زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

منبع :اختطافگران “سلسله علی خیل ” را شکنجه نموده، او ضربۀ شدید دیده وکسراستخوان دارد

منبع :اختطافگران “سلسله علی خیل ” را شکنجه نموده، او ضربۀ شدید دیده وکسراستخوان دارد

author avatar
22 Jul 2021 - 23:04
منبع :اختطافگران “سلسله علی خیل ” را شکنجه نموده، او ضربۀ شدید دیده وکسراستخوان دارد
author avatar
22 Jul 2021 - 23:04

کابل (پژواک، ۳۱ سرطان ۱۴۰۰): پژواک ، بانکنوت پنجاه کلداری  وجزئیات تازۀ اختطاف “سلسله علی خیل” دختر سفیرافغانستان دراسلام آباد را بدست آورده است .

سلسله علی خیل دختر سفیرافغانستان دراسلام آباد، روز جمعۀ گذشته زمانی اختطاف گردید که برای خرید سودا به یک مارکیت رفته بود .

یک منبع معتبر حکومتی به آژانس خبری پژواک گفت که سلسله علی خیل بعد ازظهرروز جمعه از خانه شان در ساحه ایف ٧ اسلام آباد به قصد خرید سودا بیرون شده که بعدا ازتکسی مقابل دوکان تهذيب بلو ايريا پیاده  می شود .

منبع افزوده است که سلسله علی خیل بعد ازخریداری اشیا ازدوکان یاد شده ، تلاش میکند درتکسی دیگر راهی خانه  گردد  که یک فرد نامعلوم به زور داخل تکسی شده ، زمانیکه سلسله علی خیل به راننده اعتراض میکند، شخص سومی برسلسله دست بلند نموده و اورا میزند .

منبع یاد شده می گوید : “این شخص به سلسله می گوید که پدرت کمونیست است اورا هم نمی مانیم .”

سلسله ،پس ازشکنجه وضربات شدید بی هوش میشود ودیگر به جانش نمی فهمد .

به اساس معلومات منبع ،سلسله علی خیل  ازیک ونیم بجه ظهر تا شش بجه عصربی هوش میباشد وزمانی که به هوش می آید درحالیکه دست وپا هایش بسته  ولباس هایش پاره شده می باشد درکنارش بوت های کهنه  ویک چادر که دریک گوشه اش نوت پنجاه کلداری گره زده شده بود ، را می بیند .

دراین نوت پنجاه کلداری نوشته شده بود :” این بار نوت خودت است .”

چنین معلوم می شود که این هشداربه علی خیل پدر سلسله سفیرافغانستان درپاکستان بوده است .

منبع می گوید ، سلسله این بوت را به پا می کند وبا چادر خود را می پوشاند ودر آنجا از یک عابرپرسان این محل را میکند ،او برایش میگوید که این ساحه ایف ٧ است اما درآنجا نه خانه های بوده  ونه دوکانها .

سلسله بعدا به یک عضو خانواده اش تماس میگیرد و فرد مذکور آمده او را به خانه انتقال میدهد .

منبع می گوید که دربرخی قسمت های دست ها وپاهای سلسله خالیگاه پیدا شده ، کسرکرده  که فعلا تحت تداوی قرار دارد .

درپی وقوع این رویداد حکومت افغانستان وشماری از افغانها عکس العمل شدید نشان داده که درنتیجه سفیرافغانستان وبرخی دپلوماتان افغان مقیم اسلام به کابل فراخوانده شدند .

اما شیخ رشید وزیرداخله پاکستان ،این موضوع را یک درامه خوانده و ادعا کرده است که این مساله به سطح بالا یک دسیسه برضد پاکستان می  باشد .

با این حال وزارت خارجه افغانستان اظهارات نامبرده را مغرضانه خوانده وشدیدا آنرا رد کرده است .

وزارت خارجه گفته است که این چنین اظهارات قبل ازانجام بررسی ها ،  تحقیق دراین مورد را ضرر می رساند .

بازدیدها: 6593

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر