زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

معترضین ، شاهراه غور- کابل را بستند

معترضین ، شاهراه غور- کابل را بستند

author avatar
27 May 2021 - 11:31
معترضین ، شاهراه غور- کابل را بستند
author avatar
27 May 2021 - 11:31

فیروزکوه (پژواک،۶جوزا ۱۴۰۰): ده ها تن ازباشندگان ولسوالی لعل و سرجنگل دراعتراض به کشته شدن هفت فرد ملکی شاهراه غور- کابل را مسدود ساختند.

این باشند گان با هماهنگی اعضای شورای ولایتی غور پس از آن دست به این کارزده اند که طی یک ماه هفت تن از باشنده گان این ولسوالی در مسیرشاهراه مرکزی غور-هرات و غور-کابل از سوی طالبان کشته شدند.

عبدالحمید ناطقی عضوشورای ولایتی غور میگوید که حکومت برای این باشندگان پس از آنکه مسافران شان در مسیرشاهراه کشته شدند ُوعده ایجاد پاسگاه امنیتی در مسیر شاهراه و تامین امنیت مردم را داده است، اما وعده هایش را  تاکنون عملی نساخته است.

ناطقی افزود که مردم این ولسوالی صبح امروز شاهراه غور-کابل را بستند وهشدار دادند که تا زمانی عملی شدن وعده های حکومت باز نخواهند کرد.

این درحالیست که در” دو حادثه که پی هم اتفاق افتاد و ۷ تن از مردم لعل سرجنگل در تپه شینه و بند باین کشته شدند.”

مردم این ولسوالی در همان زمان به رسم اعتراض گفتند که شاهراه را بسته میکنند، اما حکومت به آنها وعده سپرد که تامین امنیت مینماید اما متاسفانه به خواست مردم توجه نشد و سرانجام  امروز مردم شاهراه را مسدود ساختند.

این عضوشورای ولایتی همچنان افزود که باید حکومت بیزهای امنیتی ایجاد کند و تامین امنیت مردم را بگیرد در غیر آن معترضین شاهراه را باز نخواهند کرد.

باشنده گان ولسوالی لعل وسرجنگل نیز از اداره مرکزی ومحلی میخواهند که باید درساحات تحت حاکمیت دولت مسیر راه های عمومی تامین امنیت گردد.

آنان خواهان ایجاد دو پاسگاه امنیتی در منطقه شینه و زرتلی در مسیرشاهراه فیروزکوه لعل هستند و میگویند که باید از باشنده گان مسیرشاهراه نیز تعهد گرفته شود که با نیروهای امنیتی همکاری نمایند.

علی حسینی از باشنده گان ولسوالی لعل وسرجنگل غور به پژواک گفت:” والی صاحب آمد به لعل وعده سپرد که ما تامین امنیت میکنیم، اما متاسفانه نکردند و وعده های که داد عملی نشد ما امروز به رسم اعتراض و برای بر آورده شدن خواست های ما که همانا تامین امنیت شاهراه و ایجاد دو پوسته در این مسیر است شاهراه را بسته ایم.”

این باشنده گان همچنان قطعنامه چهار ماده ای را نیز نشر و بر خواسته های شان تاکید کردند و گفته اند که این اعتراض آنان خشونت بار نخواهد بود و تا بر آورده شدن خواسته های شان ادامه دارد.

از سوی دیگر، عبدالظاهر فیض زاده والی غور میگوید که حکومت محلی به زودی به این خواسته های مردم رسیدگی میکند.

فیض زاده افزود “: ما به زودی به خواست مردم رسیدگی میکنیم.”

از سوی دیگر، برخی از باشنده گان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور میگویند که از سه ماه به این طرف پروازه های هوایی در این ولایت متوقف است و اگر شاهراه به زودی باز نشود آنان به مشکل برخواهند خورد.

این درحالیست که بیش از یک سال میشود که طالبان دوباره شاهراه غور-هرات را نیز تصرف کرده اند و مسافران دولتی نمیتوانند از آن مسیر سفر کنند.

Views: 22

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر