زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

روزانه میلیونها کلدار از پاکستان به شکل قاچاقی آورده میشود، پس از تبادله به دالر دوباره به این کشور انتقال می شود

30 Sep 2021 - 19:10
30 Sep 2021 - 19:10

کندهار (پژواک، ۸ میزان ۱۴۰۰): صرافان کندهار می گویند که روزانه میلیون ها کلدار به شکل قاچاقی از پاکستان آورده می شود؛ به دالر تبادله و دوباره به این کشور انتقال می گردد.

آنها می افزایند که این وضعیت بحران بزرگ اقتصادی را به میان آورده که از یک طرف صرافان، تاجران و مردم میلیون ها دالر متضرر می شود و از سوی دیگر دالر در بازار کشور کاهش یافته و قیمت افغانی در برابر آن نیز کم شده است.

امروز در بازارهای کشور قیمت یک دالر ۹۱ افغانی است؛ در حالیکه این نرخ روز گذشته ۸۹ افغانی بود.

از سوی دیگر، امروز یک دالر در بازارهای پاکستان به ۱۷۱ کلدار تبادله می شود؛ در حالیکه در بازارهای افغانستان قیمت یک دالر ۱۸۲ افغانی است و تفاوت بین بازارهای دو کشور ۱۱ کلدار می باشد.

صرافان می گویند، ارزش دالر در برابر کلدار پاکستانی در بازارهای افغانستان پس از آن به شکل بی سابقه بلند رفته است که خرید دالر به کلدار پاکستانی افزایش یافته است.

حاجی قندی آغا رئیس اتحادیۀ صرافان در کندهار در مرکۀ اختصاصی با آژانس خبری پژواک گفت که این کار از سابق جریان دارد؛ اما با این تفاوت که قبلاً از پاکستان دالر آورده می شد و کلدار میگرفت، اکنون کلدار آورده می شود و به آن دالر میگیرد.

وی افزود که اخیراً روزانه از راه های قاچاقی کندهار و هلمند از پاکستان میلیون ها کلدار آورده می شود، در اینجا به دالر تبادله و دوباره از طریق همین راه ها به پاکستان انتقال می شود.

به گفتۀ وی، پس از آن که خرید و فروش دالر در پاکستان متوقف شده؛ اما به افغانستان روی درآورده و از بازارهای ما دالر جمع آوری می نمایند.

به باور وی، این کار دستوری دیده می شود که از سوی حلقات مافیایی بخاطر تضعیف اقتصاد افغانستان انجام داده می شود.

به گفتۀ او، حتی در این امر برخی صرافان و تاجران نیز دخیل هستند که بخاطر منافع شخصی دست به این کار می زنند.

وی میگوید که علاوه بر این تاجران نیز میوۀ خشک و تازه را از افغانستان صادر می کند، از آنطرف کلدار میاورد و در اینجا به دالر می گیرند.

به گفتۀ وی، از روز گذشته بدینسو ارزش افغانی در برابر دالر سه درصد کاهش یافته است، روز گذشته یک دالر به ۸۹ افغانی اما امروز به ۹۱ فغانی تبادله می شود.

همچنان وی یادآور شد که به این خاطر قیمت کلدار در برابر دالر بین بازارهای افغانستان و پاکستان ۱۱ کلدار تفاوت دارد، امروز در بازارهای پاکستان یک دالر به ۱۷۱ کلدار تبادله می شود؛ اما در بازار های افغانستان قیمت یک دالر ۱۸۲ کلدار است.

نامبرده این تفاوت را بی نظیر میخواند که در گذشته دیده نشده است؛ بخاطری که قبلاً این تفاوت یک یا دو کلدار بود.

به گفتۀ آغا، به این خاطر وضعیت اقتصادی کشور به شدت بحرانی شده است؛ زیرا دالر در بازارها کاهش یافته و این امر باعت کاهش قیمت ناگهانی افغانی نیز است.

وی گفت که قبلاً د افغانستان بانک هر هفته میلیون ها دالر در بازار آزاد می فروخت که هم سبب حفظ ارزش افغانی می شد و هم به تاجران زمینه مساعد می شد که در بدل صادرات و واردات به کشورهای خارجی دالر تی تی نماید.

در ضمن وی یادآور شد که قبلاً بانک های افغانستان به بانک های خارجی روابط داشت، از کشورهای خارجی کمک و دالر نقد می آمد؛ اما در حال حاضر این همه چیز متوقف است.

وی گفت که این وضعیت به صرافان، تاجران و مردم کشور روزانه میلیون ها دالر خساره وارد می کند، بخاطری که ارزش افغانی با گذشت هر روز کاهش می یابد و در بدل آن قیمت مواد غذایی و غیر خوراکی بلند می رود.

موصوف در پاسخ این سوال که مقامات برحال بخاطر جلوگیری از این بحران چه کار کرده می توانند، گفت: "آنها هیچ کار کرده نمی توانند، آنها نیز مثل ما ناتوان اند."

به گفتۀ وی، تا زمانی که جهان افغانستان را به رسمیت نشناسد و تحریمات برحال برداشته نشود؛ حالت دیگر هم بحرانی خواهد شد.

اما نامبرده از جهانیان خواست که با افغانستان کمک کنند و بخاطر طالبان _که جزء هستند_ . . .

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل