Pajhwok Afghan News

جنرال مکنزی: اگر طالبان میخواهند به سطح جهانی پذیرفته شوند، تعهدات شانرا عملی کنند

کابل (پژواک، اول ثور ١٤٠٠): مقامات امریکایی، بر طالبان مسلح بی اعتماد شده اند و می گویند که به سخنان این گروه اعتماد شده نمی تواند.

این مطلب را جنرال فرانک مکنزی قوماندان نیروهای مرکزی امریکا، به کمیتۀ نیروهای مسلح کانگرس امریکا بیان کرد.

نامبرده گفت که تجارب وی از طالبان نشان می دهد که بالای سخنان این گروه اعتماد شده نمی تواند.

وی افزود: “من در خصوص اعتماد بر طالبان به شکل جدی شک دارم؛ اما باید ببینیم که در عمل چه می کنند.”

بر اساس فیصلۀ جوبایدن رئیس جمهور امریکا، قرار است روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، به تاریخ اول ماه می آغاز و در تاریخ ۱۱ سپتمبر به پایان برسد.

سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرده است که عساکر کشورهای عضو ناتو نیز تا ۱۱ برج سپتمبر، از افغانستان خارج خواهند شد.

از سوی دیگر، طالبان گفته اند که در صورت سرکشی از تفاهمنامه، خشونت در افغانستان افزایش خواهد یافت.

اما جنرال مکنزی گفت که طالبان، باید بخاطر آیندۀ شان، از خشونت و حمایت گروه های تروریستی خودداری نمایند.

نامبرده گفت: “اگر طالبان می خواهند در سطح بین المللی پذیرفته شوند؛ مجبوراند که به توافق های شان عمل کنند.”

مقامات امریکایی تاکید کرده اند که خروج نیروها از افغانستان، معنی خاتمۀ موجودیت امریکا در این کشور را ندارد؛ امریکا به نظارت از فعالیت های گروه های تروریستی ادامه خواهد داد.

هر چند جنزال مکنزی گفت که روند این نظارت، از فاصلۀ دور و بدون موجودیت نظامی در افغانستان، مشکلات خواهد داشت.

نامبرده در خصوص واکنش های منطقوی در خصوص خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفت که کشورهای همسایۀ افغانستان، وضعیت را از نزدیک نظارت می کنند.

به گفتۀ وی، در صورتیکه پس از خروج نیروهای امریکایی، در افغانستان صلح تامین نشود و این کشور با جنگ داخلی مواجه شود، کشورهای همسایۀ افغانستان، با نگرانی فشارهای امنیتی و اقتصادی ناشی از سیلاب دوبارۀ مهاجرین افغان، رو به رو خواهند شد.

همزمان با خروج نیروهای ناتو و امریکایی از افغانستان، بخاطر تشکیل حکومت انتقالی و تامین صلح با طالبان تلاش جریان دارد. قرار است پس از عید سعید فطر، در استانبول ترکیه در این خصوص یک نشست مهم راه اندازی شود.

Views: 8

خروج از نسخه موبایل