زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

 یک نابینای جوزجانی در سه بخش کاری اشتغال دارد  

 یک نابینای جوزجانی در سه بخش کاری اشتغال دارد  

author avatar
19 Feb 2022 - 15:45
 یک نابینای جوزجانی در سه بخش کاری اشتغال دارد  
author avatar
19 Feb 2022 - 15:45

شبرغان(پژواک،۳۰ دلو ۱۴۰۰):قاری مصور شجاع جوان که بینایی چشمانش را سال‌ها پیش ازدست داده است، در سه بخش کاری اشتغال دارد و خانوادۀ دوازده نفری را معیشت می‌کند، می‌گوید با تغییر نظام کارش متضرر شده اما آرزومند آینده بهترمی‌باشد.

این جوان که اکنون مدیریت رادیو شجاع را درشهرشبرغان عهده داراست، قاری قرآن بوده، کارهای کوچک تجارت مواد خوراکی را نیز پیش می‌برد و به تازه‌گی یک مرکزعکاسی و فلم‌برداری را نیز بنیاد گذاشته است.

وی ضمن صحبتی به آژانس خبری پژواک گفت:« دردوازده ‌ساله گی بنابربیماری که عاید حالم شد آهسته آهسته بینایی چشمانم را ازدست دادم ولی هیچ‌گاهی دربرابر مشکلات سرخم نکردم .»

او در ادامه علاوه کرد:« خلاف برداشت برخی‌ها دراجتماع با چالش‌ها و مشکلات زنده‌گی ساختم، مکتبم را به اتمام رساندم و در نهایت نماینده گی فروشات محصولات برخی ازشرکت‌های تجارتی را درشهرشبرغان عهده دارشدم وکارتجارتی دربخش فروشات مواد بهداشتی و خوراکی را آغازکردم.»

شرکت ها مواد خوراکی و بهداشتی را از ولایت بلخ  برایم به شبرغان می‌فرستند و شجاع به طورعمده آنرا بالای دکاکین می‌فروشد و کمیشن خود را می‌گیرد.

شجاع می‌گوید:« پدرم را سه سال پیش ازدست دادم و اکنون خودم دو همسرو سه فرزند ما با دو خواهران، سه برادر و مادرم که جمعاً دوازده نفرمی‌شویم  یکجا زنده‌گی می‌کنم و مصارف معیشتی خانواده را خودم به دوش دارم.»

شجاع در کنار کار خوراکه فروشی در ماه جوزا سال گذشته رادیوی را به اسم خودش « رادیوشجاع» بنیاد گذاشت که در آن ابتدا چهارتن از افراد دارای معلولیت فعالیت داشتند و اکنون رقم کارمندان این رادیو به ۹ تن افزایش پیدا کرده است.

 وی میگوید که در این رادیو نزده تن به صفت کارمندان رضا کار، کارمی‌کنند، دربخش یونت فلمبرداری و عکاسی شش تن و در کارهای تجارتی سه تن کار دارند؛ درحال حاضر او  برای این نُه تن مزد می‌پردازد .

او درحالی که ابرازخوشی می‌کند که توانسته است منحیث یک انسان معلول برای نُه تن زمینه اشتغالزایی را فراهم نماید،افزود:« هیچ‌گاهی تصوراین‌را ندارم که یک فرد معلولم چون می‌دانم که اگردراین مورد فکرکنم اراده ام را دربرابرکارم ضعیف میسازد.»

 نامبرده درادامه می‌افزاید:« می‌خواهم ثابت بسازم که اگر انسان تصمیم بگیرد در برابر بزرگترین چالش‌های زنده‌گی می‌تواند ایستاده‌گی کند و من مثال خوبی در برابر ناهنجاری‌های زنده گی هستم چون تمام مصایب را با پوست و گوشت خود لمس کرده و از آن عبور کرده ام. »

مصور افزود که انسان های امروز جامعه ازآنچه پیرامون شان می‌گذرد نباید مایوس شوند تلاش کنند و با تمام مسایل نا ملایم جامعه  مبارزه کنند تا برمشکلات فایق آیند.

او که تصامیم بزرگتری رویدست دارد تا کارهایش را انکشاف دهد، فرزندانش را به ثمررساند تا آنها مصدرخدمت به کشور و مردم شوند.

درحالی که می‌گفت که از نا بسامانی‌های اقتصادی و بیکاری که دامنگیرمردم است رنج میبرد افزود :« تغییرات اوضاع برکارهای یومیه من نیزتاثیرات سوء گذاشته اما من امیدوارم و من آرزو می‌برم که اوضاع به نفع مردم تغییرکند و وضعیت زنده گی مردم بهبود یابد.»

دراین حال سمیع الله زیارمل  دوست و همکارقاری مصور شجاع می‌گوید : « او جوان دانا و هوشیاراست که با خلاقیت در کارهایش توانسته است برای برخی ازاطرافیان‌اش زمینه اشتغالزایی را فراهم سازد.»

وی افزود که معلولیت درمانده گی و ناتوانی نیست و فعالیت قاری مصور به عنوان مدیریک رسانه، یک کارگرتجارت پیشه و مبتکرخوب مشت محکمی است به دهان افرادی که معلولیت را ناتوانی میدانند.

اوتصریح کرد :« من قاری را ازپانزده سال به این‌سو می‌شناسم و مشترک همراهش دربخش رسانه ها کارکرده ام و ای کاش جوانان دیگری که تن سالم دارند نیز به چنین اقدامات رو بیارند.»

وی اضافه کرد که فعالیت قاری مصور می‌تواند برای برخی ازمعلولین دیگراین انگیزه را دهد تا آنها نیز به خود تکان داده و کارهای خلاقانه را روی دست گیرند.

Views: 28

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر