زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

رئیس پیشین برشنا در غزنی میگوید که بدون دلیل موجه از وظیفه برکنار شده است

5 Jul 2021 - 15:46
5 Jul 2021 - 15:46

شهرغزنی(پژواک، ١٤ سرطان ١٤٠٠): رئیس برشنا در ولایت غزنی می گوید که از سوی والی به اتهام غیابت دوامدار، از وظیفه برکنار گردیده و به عوض وی کسی دیگر معرفی شده است.

از سوی دیگر، برشنا شرکت افغانستان می گوید که والی، نمایندۀ درجۀ اول رئیس جمهور در ولایت می باشد و میتواند مامورین دولت را از وظیفه برکنار نمایند.

محمد داوود لغمانی والی غزنی دو روز قبل، شهرالله مبارز رئیس برشنا شرکت در این ولایت را از وظیفه برکنار کرد و جان محمد را به عوض وی، به حیث سرپرست برشنا ریاست تعیین کرد.

شهرالله مبارز رئیس برشنا شرکت در ولایت غزنی، امروز به آژانس خبری پژواک گفت که بخاطر کارهای رسمی وارد محل شده بود؛ اما والی این کار وی را در غیرحاضری محسوب کرده است.

وی افزود: “هر وقتیکه برشنا خراب می شد، من با همکاران دیگر وارد محل می شدم؛ اما والی این کارم را غیر حاضری شمرده و به من میگوید که بسیاری اوقات در دفتر نمی باشم.”

مبارز افزود که به این اتهام، از سوی والی از وظیفه برکنار شده و به عوض وی فرد دیگری را سرپرست تعیین کرده است.

رحمت الله مرجانخیل فعال مدنی در ولایت غزنی گفت که شهرالله مبارز، برای تقویت برشنای ولایت غزنی تلاش های زیاد کرده است.

وی افزود: “جان محمد دهمین رئیس برشنا در این ولایت بود، هیچ کاری نکردند؛ اما شهرالله بیشتر کار کرد، زمانیکه برق خراب می شد، وی به محل می رفت؛ اما والی آمد و فرد فعال را از وظیفه برکنار کرده و یک فرد غیر فعال را به حیث سرپرست تعیین کرد است.”

همچنان امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی گفت که والی، صلاحیت برکناری رئیس برشنا شرکت را ندارد.

وی افزود: “والی تمام روز به ادارات مراجعه می نماید و حاضری مامورین را می گیرد؛ در حالیکه بیش از ۱۰ ولسوالی غزنی سقوط کرده است، والی باید برای امنیت کار کند، مشکلات دیگر را حل نماید، مامورین حاضری معلوم است.”

محمد داوود لغمانی در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت: “من در این مورد هیچ نظر ندارم، بلی رئیس را از وظیفه برکنار کردم.”

از سوی دیگر، مقام ولایت غزنی در صفحۀ فیسبوک نگاشته است که والی، رئیس برشنا را بخاطر غیرحاضری از وظیفه برکنار کرده است.

سنگر نیازی سخنگوی برشنا شرکت افغانستان، در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت که والی نمایندۀ درجۀ اول رئیس جمهور در ولایت می باشد و میتواند یک مامور را از وظیفه برکنار نماید.

وی گفت که شهرالله مبارز، به کابل خواسته شده است و در این مورد فیصله می شود که نامبرده دوباره به غزنی فرستاده شود و یا در خصوص وی کدام فیصله دیگر خواهد شد.

Views: 49

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل