Pajhwok Afghan News

رئیس جمهور: قیمت بلند و کیفیت پایین خدمات مخابراتی قابل قبول نیست

کابل(پژواک، ۹ سرطان ۱۴۰۰): رئیس جمهورغنی، قیمت بلند و کیفیت پایین خدمات مخابراتی و مکالمه های تیلیفونی در کشور را قابل قبول ندانسته و می گوید که در این بخش، به ارائه خدمات باکیفیت شرکت ها نیاز است.

رئیس جمهور، این مطلب را در نشستی که عصر روز گذشته با هیات رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و سایر وزارت های مربوطه و شرکت های مخابراتی دولتی و خصوصی داشته، بیان کرد.

به نقل از خبرنامۀ ارگ، دراین نشست در رابطه به ارائه خدمات بهتر مخابراتی و پیشرفت های اخیر در این سکتور، ومشخصا  بخاطر بهبود خدمات باند عریض و نسل چهارم (4G) روی پیشرفت در مزایده فریکونسی و حل مشکلات دست اندرکاران این سکتور، صحبت شد.

در آغاز این نشست عمر منصور انصاری رئیس ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) گفت، با آنکه سال گذشته ۳۰۸ پایه مخابراتی در جنگ­ها تخریب شده؛ اما در عواید شرکت های مخابراتی افزایش به عمل آمده و تقاضای خدمات مخابراتی موبایل و باند عریض و باندویت انترنت، بیشتر شده است.

سپس مسئولین شرکت های مخابراتی، مشکلات و اهداف آیندۀ شان را مطرح کردند و تعهد خویش را برای سرمایه گذاری در افغانستان تجدید نمودند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های متذکره، گفت که دولت سیستم دیجیتالیزیشن را به تمام معنی تطبیق می کند که با آن، برای سرمایه گذاران فرصت بیشتر فراهم می گردد و در این بخش، به ارائه خدمات باکیفیت شرکت ها نیاز است.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش، تلاش های اخیر اداره اترا را در زمینۀ اکشن و تنظیم مارکیت، مورد ستایش قرار داد و گفت که ادارۀ اترا یک بخش عمده ایکوسیستم دیجیتالی است و باید تمام اعضای این ایکوسیستم، از نزدیک با همدیگر کار کنند تا در این زمینه وضعیت بهتر گردد‌.

Views: 195

خروج از نسخه موبایل