زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

امرخیل اجناس دولتی استفاده شده در انجمن ثبات ملی را به ادارۀ امور تسلیم می نماید

29 Sep 2021 - 18:14
29 Sep 2021 - 18:14

کابل (پژواک، ۷ میزان ۱۴۰۰): اسناد نشان می دهد که برخی وسایل دولتی، از حدود یک سال بدینسو در دفتر انجمن ثبات ملی استفاده می شود؛ اما این انجمن نزدیک به یک ماه قبل، از ادارۀ امور خواسته است که این وسایل را از نزد آنها تسلیم بگیرد.

ضیاءالحق امرخیل رئیس کمیسیون تفاهم صلح دولت با حزب اسلامی و مشاور رئیس جمهور قبلی بود. وی در عین حال رهبری انجمن ثبات ملی را نیز بر عهده دارد.

یک عضو ثبات ملی که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، به آژانس خبری پژواک گفت پس از آن که حدود یک سال قبل این کمیسیون لغو گردید، امرخیل وسایل دفتری و دو دروازۀ زرهی کمیسیون را به انجمن ثبات ملی انتقال داد و تاهنوز از آن استفاده می کند.

به گفتۀ وی چوکی، میزها، کمپیوترها، جنراتور و لوازم آشپزخانه، شامل این وسایل است که مجموعاً حدود ۶۰۰ هزار افغانی ارزش دارد.

به گفتۀ وی، بین امرخیل و محمد اکرم خپلواک – که قبل از امرخیل، رئیس کمیسیون تفاهم با حزب اسلامی بود- بر سر انتقال وسایل دفتر کمیسیون به انجمن ثبات ملی، “جنجال” نیز صورت گرفته بود.

پژواک، تلاش کرد که این موضوع را با خپلواک نیز شریک نماید؛ اما تماس با موصوف برقرار نشد.

قابل یادآوری است که وسایل این کمیسیون، پس از آن که خپلواک از ریاست کمیسیون برکنار شد؛ طبق فیصلۀ ادارۀ امور حکومت قبلی، به دفتر انجمن ثبات ملی انتقال داده شده است.

این عضو انجمن ثبات ملی که نمی خواهد نامش ذکر شود، ادعا کرد که امرخیل نمی خواهد این وسایل را به دولت تسلیم کند.

اما یک مکتوب که به تاریخ ۱۰ ماه سنبلۀ سال جاری، از سوی امرخیل از آدرس دفتر مشاوریت رئیس جمهور به ادارۀ امور مواصلت ورزیده است، نشان می دهد که امرخیل از این اداره خواستار تسلیمی این وسایل شده است.

در این مکتوب آمده است که در جمع وسایل ذکرشده، میزهای کهنۀ دفتری، چوکی های مستعمل، کمپیوترها، پرینتر، کوچ ها، دروازه های زرهی، غرفۀ زرهی، جنراتورهای مستعمل، وسایل آشپزخانه، پکه ها، بخاری، تلویزیون ها و برخی وسایل الکترونیکی دیگر شامل است.

به تعقیب مکتوب فوق الذکر این مشاوریت، ۲۴ روز بعد مکتوب دیگر نیز به ادارۀ امور فرستاده شده و در این مکتوب نیز تقاضای مشابه صورت گرفته است.

در این مکتوب آمده است: “اینکه تا مدت بیشتر از شما در خصوص تسلیم وسایل اطلاح حاصل نکردیم، یک موتر زرهی لندکروزر مشاوریت، به شهاب الدین دلاور عضو رهبریت امارت اسلامی تسلیم و دیگر اجناس مشاوریت نزد ما امانت باقی مانده است.”

این مکتوب ها از سوی ضیاءالحق امرخیل، با آژانس خبری پژواک شریک شد؛ اما فهرست این وسایل را با ما شریک نکرد.

تصاویری که آژانس خبری پژواک به دست آورده، نشان میدهد که این دروازه های زرهی، در دفتر انجمن ثبات ملی نصب و از برخی وسایل دیگر نیز در این دفتر استفاده می شود.

موضوع این وسایل را با بلال کریمی سکرتر ذبیح الله مجاهد معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ شریک کردیم؛ اما وی تاهنوز در این مورد پاسخ ارایه نکرده است.

قابل یادآوری است که ضیاءالحق امرخیل، به تاریخ ۱۴ سنبله فهرست برخی وسایل تسلیم شده به طالبان را در صفحۀ فیسبوک شریک کرده است.

این فهرست نشان میدهد که دو موتر زرهی نوع لندکروزر، چهار رینجر تعقیبی، یک عراده هایلکس، ۱۶۰۰هزار افغانی را در ننگرهار، به شیخ ندامحمد والی اول طالبان تسلیم کرده است. سه عراده کرولا که مربوط کمیسیون توافق صلح با حزب اسلامی بود، ۱۶ میلیون افغانی که از سوی رهبری حکومت قبلی بخاطر هزینه در ولایت ننگرهار داده شده بود و هشت میل کلاشنکوف را، به ریاست عمومی استخبارات تسلیم داده و یک موتر لندکروزر زرهی را به مسئولان ارگ تسلیم نموده است.

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

Views: 103

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل