پولیس اطفاییه به محل رویداد رسیدن و تا ساعت ۲ صبح توانسته اند از گسترش آتش جلوگیری کنند.

از سوی دیگرمنابع معتبرمحلی درولسوالی کهسان وگمرک اسلام قلعه به شرط افشا نشدن نام شان به پژواک میگویندکه درنتیجه این رویداد بیش از۴۰ راننده و چندین کودک که در داخل گمرک کار می کردند، سوخته اند که برخی اجساد به ایران انتقال شده و برخی دیگر به خاکستر تبدیل شدند.

این منابع همچنان می گویندکه برخی از اموال موترهای تاجران شب گذشته ازسوی برخی افراد به غارت رفته است و از سرقت ۵۰ موتراموال نیز جلوگیری شده است.

اما محمد رفیق شیرزی سخنگوی ریاست صحت عامه هرات مجروح ۱۷ تن را تایید میکند و به پژواک گویدکه، امروزتیم های صحی به محل رویداد رفته اند اما به دلیل آتش سوزی در برخی موترها و دود ناشی از آتش سوزی، اجازۀ ورود به تیم های صحی داده نشده است.

از سوی دیگر ریاست هرات برشنا می گویدکه امروز تیم های تخنیکی برای ترمیم پایه های آسیب دیده برق وارداتی ایران ناشی از آتش سوزی به محل رویداد رفته اند اما به دلیل مساعد نبودن وضعیت در آن منطقه و خاموش نشدن کامل آتش سوزی، نتوانستند لین برق و پایه های آسیب دیده را ترمیم کنند.

زینب محسینی مسوول مطبوعات ریاست برشنای هرات به پژواک گفت که پس از مساعد شدن زمینه کار و مهار کامل آتش سوزی، تیم های انجینیری به محل رویداد خواهند رفت و لین برق و پایه های آسیب دید ترمیم خواهد شد.

به گفتۀ مسوولان ریاست برشنای هرات، در پی آسیب دیدن چند پایه و قطع لین برق وارداتی ایران بر اثر آتش سوزی، از دیروز به این سو، بیش از ۶۰ درصد مشترکین که از برق ایران مستفید میشدند، به نبود برق روبرو اند.

بازدیدها: 44

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر