Pajhwok Afghan News

قیمت گندم در قندهار ۶۵ درصد افزایش یافته ‌است

قندهار (پژواک، ۲۸ ثور ۱۴۰۱): قیمت گندم در قندهار در دو ماه گذشته ۶۵ درصد افزایش یافته و این امر مردم را نگران ساخته ‌است.

باشنده‌گان قندهار می‌گویند که قبلاً قیمت یک سیر (۴،۵ کیلوگرام) گندم در این ولایت ۱۳۰ افغانی بود، اما اخیراً به ۲۰۰ افغانی افزایش یافته که همه توان خرید آن‌ را ندارند.

مردم و دهاقین عوامل بلند رفتن قیمت گندم را کم کشت شدن این محصول و به‌ عوض آن کاشت شدن کوکنار، کمبود آب، خشکسالی و غیره می‌دانند.

شاه‌محمد یکی از دهقانان ولسوالی ارغنداب قندهار به آژانس خبری پژواک گفت، قیمت گندم در این ولایت در حالی نزدیک به نصف افزایش یافته است که فعلاً فصل جمع‌آوری حاصلات آن می‌باشد.

او افزود: «امسال در ولایت قندهار گندم بسیار کم کشت شده؛ زیرا دهقانان به عوض اش به کشت کوکنار رو آورده بودند؛ اما آن‌هایی که گندم کاشته، حاصل اش به دلیل کمبود آب ضعیف است.»

او به گونۀ مثال یادآوری نمود که در گذشته یک جریب زمین ۸۰ سیر گندم حاصل می‌داد؛ اما امسال از آن ۳۰ تا ۴۰ سیر بدست آمده ‌است.

نعمت‌الله دهقان دیگری این ولسوالی نیز از مشکلات مشابه یاد کرد و می گوید، سال گذشته بر ۹ جریب زمین‌اش گندم کاشته بود، اما امسال از اثر کمبود آب پنج جریب آن گندم کاشته است.

او به پژواک گفت، شمار زیادی از دهاقین دیگر نیز بر زمین‌های‌شان گندم کاشته بودند؛ اما بیشتر آ‌ن‌ها به کشت تریاک رو آورده بودند که منجر به کاهش حاصلات گندم و افزایش قیمت آن شده ‌است.

وی افزود: «امسال از این‌که کوکنار زیاد است، گندم کم کاشته شده است؛ زیرا اکثر مردم زمین‌های ‌شان را کوکنار کشت کرده اند، بعضی از دهقانان فصل گندم‌های ‌شان را خشک نمود و آب را تنها به زمین کوکنار رها کردند؛ زیرا به هر دو فصل بسنده نبود.»

آسیاب بان‌ها و علافان نیز از افزایش قیمت گندم در این ولایت شکایت دارند.

الله‌‎نظر آسیاب بان در شهر قندهار به آژانس خبری پژواک گفت، قیمت یک سیر گندم دامانی – که در پخت نتیجۀ خوب داده است –  ۲۱۰ افغانی می‌باشد.

او می‌گوید، امسال بیشتر زمین‌داران گندم را نمی ‌فروشند؛ به خاطری‌که کم کاشته اند و برای خودشان ذخیره می‌کنند که این کار بالای قیمت گندم اثر گذشته ‌است.

او افزود: «در گذشته زمانی که درو گندم آغاز می‌شد، پس به ما گندم زیاد برای فروش آورده می‌شد؛ اما امسال کم است، به اندازۀ کم فقط برای آرد کردن آورده می‌شود.»

فروشنده‌گان آرد و گندم نیز می‌گویند که قیمت گندم نسبت به گذشته تا ۵۰ درصد افزایش یافته‌است.

بلال‌احمد یکی از علافان گندم گفت، در حدود دو هفتۀ گذشته در قیمت‌های آرد و گندم وطنی ۳۰۰ افغانی تفاوت آمده است.

او افزود: «چندی قبل ۴۵ کیلوگرام آرد وطنی به ۲۰۰۰ افغانی فروخته می‌شد، اما اکنون قیمت آن به ۲۲۰۰ افغانی بلند رفته ‌است؛ گندم نیز همچنان.»

هرچند ریاست زراعت در مورد سطح کشت گندم در قندهار معلومات ندارد اما این ریاست نیز می‌گوید که امسال در این ولایت گندم کم کشت شده ‌است.

عبدالغفور مدیر ترویج ریاست زراعت به آژانس خبری پژواک گفت: «امسال گندم کم کشت شده، بخاطری که خشکسالی است، اما در بارۀ سطح کشت گندم معلومات به خاطری وجود ندارد که تا کنون حاصلات آن جمع‌آوری نشده؛ پس تخمیناً هم گفته نمی‌توانیم که چند جریب زمین کوکنار کشت شده ‌است.»

قیمت گندم در قندهار در حالی افزایش یافته که نسبت به گذشته وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده و از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در بهبود وضعیت اقتصادی آن‌ها اقدام کند.

Views: 165

خروج از نسخه موبایل