زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

٤٠ پوهنځی و شعبه های پوهنتون های خصوصی جواز فعالیت ندارند

2 Apr 2021 - 08:49
2 Apr 2021 - 08:49

کابل (پژواک، ۱۳ حمل ۱۴۰۰): اسناد به دست آمدۀ پژواک نشان می دهد که حدود ٤٠ پوهنتون خصوصی و برخی شعبات و دیپارتمنت های موسسات تحصیلات عالی در کابل و سایر ولایات، بدون جواز و به طور غیرقانونی فعالیت می کنند.

پوهنتون ها و پوهنځی هایی که جواز ندارند:

به اساس اسناد به دست آمدۀ آژانس خبری پژواک، تمام پوهنځی های پوهنتون اسلامی، برنامه آموزش آنلاین لیسانس، برنامه ماستری اداره و تجارت و روابط بین الملل پوهنتون کاروان، پروگرام ماستری پوهنتون مشعل، پروگرام دوکتورای جامعه المصطفی ایران – پوهنتون کابل و پوهنتون آزاد اسلامی، بدون جواز و به طور غیرقانونی فعالیت می کنند.

پوهنتون هایی که برخی پوهنځی های آن بدون جواز می باشند:

به اساس اسناد وزارت تحصیلات عالی، پوهنځی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر، پوهنځی های حقوق و علوم سیاسی، تعلیم و تربیه و کمپیوتر ساینس موسسه تحصیلات عالی پېشگام، پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون مشعل، پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون مریم، بخش طب معالجوی موسسه تحصیلات عالی شفا‌ء، جواز فعالیت ندارند.

به اساس اسناد، همچنان پوهنځی شرعیات موسسه تحصیلات عالی راه سعادت در بلخ، پوهنځی های حقوق و علوم سیاسی، ادبیات انگلیسی و تعلیم و تربیه موسسه میوند، پوهنځی فارمسی پوهنتون رابعه بلخی، پوهنځی ادبیات انگلیسی پوهنتون رنا، پوهنځی کمپیوتر ساینس موسسه تحصیلات عالی بیان و پوهنځی انجنیری موسسه تحصیلات عالی مهین، نیز فاقد جواز فعالیت می باشد.

همچنان، پوهنځی های روابط بین الملل و دیپلماسی، علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد، مطالعات توسعه، اداره و تجارت، اداره عامه و پوهنځی حکومتداری موسسه تحصیلات عالی افغانستان، چهار دیپارتمنت پوهنځی های ثقافت اسلامی و انگلیسی موسسه گوهرشاد، پوهنځی کمپیوتر ساینس موسسه تحصیلات عالی ادراک و پوهنځی کمپیوتر ساینس موسسه تحصیلات عالی امام محمد شیبانی، نیز بدون جواز فعالیت می کنند.

پوهنتون هایی که خودسرانه و بدون جواز، شعبه های جدید را به میان آورده اند:

به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، شعبه چهارراهی برکی موسسه تحصیلات عالی میوند، شعبه شش درک موسسه سید جمال الدین افغان، شعبه کارته چهار موسسه طلوع آفتاب، بخش ارزان قیمت پوهنتون مریم، بخش کارته چهار موسسه تحصیلات عالی هیواد، شعبه قلعه فتح الله موسسه کابورا، و بخش های کارته نو و دشت برچی پوهنتون رابعه بلخی، خودسرانه و بدون جواز افتتاح شده است.

همچنان، بخش ماستری کارته سه پوهنتون ابن سینا، شعبات دشت برچی و کارته سه نزدیک ریاست پاسپورت پوهنتون کاتب، بخش ولایت کابل موسسه تحصیلات عالی جمهوریت، شعبه کابل موسسه غازی امان الله خان، شعبه کارته چهار موسسه طلوع آفتاب، بخش جوزجان موسسه تحصیلات عالی برلاس، بخش بلخ موسسه تحصیلات عالی ترکستان، شعبات شهرک ارزان قمیت و کارته نو موسسه تحصیلات عالی ادراک، بخش میرویس میدان موسسه افغان سویس و شعبه پروان سه پوهنتون دنیا، خودسرانه و بدون جواز  افتتاح شده اند.

در اسناد وزارت تحصیلات عالی همچنین یادآوری شده است که موسسات تحصیلات عالی لقمان حکیم و فارابی، در لیست پوهنتون های ثبت شده در سایت وزارت تحصیلات عالی، موجود نمی باشد و در اسنادی که از سوی وزارت تحصیلات عالی به پژواک داده شده و پوهنتون های بی جواز را نشان می دهد، نیز درج نشده است.

واکنش پوهنتون های خصوصی:

مسئولین پوهنتون اسلامی در کابل می گویند که پروسه جوازگیری آنها، از وزارت تحصیلات عالی جریان دارد و به زودی جواز به دست خواهند آورد.

دفتر مطبوعاتی این پوهنتون به پژواک گفت مکتوبی که آنها از سوی وزارت تحصیلات عالی به دست آورده اند، به اساس آن حق جذب کردن محصلان را دارند.

محمد عمر یک مسئول پوهنتون مشعل در کابل نیز می گوید که پوهنځی کمپیوتر ساینس آنها در جریان جوازگیری می باشد.

وی به پژواک گفت که در تمام شعبات ذیربط وزارت تحصیلات عالی، مکاتیب آنها موجود است که در رابطه به این موضوع به آنها ارسال کرده اند، و به زودی جواز خود را به دست خواهند آورد.

اما میرویس پشتون معاون پوهنتون مریم می گوید که پوهنتون یادشده، در وزارت تحصیلات عالی ثبت و دارنده جواز است.

وی به پژواک گفت که بخش ارزان قمیت این پوهنتون، از ده سال بدینسو فعالیت دارد و چندین دوره فارغ داده است.

به گفتۀ پشتون، شعبه یادشده پوهنتون آنها، به خاطری جواز فعالیت دارد که اسناد محصلان فارغ شده آنها، در وزارت تحصیلات عالی طی مراحل و به محصلان سپرده شده است.

سيد جاويد انديش یکی ازمسئولان پوهنتون کاروان به پژواک گفت که  اسناد برنامه های ماستری پوهنتون كاروان هفت سال است تحت بررسی وزارت تحصيلات عالي قرار دارد، هيچ نوع كمبود معيارهای اكادميك در آن نيست، اما نبود تعهد وزارت برای جوانان كشور، سبب چالش های متعدد در سكتور تحصيلی در كشور گرديده است.

وی می گوید : “ما در معرفی رشته های جديد به جوانان خود تعهد داريم و خداوند (ج) مهربان است كه كشور از فساد سيستماتيك رهايي پيدا كند. )

نظریات محصلین:

یک محصل فارغ شده از پوهنتون مریم به نام خالد توتاخیل، به پژواک گفت که در اوایل اطمینان داشتند که جواز این پوهنتون، به آنها داده شده بود.

وی افزود که پوهنتون یادشده بخاطری جواز دارد، که وی و تمام همصنفیان وی، اسنادهای خود را که از سوی وزارت تحصیلات عالی تایید شده، از این پوهنتون به دست آورده اند.

وی افزود که دوستان وی، به اساس اسناد یادشده، برای تحصیلات بیشتر، به کشورهای خارجی رفته اند.

خالد صافی محصل پوهنتون مشعل گفت زمانیکه بار اول ثبت نام می کردیم، نه ما از جواز پرسیدیم و نه هم آنها چیزی گفتند، که پوهنځی کمپیوتر ساینس این پوهنتون جواز ندارد.

وی افزود که هنوز هم از سوی این اداره به آنها گفته می شود که پوهنځی یادشده، جواز دارد و دروس آن جریان دارد.

وی همچنان گفت که اکنون هم در این مورد نمی داند که پوهنځی یادشده جواز دارد یا خیر.

از طرف دیگر، عبدالسلام اسحاقزی فارغ پوهنتون باختر گفت که از بخش مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد فارغ شده؛ اما از یک سال به اینطرف، اسناد برایش داده نمی شود.

وی به پژواک گفت که چندین بار به پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی مراجعه کرده؛ اما مشکل آنها حل نمی شود.

وی افزود: “اکنون وزارت جواب داد که بخش مالی و بانکی پوهنځی شما، در وزارت ثبت نمی باشد و این دیپارتمنت لغو شده است.”

اما داکتر وحید روشان معاون پوهنتون باختر گفت که در پوهنځی اقتصاد پوهنتون یادشده، کدام مشکل جدی وجود ندارد و در وزارت ثبت می باشد.

وی به پژواک گفت که تا دو هفته آیند، تمام مشکلات مربوط محصلان را حل می کنند.

از سویی هم، محمد کریم ناصري سخنگوی اتحادیه پوهنتون های خصوصی، نیز این موضوع را تایید کرد و گفت که این مشکل، در برخی پوهنتون ها موجود است.

اما او از جزئیات بیشتر در این مورد، خودداری نمود.

نظر وزارت تحصیلات عالی:

در همین حال، وزارت تحصیلات عالی نیز موضوع پوهنتون های یادشده را تایید نمود و گفت که در تمام کشور، برخی پوهنتون ها و موسسات موجود می باشند که بدون جواز فعالیت می کنند.

حامد عبیدی سخنگوی این وزارت، به پژواک گفت که آنها چندین بار، مکاتیبی را به پوهنتون های یادشده ارسال کرده اند، تا محصلین را برای پوهنځی های یادشده جذب نکنند.

به گفتۀ وی، وزرات تحصیلات عالی پلان تطبیقی را به کابینه ارسال کرده؛ تا کابینه فیصله کند و این فعالیت غیرقانونی آنها متوقف شود. عبیدی افزود که در پروسه یادشده، به محصلان هیچ زیان نخواهد رسید.

وی در رابطه به محصلینی که از پوهنتون های یادشده فارغ شده اند، گفت که وزارت تحصیلات عالی می خواهد به مشکلات این محصلان رسیدگی صورت گیرد؛ زیرا که این مشکل از محصل نمی باشد، بلکه از طرف پوهنتون ها، معلومات نادرست به آنها داده شده است.

وی افزود طوریکه مشکلات برخی محصلان پوهنتون میوند را که از یک پوهنځی بی جواز این پوهنتون فارغ شده بودند، حل کردند، مشکلات دیگران شان را نیز حل خواهند کرد.

وی گفت که مشکل محصلان فارغ شده را حل می کنند؛ اما در مجموع پوهنتون ها باید مشکلات خود را حل کنند.

Views: 5316

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل